Nový software 3DSync od Siemensu můžete až do 15. května 2013 používat zdarma.

Jedním z největších a stále nevyřešených problémů, s nímž se musejí potýkat uživatelé CAD softwaru, je vzájemná nekompatibilita mezi různými aplikacemi, nebo v některých případech dokonce mezi jednotlivými verzemi téže aplikace.

Pro ty, kdo potřebují kombinovat konstrukční geometrii z více různých CAD formátů, je potom situace poměrně složitá a neobejde se bez konverze dat do některého z univerzálních, leč technicky omezených formátů.

Namísto hledání společné cesty k dostatečně funkčnímu univerzálnímu kompromisu, jenž by technicky umožnil výměnu dat mezi konkurenčními softwary se zachováním alespoň nějaké míry inteligence, snaží se v posledních letech výrobci CAD softwaru o řešení této otázky jinou cestou.

Jeden za druhým postupně vyvinuli (anebo skoupili) vlastní technologie, které umožňují načíst data konkurence a pracovat s nimi metodou přímého modelování. Původní záměr návrhu, tedy například to, že daná „díra“ představuje závit šroubu o určitých parametrech, pak pomáhají doplnit automatické funkce pro rozpoznávání prvků v tu chvíli v již „hloupém“ modelu.

Synchronní technologie umožňuje přímé úpravy geometrie v různých CAD formátech. Foto: Siemens
Synchronní technologie umožňuje přímé úpravy geometrie v různých CAD formátech. Foto: Siemens

Prvním na cestě v tomto záslužném tažení byl v roce 2008 Siemens PLM Software se svojí tzv. synchronní technologií. Zprvu se jednalo o doplňkovou aplikaci k systémům Solid Edge a NX, která umožňovala metodami přímého modelování upravovat geometrii z cizích zdrojů a tuto následně načíst přímo v parametrickém modeláři. Následně se nástroje synchronního modelování staly přímou součástí CAD systémů firmy Siemens a ta je nyní zpřístupnila také uživatelům konkurenčních aplikací.

Vyzkoušejte 3DSync

Nový software 3DSync je prodáván za necelé dva tisíce dolarů, nicméně až do 15. května roku 2013 jej po registraci můžete používat zdarma. Funguje jako samostatná aplikace, která dokáže načíst data v mnoha formátech, od neutrálních (ACIS, SAT, IGES, JT, X_T, X_B, STEP, STP), po nativní včetně těch konkurenčních (Autodesk Inventor – IAM, IPT, NX – PRT, PTC, ASM, Solid Edge – PAR, PSM, ASM, PWD, SDRC – XPK, PLMXPK, SolidWorks – SLDASM, SLDPRT; za příplatek potom také soubory CATPART a CATPRODUCT systému Catia V5).

Přímé úpravy geometrie v cizím CAD formátu sestavy, prováděné v aplikaci 3DSync. Foto: Siemens
Přímé úpravy geometrie v cizím CAD formátu sestavy, prováděné v aplikaci 3DSync. Foto: Siemens

Aplikace 3DSync využívá přímých úprav geometrie, nejste tedy vázáni omezeními plynoucími z historie vzniku modelu, bez jakékoliv vazby na strom historie. Záměr návrhu odvozuje software automaticky s pomocí tzv. živých pravidel (Live Rules). Úpravy ve 2D zobrazení usnadňují pro změnu tzv. živé řezy (Live Sections). Pro rychlejší modifikace můžete modelu přiřazovat řídicí kóty (také řízené rovnicemi) a geometrické vazby.

Zkušební verzi softwaru 3DSync si můžete již nyní vyžádat na webu společnosti Siemens PLM Software.

 

Komentáře