Jen těžko si lze představit, že by se současný automobilový průmysl obešel bez softwarových aplikací, které vyvíjí společnost Dassault Systèmes. Do jejich nabídky nyní přibylo řešení Target Zero Defect.

Target Zero Defect se zaměřuje na minimalizaci rizika vad v procesu vývoje výrobků, v tomto případě automobilů. Představit si jej můžete jako integrované a otevřené prostředí pro spolupráci mezi subdodavateli a finálními výrobci v automobilovém průmyslu. Díky využití osvědčených nástrojů a platformy tzv. 3D Experience, pokrývá Target Zero Defect spolupráci při efektivním vývoji automobilové a dopravní techniky od konceptů až po finální montáž produktů „na první pokus“, bez zbytečného opakování nepovedených procesů.

Procesu vývoje automobilu se účastní mnoho profesí a specialistů. Jim všem má Target Zero Defect pomoci snížit chybovost.
Procesu vývoje automobilu se účastní mnoho profesí a specialistů. Jim všem má Target Zero Defect pomoci snížit chybovost.

Současní dodavatelé i samotní OEM výrobci automobilů musí zavádět nové technické funkce a vymoženosti do svých výrobků daleko rychleji než kdykoliv dříve, to vše ale za současného řízení stále se zvyšující složitosti procesu vývoje. Řešení Target Zero Defect poskytuje integrovanou, ucelenou a otevřenou platformu, která minimalizuje chyby, automatizuje využití již dříve získaných znalostí, pomáhá zvládat veškeré složitosti výrobku i realizačních procesů a optimalizuje výkonnost organizace v rámci celého procesu vývoje výrobku.

Včasný virtuální návrh výrobku a jeho technická příprava výroby, včetně validace, umožňují jednak snižování spotřeby materiálů, ale v důsledku i snižování hmotnosti finálního výrobku. Jednotné úložiště zdrojů aktivně podporuje přesnější predikci rozpočtu a trvání vývojového cyklu, šetří tedy náklady a čas. Target Zero Defect pomáhá subdodavatelům i finalistům redukovat rizika spojená s vývojem a zaváděním nových automobilů a minimalizovat náklady na případné řešení jejich závad v záruční době.

Flexibilní globální výrobní kapacity pak umožňují průmyslovým lídrům rychleji reagovat na změny v poptávce a provádět kritické aktualizace ve vývojovém procesu později, aniž by tím byla ohrožena vyrobitelnost a plnění plánu.

Inovace na první pokus

Řešení Target Zero Defect na platformě 3D Experience poskytuje globální přístup k zachycení, uložení a k následnému opětovnému využití získaných znalostí a cenných zkušeností rozšířené výrobní organizace, tedy včetně partnerů a dodavatelů, do dynamického prostředí umožňující efektivního spolupráci při návrhu a realizaci nového výrobku. Obsahuje výkonné nástroje pro virtuální návrh a simulaci chování výrobku ve všech etapách jeho realizace, od koncepčního návrhu až po virtuální výrobu. A to ve všech strategických doménách tohoto průmyslového odvětví, jako jsou např. karosérie, interiér, hnací ústrojí, vlastní montáž atd.

Pokud bychom měli vyjmenovat alespoň některé z klíčových hodnot tohoto řešení, určitě je třeba zmínit následující:

  • redukce opakujících se úkolů při digitálním modelování a optimalizaci ploch a povrchů,
  • zrychlení koncepčního návrhu,
  • komplexní řešení pro návrh a výrobu karosérie a interiéru podle hesla „design anywhere, produce everywhere“,
  • podpora pro zvýšení výkonu automobilu a snížení jeho hmotnosti a spotřeby paliva,
  • podpora vývoje hnacího ústrojí (maximalizace výkonu při minimalizaci škodlivých emisí),
  • integrovaná virtuální simulace montáže vozu předcházející chybám a šetřící náklady.

3D Experience v automobilovém průmyslu

Výrobci v automobilovém průmyslu využívají osvědčené 3D a PLM aplikace od Dassault Systèmes již více než pětadvacet let. Nová platforma 3D Experience jim otevírá příležitost k dosud nepoznaným možnostem virtuálního 3D prostředí, schopného nabídnout realistický zážitek z vyvíjeného produktu a umožňujícího vyzkoušet a ověřit si funkčnost i vnímání výrobků před jejich vlastní fyzickou realizací. To uživatelům mj. umožní rozšiřovat jejich možnosti spolupráce ve všech etapách vývoje a realizace výrobků, být více flexibilní při změnách podmínek a ohleduplnější vůči životnímu prostředí.

S řešením Target Zero Defect již mají zkušenosti například v automobilce Tesla Motors.
S řešením Target Zero Defect již mají zkušenosti například v automobilce Tesla Motors.

Dassault Systèmes je pro své zákazníky z automobilového průmyslu blízkým partnerem, takže je vždy připravena pomáhat s řešením veškerých problémů a pomáhat vnášet do jejich podnikání větší hodnotu. Při této společné práci poskytuje Dassault Systèmes svá inovativní řešení, která reflektují zákaznické zkušenosti a nejlepší vědomosti, tzv. „best practices“ daného oboru.

Target Zero Defect

Platforma 3D Experience pro automobilový průmysl zahrnuje aplikace Catia (pro virtuální návrh výrobku), Delmia (pro virtuální výrobu), Enovia (pro globální spolupráci při řízení životního cyklu výrobku),

Simulia (pro virtuální testování výrobku), 3Dvia (pro realistické on-line prezentace), 3Dswym (pro sociální komunikaci), a Exalead (pro vyhledávání strukturovaných i nestrukturovaných dat). Všechna tato řešení umožňují výrobcům v automobilovém průmyslu a jejich partnerům pracovat ve virtuálním světě, navrhovat, upravovat, testovat, vyrábět, udržovat a plánovat odbyt jejich výrobků ve 3D prostředí ještě dříve, než dojde k jejich fyzické realizaci. Takový způsob samozřejmě šetří čas a náklady na výrobu komplexních fyzických prototypů a rovněž tedy podporuje trvale udržitelný rozvoj společnosti.

Více informací o Target Zero Defect na platformě 3D Experience získáte na MSV v Brně ve dnech 7. až 11. října 2013, v pavilonu P na stánku č. 1, kde Technodat vystavuje a prezentuje 3D/PLM řešení společnosti Dassault Systèmes.

Prezentace společnosti Technodat, CAE-systémy, napsal Jindřich Vítů.

www.technodat.cz

Komentáře