[Stručně] Tvorba výrobní dokumentace je jednou ze stěžejních činností ovlivňujících úspěšnost či neúspěšnost celého procesu navrhování. Autodesk proto do aplikace AutoCAD verze 2012  přidává širší interoperabilitu s produkty třetích stran i nové funkce s cílem usnadnit generování přesné dokumentace.

(Zdroj: Tisková zpráva)

AutoCAD 2012: tvorba návrhové dokumentace

Nástroje pro tvorbu dokumentace modelu nepředstavují jen novou funkcionalitu, ale přinášejí též uživatelům aplikace AutoCAD zcela nový způsob práce.

AutoCAD a AutoCAD Mechanical ve verzích 2012 nyní nabízejí nebývalou úroveň interoperability s aplikací Autodesk Inventor a s širokou řadou aplikací dalších společností. Zákazníci nyní mohou přímo importovat soubory z aplikací Pro/Engineer, CATIA, Rhino, NX a SolidWorks a převádět je na nativní geometrii aplikace AutoCAD.

Zákazníci mohou sdružovat modely téměř z jakéhokoli zdroje, upravovat tyto modely a rychle a snadno návrhy dokumentovat. A to vše v aplikaci AutoCAD. Umožňuje to dosud nejkvalitnější sada nástrojů pro práci s širokou řadou aplikací pro navrhování.

S pomocí nových nástrojů pro tvorbu dokumentace modelu zákazníci mohou:

  • Importovat 3D CAD data přímo z 3D modelovacího softwaru dalších výrobců, například z aplikací Pro/Engineer, CATIA, SolidWorks, Rhino a NX. Importovaná CAD data jsou okamžitě převedena na nativní geometrii aplikace AutoCAD.
  • Rychle a snadno vytvářet a aktualizovat asociativní výkresové pohledy. Stačí jednoduše vytvořit základní pohled a je možné snadno vytvářet asociované podřazené pohledy. Nástroje promítaného pohledu umožňují přidávat další promítnuté pohledy, včetně čtyř ortografických a čtyř izometrických promítání. Důležité pro uživatele je, že veškeré změny v nadřazeném pohledu se okamžitě projeví i v podřazených pohledech.
  • Inteligentně znovu připojit kóty, pokud se model změní. Pokud je provedena konstrukční změna, AutoCAD poskytuje nástroj, který označí kóty s přerušenou asociativitou a umožní je uživateli znovu snadno a automaticky připojit.

Nástroje pro tvorbu dokumentace modelu mění pravidla hry. Nabízejí přesvědčivou hodnotu každému uživateli konkurenčních aplikací pro navrhování a též vyšší hodnotu uživatelům aplikace Autodesk Inventor, a to z důvodu těsnější vazby na soubory Inventoru.

Pro více informací lze stáhnout videa s prezentací nových funkcí Import modelu a Dokumentace návrhu nebo whitepaper.

Komentáře