Organizace British Antarctic Survey využívá při hledání stop počátku života na zemi a klimatických změn software pro digitální prototypování od firmy Autodesk.

(Zdroj: Tisková zpráva)

Digitální prototypování hraje klíčovou roli v netradiční expedici na Antarktidě

PRAHA, 18. července 2012 – Ambiciózní britská expedice k jezeru Ellsworth v Antarktidě využívá při hledání odpovědí o vývoji života a změnách klimatu digitální prototypy vytvořené s využitím řešení společnosti Autodesk.

Vědci British Antarctic Survey (BAS) přepraví během 3denní cesty po souši speciální zařízení k ledovcovému jezeru, kde pomocí horkovodního vrtu vytvoří 3,5 km hlubokou díru v ledovém příkrovu nad skrytým jezerem, ze kterého získají vzorky vody. Na získání vzorků přitom budou mít jen 24 hodin, než díra znovu zamrzne.

Záměr k průzkumu jednoho z ledovcových jezer na Antarktidě vznikl již před 15 lety, k jeho provedení však v minulosti chyběla potřebná technologie. Až pomocí technologie digitálního prototypování a simulačních nástrojů Autodesk pro dlouhodobě udržitelné navrhování se inženýrům BAS podařilo vytvořit digitální model vrtu, nasimulovat podmínky, za kterých budou pracovat, vyzkoušet a zanalyzovat pracovní postup a provést potřebné úpravy ještě před zahájením expedice.

„Horkovodní vrtání v takovémto rozsahu nebylo v minulosti ještě nikdy realizováno,“ řekl Andy Tait vedoucí projektu navrhování horkovodního vrtu z organizace BAS. „Protože všechno bude nutné provést velmi rychle, je důležité vytvořit přesný 3D model celé vrtné operace a simulovat její průběh. Jakmile totiž budeme na ledu, nesmíme si dovolit udělat žádnou chybu.“

Organizace BAS využila výhod programu Autodesk Clean Tech Partner, který podporuje podobné převratné ekologické projekty a získala tak od společnosti Autodesk celé portfolio softwaru pro digitální prototypování. Pro prvotní prezentaci svého záměru uskutečnit tuto expedici použil Andy Tait vizualizační nástroj Autodesk Showcase, který mu zásadně pomohl s přípravou působivých prezentací pomáhajících vysvětlit navrženou technologii širšímu okruhu zájemců. Pro vlastní vytvoření prototypu vrtného zařízení použil A. Tait aplikaci Autodesk Inventor, pro tvorbu technické dokumentace a vizuální prezentaci praktického provedení vrtů využil řešení Autodesk Inventor Publisher.

Autodesk Inventor automaticky koordinuje změny napříč digitálním modelem, urychluje tvorbu analýz, experimentování a optimalizaci návrhů. U projektu to bylo důležité nejen z důvodu nutnosti provedení operace v krátkém časovém horizontu, ale též vzhledem k velkým fyzickým parametrům. Zařízení je zapotřebí přepravit na velkou vzdálenost, proto musí být robustní a přitom lehké a musí být odolné vůči extrémně nízkým teplotám.

„Využití naší technologie k úspěšné realizaci tohoto ambiciózního projektu poskytuje velkou důvěru v kolektivní sílu nadaných lidí, kteří spolupracují na řešení problémů, jež by izolovaně nebylo možné vyřešit,“ řekla Lynelle Cameron, senior ředitelka společnosti Autodesk pro trvale udržitelná řešení. „Velice nás těší, že můžeme s BAS na této velmi netradiční expedici spolupracovat.“

Další informace o projektu naleznete na adrese: www.ellsworth.org.uk.

O programu Autodesk Clean Tech Partner

Autodesk Clean Tech Partner Program podporuje úsilí, inovace a ekologický přístup průkopníků čistých technologií, jimž poskytuje špičkový software pro navrhování, vizualizace a simulace nápadů prostřednictvím digitálního prototypování. Ke vstupu do programu jsou zvány společnosti v Severní Americe, Evropě, Singapuru a Japonsku, které se zabývají vývojem čistých technologií. Na základě schválené přihlášky mají možnost získat software v hodnotě až 150 000 dolarů*. Získají tak přístup ke kolekci špičkového softwaru Autodesk, která zahrnuje až pět licencí softwarových produktů: Autodesk Product Design Suite Ultimate, AutoCAD Revit Architecture Suite, Autodesk Simulation Mechanical, Autodesk Inventor Publisher a Autodesk Vault Professional. Více informací naleznete zde.

Komentáře