Společnost Vero Software se rozhodla splnit náročné požadavky ze strany uživatelů. Ve spolupráci s ModuleWorksem začlenila modul pětisoého obrábění do prostředí Alphacamu.

ModuleWorks je významná společnost vyvíjející moduly od tříosých strategií až po pokročilé metody obrábění, jako jsou pětiosé nebo soustružnicko-frézovací. S rostoucími požadavky uživatelů Alphacamu se společnost Vero Software rozhodla spolupracovat s firmou ModuleWorks. Ta integrovala osvědčený modul pětiosého obrábění do prostředí Alphacamu a splnila tak náročné požadavky ze strany programátorů. Pětiosý modul je vhodný zejména pro obrábění tvarově složitých ploch, lopatek turbín a lopatkových kol s možností naklonění nástroje.

Charakteristické pro ModuleWorks je okno nastavení parametrů pětisoého frézování. Foto: Vero Software
Charakteristické pro ModuleWorks je okno nastavení parametrů pětisoého frézování. Foto: Vero Software

Komentáře