Letošní ročník Technodat Fórum 2017 se konal v příjemném prostředí zlínského kongresové centra 14|15 Baťův institut. Firma při této příležitosti oslavila 25 let od svého založení. Zeptali jsme se ředitele holdingu Aleše Kobylíka, v čem spočívá úspěch firmy.

[Konstruktér.cz] Co považujete za největší úspěch v uplynulých 25 letech od založení firmy Technodat?

[Aleš Kobylík, Technodat] Mou životní filozofií bylo a je začínat od začátku a jsem rád, že jsem pilným úsilím vybudoval firmu, jakou je Technodat dnes. S tím je spojena naše konkurenceschopnost na trhu, za kterou vděčím nepostradatelné spolupráci s partnery a zákazníky. Jako firma nabízíme mnoho produktů a řešení ve dvou regionech, v Česku a na Slovensku. Zákazníci jsou velmi loajální, což bylo vidět z dopoledních prezentací a celou řadou firem spolupracujeme již více než 20 let. Naše firma je mezičlánkem mezi zadavatelem zakázky a výrobkem a dokážeme vykrývat tlak, který zákazníci zaznamenávají v průběhu řešení zakázek. Máme zajímavé postavení na trhu, velmi širokou a kvalitní bázi zákazníků a to považuji za největší úspěch firmy Technodat.

Ředitel Technodatu Aleš Kobylík
Aleš Kobylík, ředitel Technodatu

Strojírenský trh se neustále vyvíjí a v praxi se zavádějí obory vycházející z Průmyslu 4.0, Internetu věcí na aditivních technologií. Na jaká témata a oblasti se budete soustředit v následujících letech?

Snahou posledních pěti let je se směřovat se na prodej sofistikovaných softwarů s vysokou přidanou hodnotou, která zákazníkům pomáhá pokrývat celou řadu výrobních procesů. Každý projekt je unikátní a je vystavený vnitřním i vnějším vlivům. Firmu se snažíme doplňovat lidmi, kteří mají praxi a zkušenosti s řízením projektů. Chceme rozumět zákazníkům a jejich práci. Jedině tak dokážeme efektivně spolupracovat. V této souvislosti hledáme inspiraci u zahraničních partnerů. Jedním z nich je například společnost Dassault Systèmes. Ta staví celou svou strategii a úlohu na partnerství. I když je přímý procentuální podíl partnerů s touto firmu v Česku nulový, v západních zemí do těchto partnerů dokonce investuje. Osobně jsem na mnoha školeních pořádaných společnosti Technodat a ta nás posouvají dále, například i v oblasti marketingu.

Jak hodnotíte vývoj českého trhu a nastupující éry aditivní výroby a Průmyslu 4.0?

Dassault Systèmes v této situaci zbrojí a my se tomu chceme rovněž věnovat. Zaujala nás i robotika, protože zmíněná společnost má pro programování a simulování velmi silné nástroje. Jsou jimi Simulia a Delmia. V zájmu celé firmy jsme se rozhodli věnovat těmto oblastem velké úsilí a už jsme do nich investovali velmi mnoho. Robotizace, automatizace a aditivní výroba jsou oblasti s vysokým potenciálem, kterým se chceme věnovat v nejbližších pěti letech.

Co vás nejvíce potěšilo v uplynulém roce?

Mám velkou radost z našeho pracovního týmu. Jako firma trávíme volný čas a pořádáme společné víkendové akce. Jedna generace pracovníků vyrostla se mnou a další generace zaměstnanců nastupuje.

Komentáře