Nároky zákazníků automobilek nepřetržitě rostou, ceny vozů přitom nelze příliš zvyšovat. O úspěchu více než kdy dříve rozhodují emoce a výrobci i dodavatelé musejí umět na tento trend reagovat.

Své rozhodnutí o koupi automobilu zákazník často činí v sociálním a emocionálním kontextu. Tato zásadní změna, zahrnující osobní zážitek při výběru nového vozu, vyžaduje logicky změnu v systémovém přístupu. Společnost Dassault Systèmes na tuto potřebu reaguje svými specializovanými řešeními pro automobilový průmysl na platformě 3D Experience. Nejnovější z nich se jmenuje Bid to Win a je určeno především pro dodavatele OEM výrobců, tedy i pro český trh.

Softwarové řešení Bid to Win svými v průmyslu již osvědčenými nástroji a procesy umožní analyzovat obchodní příležitosti, získat nové obchody, navrhnout a ověřit nový výrobek, připravit ho pro výrobu, vyrobit a dodat ho zákazníkům. To vše v daném termínu, s dodržením rozpočtu a k plné spokojenosti zákazníka.

Bid to Win poskytuje uživatelům sjednocené uživatelské prostředí napříč všemi procesy a disciplínami, od marketingu přes obchod až po servis. Umožňuje kompletní návrh výrobku od vstupních požadavků až po funkční, logický a fyzický model. Samozřejmostí je sledování a vizualizace požadavků na výrobek v průběhu jeho celého životního cyklu. To zcela eliminuje odchylku mezi tím, co se vyrobí, a co trh, respektive OEM odběratel očekával.

Souhrn informací z více zdrojů

Bid to Win umožňuje vytváření a přizpůsobování pracovního prostředí v podobě uživatelských „dashboardů“, což ocení zejména ti pracovníci, kteří potřebují mít stále k dispozici informace pro svá rozhodnutí, například kompletní přehled o aktuálním stavu vývojových aktivit či průběh projektů ve formě Ganttova diagramu.

Dassault Systèmes je předním světovým dodavatelem softwarových řešení pro automobilový průmysl.
Dassault Systèmes je předním světovým dodavatelem softwarových řešení pro automobilový průmysl.

To vše ve vztahu k obchodním cílům společnosti, jako je třeba relace aktuálních nákladů projektu k očekávaným výnosům z budoucího prodeje výrobku. Komfortní schopnost vizualizace veškerých obchodních informací, a to včetně příslušných metrik a případných výstrah, tak pomáhá při správném rozhodování.

Projektové řízení

Řízení projektů se opírá o požadavky na včasné zahájení výroby a dodání výrobku v termínu. Bid to Win zajišťuje nulové zpoždění při realizaci výrobků díky plánování a řízení zdrojů podle jejich dostupnosti v reálném čase, eliminaci aktivit s nulovou hodnotou a integrované správě změn projektu v jeho rozsahu, harmonogramu a zdrojích. Řízení úloh projektu je v kontextu všech jeho funkcí a aktualizace projektu je řízená reálným stavem jeho výstupů.

Projektové řízení v rámci Bid to Win tak poskytuje pravdivější vizuální přehled o reálném stavu a průběhu projektů, zajišťuje distribuci jednotlivých úloh účastníkům projektu, umožňuje správu více projektů včetně jejich vzájemných závislostí a usnadňuje opětovné použití dat z předchozích projektů, čili rychlý start nového projektu.

Podpora metodik APQP a PPAP

Metodika APQP (Advanced Product Quality Planning) vznikla v 80. letech dvacátého století jako výsledek spolupráce automobilek Ford, GM a Chrysler, s cílem zabránit úbytku jejich zákazníků z důvodu jejich nespokojenosti s kvalitou automobilů. APQP je strukturovaný postup, který definuje kroky, jež jsou nutné k zabezpečení uspokojivé jakosti výrobku pro zákazníka. Vzhledem k tomu, že kvalita je z 80 % vytvářena již v předvýrobních etapách, je právě řešení Bid to Win vhodným nástrojem pro řízení plánování kvality, neboť v těchto etapách pomáhá usnadňovat komunikaci mezi OEM výrobci automobilů a jejich dodavateli.

PPAP (Production Part Approval Process) neboli proces schvalování dílů do sériové výroby, je metodika pro nastavení procesů schvalování dílů určených k výrobě. Jako součást metodiky APQP zajišťuje podporu používání jednotných procesů, jednotné terminologie a standardního formuláře.

Prezentace společnosti Technodat, CAE-systémy.

Napsal Jindřich Vítů.

www.technodat.cz

Komentáře