Pokud se jako firma poohlížíte po PLM systému, znamená to, že míra využití softwarových aplikací pro podporu navrhování u vás již dosáhla statutu zcela zásadního nástroje, který svojí výkonností zákonitě ovlivní celý váš vlastní byznys.

Vybírání nejvhodnějšího PLM řešení je velmi zodpovědným, náročným a časově zdlouhavým procesem, na který navíc není snadné se připravit. Tím spíš v českých podmínkách, kde prakticky neexistuje profese tzv. CAD manažera, tedy člověka, jehož spektrum vědomostí mimo jiných pokrývá i důvěrnou znalost nabídky na trhu CAx aplikací.

Výběrem CAx systému, nebo přímo souboru profesních aplikací označovaných jako PLM, pak bývá často pověřen vedoucí konstrukce, který pravděpodobně základním přehledem disponuje, ovšem pod tlakem dennodenní práce na zakázkách nemohou být jeho znalosti o všech dostupných řešeních při jejich počtu a složitosti nijak hluboké.

Zajímavou pomůcku nyní nabídla analytická společnost CIMdata. Její nejnovější výzkum vychází z předpokladu, že chcete-li si vybírat zboží, musíte nejdříve vědět, co od něj očekáváte – respektive, co od něj očekávat můžete. Vnímáme-li nasazení PLM jako evoluční posun, musejí navíc tato očekávání předčít vaše dosavadní zkušenosti a možnosti používaného systému, který má být nahrazen nebo rozšířen.

Ve chvíli, kdy hodláte kontaktovat dodavatele PLM softwaru, je tedy nutné umět se ptát a vědět na co. V CIMdata proto sestavili metodiku čítající deset otázek:

  1. Jak podporujete navrhování a změnové řízení v prostředí s rozptýlenými pracovišti, která využívají více různých CAD formátů?
  2. Jak podporujete integrované nástroje pro strojírenské a elektrotechnické navrhování (MCAD, ECAD) a konfigurační management (tj. jak podporujete mechatroniku)?
  3. Jakým způsobem vaše řešení umožní standardizaci našich obchodních procesů a jak nahradí anebo rozvine naše dosavadní obchodní aplikace a informační technologie?
  4. Jakým způsobem může vaše řešení růst souběžně s naším byznysem ze základní PLM implementace směrem k pokročilejším schopnostem?
  5. Jaké nejlepší praktiky, které pomohou uspokojit naše specifické obchodní potřeby, jsou podporovány již v rámci základní instalace vašeho řešení?
  6. Jakým způsobem bude podpořena bezpečnost spolupráce v rámci našeho podniku a v našem dodavatelském řetězci?
  7. Jsou všechny aplikace obsažené ve vašem PLM založeny na stejné architektuře, datovém modelu a standardech (konkrétně)?
  8. Jaké jsou pro vaše řešení dostupné nebo nezbytné nástroje pro nakonfigurování a rozšíření datového modelu, uživatelského rozhraní, funkčnosti, pracovních postupů atd.?
  9. Jak může být navrhované PLM řešení integrováno do našich stávajících obchodních systémů a procesů?
  10. Nakolik je vámi poskytovaná architektura škálovatelná za účelem uspokojení měnících se obchodních požadavků?

Plné znění citovaného materiálu v angličtině, který každou otázku vysvětluje v podrobném komentáři, si můžete stáhnout z webu CIMdata.

(Zdroj: CIMdata.com)

Komentáře