Významný český výrobce trolejbusů a elektrických motorů, firma Škoda Electric, využívá při navrhování svých produktů tzv. digitální prototypování, podpořené konstrukčním systémem Autodesk Inventor. Krom jiného se mu tak daří zkracovat dodací lhůty.

(Zdroj: Tisková zpráva)

Autodesk Inventor umožnil společnosti ŠKODA ELECTRIC zkrátit dodací lhůty při vývoji elektrického motoru pro novou generaci příměstských vlaků

Digitální prototypování umožňuje zefektivnit návrhové procesy a vyrovnat se se současnými výrobními výzvami

PRAHA, 16. ledna 2012 – Společnost Autodesk, světový lídr v oblasti 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, oznámila, že ŠKODA ELECTRIC, přední dodavatel trakčních elektrických pohonů, trolejbusů a trakčních motorů, využívá postupů digitálního prototypování v řešení Autodesk Inventor ke zkrácení dodacích lhůt a k celkovému zefektivnění návrhových procesů.

Autodesk Inventor podpořil i nedávný projekt společnosti ŠKODA ELECTRIC, kterým byl vývoj trakčního motoru pro jednopodlažní jednotku ŠKODA RegioPanter, nejnovější produkt, který na trh uvedla ŠKODA TRANSPORTATION, mateřská společnost ŠKODA ELECTRIC. Trakční motor s názvem ML 3942 K/4 je čtyřpólový otevřený asynchronní trakční motor s kotvou nakrátko. Motor je určen pro individuální pohon dvojkolí příměstské elektrické jednotky typu 7Ev.

Motor je vystaven různým vnějším vlivům, jako je prach, písek, drobné kamínky, části elektrického vedení, voda, sůl, nebo sníh. Dále je vystaven také vibracím, a to ve vertikálním, horizontálním i axiálním směru. Největší důraz při jeho vývoji byl kladen na významné snížení úrovně hluku motoru. Toho bylo dosaženo, když vhodnou konstrukcí došlo ke snížení hladiny akustického výkonu o 10 – 15 decibelů.

Přínosy Autodesk Inventor

Ke konstrukci motoru byly použity digitální prototypy vytvořené v prostředí Autodesk Inventor. Systém 3D práce umožnil již v rané fázi projektu, kdy se ještě řešily návrhy některých dílů, připravit podklady pro nákup dílů s dlouhými dodacími lhůtami. To významně zefektivnilo návrh produktu a přípravu jeho výroby.

K  zakázkám vytvořeným v řešení Inventor se například řadí vývoj motoru pro meziměstskou jednotku ŠKODA 671 pro Slovenské dráhy či motoru pro meziměstskou jednotku ŠKODA 675 pro Ukrajinu. Dále lze jmenovat vývoj motoru pro důlní vozidlo společnosti Caterpillar, lokomotivu Hyundai Rotem pro Turecko, tramvaj Bombardier pro Krakow či motorů pro městské trolejbusy v Rakousku, Německu, Slovensku a České republice.

„Autodesk Inventor je velmi silný v 3D modelování a v tvorbě výkresů,“ řekl Martin Vlček, vedoucí technického úseku, divize Trakční motory, ŠKODA ELECTRIC a.s. „Naše společnost původně používala systém CATIA a výhodou řešení Autodesk Inventor oproti předchozímu systému je podpora obrábění v sestavě a práce se svařenci, což je klíčová funkcionalita pro výrobní podnik našeho typu. Díky pokročilé integraci se struktura sestavy přenáší z Inventoru přímo do kusovníků v PLM systému, čímž se zefektivňuje a urychluje kompletní návrh výrobku.“

„ŠKODA ELECTRIC je společnost, která dodává produkty do celého světa,“ řekl Martin Peňáz, manažer strojírenských řešení ve společnosti Autodesk. „Proto je pro ni klíčové, aby své produkty dodávala nejen s tradičně vysokou kvalitou, ale také co nejrychleji. Postupy digitálního prototypování v řešení Autodesk Inventor těchto cílů pomáhají dosáhnout.“

Implementaci řešení Autodesk Inventor ve ŠKODA ELECTRIC realizovala firma CAD Studio, partner společnosti Autodesk. „Na řešení Autodesk Inventor oceňujeme kvalitní implementaci a podporu. Oproti předchozímu systému pak lepší funkčnost a celkově nižší provozní náklady. Nesmíme opomenout také značnou popularitu na školách v České republice,“ dodává Martin Vlček.

O společnosti ŠKODA ELECTRIC

ŠKODA ELECTRIC je předním světovým výrobcem trolejbusů, elektrických pohonů a trakčních motorů pro trolejbusy, tramvaje, lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, metro, důlní vozidla apod. a navazuje na dlouholetou tradici elektrotechnické výroby Škodových závodů v Plzni, která byla zahájena v roce 1901 v Elektrotechnickém závodě. Vysoká technická úroveň výrobků ŠKODA ELECTRIC, dlouhodobá zkušenost s výrobou a vynikající kvalita technologie spolu s vysokou produktivitou zaměstnanců nabízí efektivní podmínky pro úspěšnou výrobu určenou pro domácí i zahraniční trhy.

ŠKODA ELECTRIC je dceřinou společností ŠKODA TRANSPORTATION, která je jednou z největších firem, zabývající se dopravním strojírenstvím ve střední a východní Evropě. Společnost je po dokončení oborové a finanční restrukturalizace lépe odvětvově zaměřená a je stabilním firmou se silným postavením na domácím i zahraničním trhu. Do skupiny firem patří: ŠKODA TRANSPORTATION a.s., ŠKODA ELECTRIC a.s., ŠKODA VAGONKA a.s., Pars Nova a.s., Movo spol. s r.o., Ganz a Sibelektroprivod. Škoda Transportation disponuje vlastním výzkumem a vývojem, do kterého každoročně investuje zhruba miliardu korun. Do jejího produktového portfolia patří především tramvaje, příměstské vlakové jednotky, lokomotivy, vozy metra, trolejbusy, nebo komponenty pro kolejová vozidla. Své výrobky úspěšně dodává do řady domácích i zahraničních měst.

O společnosti Autodesk

Autodesk, Inc. je světový lídr v oblasti 3D návrhového, technického a animačního softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu. Software od Autodesku pro návrh, vizualizaci a simulaci svých nápadů využívají zákazníci z odvětví strojírenství a výroby, architektury, stavebnictví, médií a zábavy – včetně 15 posledních vítězů filmových Oscarů (Academy Award) za nejlepší vizuální efekty. Od uvedení aplikace AutoCAD v roce 1982 nabízí Autodesk nejširší portfolio moderních softwarových aplikací pro globální trh. Další informace o společnosti Autodesk najdete na webu www.autodesk.cz.

Komentáře