Uživatelé starších verzí AutoCADu LT mají nyní možnost využít 40 % slevy na nákup licence nejnovější verze AutoCAD LT 2011.

Verze vydané v roce 2007 a dříve již nejsou společností Autodesk podporovány a jejich funkcionalita a možnosti jsou současnými verzemi již výrazně překonány. Uživatelům se tak nabízí jedinečná možnost využít mimořádné cenové nabídky a dosáhnout prostřednictvím nejnovější verze vyšší produktivity práce. Navíc původní licence uživatelům nadále zůstávají, čímž získávají možnost rozšíření počtu pracovišť.

Podle výsledků studie AutoCAD LT 2011: Studie produktivity od poradenské firmy David S. Cohn Consulting, nabízí AutoCAD LT 2011 oproti předchozím verzím vyšší výkonnost a produktivitu. Tato studie, která porovnávala produktivitu verzí AutoCAD LT 2011 a AutoCAD LT 2008 u každodenních návrhových procesů v nejrůznějších odvětvích, dospěla mimo jiné k závěru, že při přechodu z aplikace AutoCAD LT 2008 na AutoCAD LT 2011 dosahují uživatelé během vytváření standardních výkresů v průměru o 44 % vyšší produktivity. Dále z výsledků studie mimo jiné vyplývá, že jednodušší ovládání vylepšeného grafického uživatelského rozhraní spolu s podporou operačního systému Windows 7 znamená nárůst produktivity jednotlivých činností v rozmezí 16 až 90 %.

AutoCAD LT je postavený na systému AutoCAD, který je jedním z nejrozšířenějších CAD softwarů na světě. Je kompatibilní s Windows 7 a také s Windows Vista a XP.

Více informací o této nabídce lze nalézt na: http://www.autocadlt.cz/lt-booster-legacy.

(Zdroj: Autodesk)

Komentáře