Během telekonference s finančními analytiky při příležitosti zveřejnění obchodních výsledků společnosti Autodesk za fiskální rok 2014 odhalil šéf firmy Carl Bass její novou obchodní strategii.

Autodesk si během uplynulých let vyzkoušel, že cloudový software pro mnohé uživatele nepředstavuje problém a dá se na něm budovat perspektivní byznys. Jak zaznělo během telekonference, služby jako BIM 360 nebo PLM 360 získávají solventní zákazníky, schopné investovat do pronájmu softwarových služeb i desítky milionů dolarů ročně v rámci jediného podniku. Manažeři Autodesku nyní s napětím očekávají, jak se ujme jejich strojírensky zaměřený cloudový software Fusion 360 pro produktový design.

Během následujících čtyř let chce Autodesk provést zásadní přeměnu obchodní politiky za účelem získání maximálního počtu zákazníků platících pravidelné měsíční, čtvrtletní či roční poplatky namísto pořizování jednotlivých licencí.

Tento způsob poskytování softwarových produktů je pro jejich dodavatele bezpečnější a obecně zajímavější, neboť do značné míry omezuje působení vnějších vlivů, jako jsou například náhlé výkyvy ekonomické situace firem.

Takzvané „Subscription“, tedy placenou údržbu, nabízí Autodesk již deset let a tržby za tyto služby nyní představují 45 procent jeho celkových příjmů (celkem jde zhruba o 1,9 milionu licencí).

Jak jsme uvedli již dříve, Autodesk hodlá počátkem příštího roku přestat prodávat upgrade ke svým desktopovým aplikacím. Na druhou stranu zavádí nové licenční modely, mj. možnost krátkodobého pronájmu softwaru. Tyto takzvané „rental plans“ nabídl ve druhé polovině loňského roku a nyní vyhodnocuje první čtvrtletí jeho existence, z čehož vyplývá, že většina nových zákazníků dává přednost celoročním kontraktům.

Flexibilní licencování formou pronájmů, které kombinují desktopový a cloudový software, oceňují zejména velké firmy využívající mnoha počítačových pracovišť. Během aktuálního fiskálního roku by Autodesk rád získal až dvě sta tisíc dalších objednávek na předplatné svého softwaru.

Podle Carla Basse jsou prozatím reakce na nové způsoby licencování a cloudové služby od prodejců softwaru i zákazníků kladné, přičemž zákazníci se dosud spíš moc nevyjadřují. Jak si můžete přečíst na webu Seekingalpha.com, očekává Carl Bass v dohledné době ze strany zákazníků také jistou nespokojenost na vrub těchto změn, ale většina z nich údajně tyto novinky chápe a přijímá.

Komentáře