Největší množství potenciálních uživatelů jakéhokoliv strojírenského 3D CADu se rekrutuje ze skupiny těch, kdo používají tradiční AutoCAD. Jakmile se rozhodnou povýšit do profesní aplikace, mají na výběr několik vyspělých produktů různých značek.

Firma Autodesk, která AutoCAD vyvíjí, se samozřejmě snaží své zákazníky zadržet před útěkem ke konkurenci. Uživatele ze strojírenství proto láká na solidně vybavený Autodesk Inventor. Pro zajímavost i poučení publikujeme desatero důvodů, pro něž by podle Autodesku měli jeho stávající zákazníci zvolit právě jmenovaný produkt.

Autodesk Inventor je základním řešením pro vytváření digitálních prototypů od společnosti Autodesk. Vytvářený model představuje přesný prostorový virtuální prototyp, na němž si při práci můžete ověřit formu, tvar a funkci návrhu. Nutnost pracovat při navrhování s fyzickými prototypy se tak snižuje na minimum.

Použitelnost digitálního prototypu k návrhu, vizualizacím, simulacím i k automatickému generování projektové dokumentace pomáhá omezit množství chyb a urychlovat vývoj výrobků. Ve všech nabízených variantách je navíc doprovázen licencí softwaru AutoCAD Mechanical.

Důvod 1: Opravdové 3D modelování

3D modelovací systém Autodesk Inventor vyniká jednoduchostí a rychlostí ovládání. K dispozici jsou v daný okamžik pouze ty ikony a dialogy, které uživatel právě potřebuje, případně by mohl potřebovat. Parametričnost celého modelu umožňuje kdykoliv změnit jakoukoliv zadanou hodnotu, upravovat skici nebo entity skic a případně měnit historii tvorby modelu.

Po každé změně je celý model přepočítán a upraven podle nového zadání. Výkres se generuje na základě 3D modelu a je s ním provázán. Dojde-li ke změně 3D modelu, je výkres automaticky aktualizován se zachováním všeho, co už bylo vytvořeno. Uživatel znovu nevytváří pohledy, řezy, detaily, osy, kóty apod.

Důvod 2: Spolupráce s AutoCADem a podpora DWG

Datový formát DWG, se kterým pracuje AutoCAD, je světově nejrozšířenějším formátem pro uchovávání technických informací. Vzhledem k tomu, že jeho specifikace není veřejná, může pouze Autodesk garantovat 100% kompatibilitu při otevírání a ukládání souborů.

Formát DWG je také nativním formátem výkresového prostředí aplikace Autodesk Inventor. Tím je uživatelům umožněno sdílet jeden a tentýž výkres mezi 2D aplikací AutoCAD a 3D aplikací Inventor se zachováním všech vazeb, ať už na model nebo na další reference. V praxi lze výkresy z Inventoru v AutoCADu pohodlně dotvářet (např. dispoziční řešení strojů, schémata elektrického zapojení, apod.). Samozřejmostí je při změně modelu automatická aktualizace výkresů.

Důvod 3: Práce se sestavami

Většina výrobků je složena z více než jednoho dílu, jinak řečeno výrobky jsou sestavy jednotlivých komponent, případně podsestav. Autodesk Inventor umožňuje modelovat sestavy výrobků, tak jak budou montovány ve skutečnosti. Ať už mluvíme o jednoduchých sestavách dvoudílných výrobků (např. krabička s víkem) nebo složitějších sestavách obsahujících desítky tisíc dílů (např. důlní bagr). Autodesk Inventor poskytuje nástroje, které umožňují jednoduchým způsobem definovat polohu jednotlivých komponent a vazbu mezi nimi.  Uvedené vazby mezi jednotlivými komponentami nám zajistí, že změna dílu se projeví nejen na výkrese, ale i v sestavách, kde je tento díl použit.

Užitečnou funkcí je automatická tvorba a aktualizace kusovníků a rozpisek. Tyto nástroje také umožňují sestavu rozpohybovat nebo určit, zda má sestava stupně volnosti. Prostředí pro modelování sestav obsahuje i speciální nástroje pro automatické generování rámových konstrukcí, svařenců, trubek, hadic a kabelových svazků, což ještě více zvyšuje efektivitu práce konstruktéra.

Důvod 4: Modelování plechových dílů

Autodesk Inventor nabízí pro práci s plechovými díly speciální technologické funkce. Na hranách plechové tabule je možné tvořit ohyby s definicí nastřihnutí a uzavření rohů nebo přímo vytvářet profilový ohyb.

Další možností je tvorba přechodky pomocí navržených průřezů. Součástí jsou i nástroje pro návrh razníků, otvorů a další. Generování rozvinu plechového dílu, který je vždy asociativní s návrhem, a tvorba výkresové dokumentace i s výstupem pro pálicí stroje jsou velice jednoduché.

Důvod 5: Návrh na základě fyzikálních parametrů

Postupem doby byla do Inventoru implementována technologie tzv. funkčního designu, která umožňuje uživateli navrhovat strojní součásti na základě fyzikálních parametrů, ne na základě geometrie. Například pro tvorbu hřídele již není nutné provádět výpočty, kreslit profil nebo zadávat vypočtené průměry a délky jednotlivých osazení. Uživatel jednoduše zadává parametry výkonu, otáček, přenášeného momentu, typu ložisek a jejich uložení, drážkování atd., a systém takto definovanou hřídel spočítá a vymodeluje.

Důvod 6: Zjednodušení opakovaných činností

Jestliže vyvíjíte výrobky ve výrobních řadách, případně vaše návrhy obsahují podobné komponenty, můžete s výhodou použít funkce, které vytváření těchto podobných komponent maximálně usnadňují. Např. technologie iPart umožňuje určit jeden výchozí model výrobní řady, a ostatní modely výrobku, které se liší rozměry, geometrií, materiálem apod., vzniknou nadefinováním jednoduché tabulky. Podobná je i technologie iCopy, která vytváří komponenty v rámci sestav, které jsou si navzájem podobné, ale liší se v rozměrech a poloze.,

Důvod 7: Simulace

V dnešní době snižování nákladů na vývoj a urychlování vývojového cyklu je konstruktér pod neustálým tlakem – navrhnout produkt co nejrychleji, ale s co nejmenším počtem chyb.

Nástroje pro simulování dynamiky sestav a pevnostní analýzu, které jsou integrovány do systému Inventor, mu tuto úlohu značně usnadňují. Systém umožňuje vyšetřit pohyby, rychlosti a zrychlení v jednotlivých uzlech a následně je použít jako vstup pro analýzu výrobku z hlediska pevnosti – jako například napětí, deformace, vlastní frekvence apod. Uživatelé také jistě ocení možnost pevnostní analýzy rámových konstrukcí.

Důvod 8: Vizualizace

Autodesk Inventor obsahuje špičkové vizualizační nástroje, které zpřehledňují práci s modelem a dávají lepší představu o výsledné podobě výrobku. Uživatel pracuje s texturami reálných materiálů, rozmisťuje světla, nastavuje stíny a vytváří prostředí, kde je výrobek umístěn. Výsledkem je nejen vyrenderovaná scéna, ale například i umístění takovýchto pohledů přímo do výkresu, který se samozřejmě automaticky zaktualizuje i při změně parametrů modelu.

Důvod 9: Digitální prototypování

Vytvářet 3D modely a na jejich základě 2D výkresy je klíčovou úlohou většiny moderních CAD systémů. Nicméně tato úloha není jediná v procesu vývoje nového výrobku. Digitální prototypování v pojetí Autodesku umožňuje redukovat to, co je při vývoji nového výrobku nejdražší – fyzické prototypy.

3D model může být využit v rané fázi vývoje ke komunikaci se zákazníkem (zda má vůbec smysl daný výrobek vyrábět), dále ke koncepčním a konstrukčním návrhům, k simulacím (pevnostním, dynamickým, výrobním…), přes podporu výroby až pro uvedení výrobku na trh. Na všech těchto fázích je navíc možné pracovat současně a tím urychlit uvedení nového výrobku na trh.

Autodesk nabízí řešení pro každou fázi tohoto vývojového procesu – vizualizační a fotorealistické nástroje typu Showcase nebo 3ds Max pro komunikaci se zákazníkem, rodinu produktů Alias pro koncepční návrh, Inventor pro konstrukční návrh a základní simulace, Algor pro pokročilou analýzu konstrukce, Moldflow pro analýzu vstřikování plastů nebo Inventor Publisher pro tvorbu produktové dokumentace. To vše je zastřešeno škálovatelným řešením pro správu výrobní dokumentace na platformě Vault Family.

Důvod 10: Komunikace se zákazníky i dodavateli

Mnoho projektů vzniká ve spolupráci více firem, které používají různé CAD systémy. Inventor obsahuje širokou škálu překladačů, ať už přímo do jednotlivých CAD systémů (Pro/Engineer, Catia, NX, SolidWorks), nebo do obecných formátů (IGES, STEP, SAT aj.).

U 2D výkresové dokumentace není žádný překladač potřeba. Standardem v této oblasti je formát DWG, který je zároveň nativním formátem výkresového prostředí Inventoru. Inventor nicméně umožňuje ukládat výkresy i do dalších formátů, jako DXF, PDF, JPEG, BMP atd.

Další možností komunikace je využití komunikačního formátu DWF, který umožňuje uživatelům připomínkovat návrhy bez zásahu do původních souborů. S těmito daty lze pracovat buď ve volně dostupném programu Design Review nebo v aktuálním internetovém prohlížeči (Internet Explorer, Firefox).

Publikovaný materiál poskytla společnost Autodesk. Jelikož je CAXMIX otevřen uživatelům všech CAD systémů bez ohledu na značku, vítáme jakékoliv názory a komentáře, které můžete vyjádřit pod každým naším článkem.

(Zdroj: Autodesk)

2 Comments

Komentáře