Delcam přidal několik nových funkcí pro reverzní inženýrství do PowerShapu 2015 R2. Novinky zjednodušují funkce pro úpravu konstrukčního návrhu.

PowerShape 2015 R2 můžete propojit se skenery od různých dodavatelů. Živé sledování skenování na dělené obrazovce umožní rychlejší a jednodušší kontrolu skenovaného dílu. Díky kombinaci přímého modelování a reverzního inženýrství PowerShape 2015 R2 přináší rozsáhlou nabídku praktických konstrukčních nástrojů.

Kontrola skenovaného dílu s CAD modelem probíhá na rozdělené obrazovce. Foto: Delcam
Kontrola skenovaného dílu s CAD modelem probíhá na rozdělené obrazovce. Foto: Delcam

Nová metoda poskytuje přesnější snímání pozičních značek, což zvyšuje přesnost získaných bodů. Nasnímaná data lze generovat jako drátěný model pro dokončení plošného modelu. Automatický převod na křivky a oblouky snižuje počet bodů. Celkově dochází k výraznému zvýšení  přesnosti geometrie navržené reverzním inženýrstvím.

Více o novinkách v PowerShapu 2015 R2 najdete na stránce PowerShape 2015 Learning Zone.

Komentáře