Firmu Dassault Systèmes si možná dosud spojujete především se systémem Catia, její současná nabídka je však mnohem pestřejší. O tom, jak si stojí na českém trhu, jsme hovořili s ředitelem jejího místního zastoupení Jánem Gajdošem.

Společnost Dassault Systèmes na českém trhu působí stále tak trochu tajemným způsobem. Můžete nám z pozice jejího ředitele pro ČR říci, jakými aktivitami se vaše místní divize zabývá a co je náplní práce české pobočky?

Ján Gajdoš má v Dassault Systèmes na starosti největší zákazníky na českém, slovenském, polském a maďarském trhu.
Ján Gajdoš má v Dassault Systèmes na starosti největší zákazníky na českém, slovenském, polském a maďarském trhu.

Ján Gajdoš, Dassault Systèmes: V České republice prodáváme největším zákazníkům přímo od roku 2010, zároveň tradičně spolupracujeme s našimi obchodními partnery. Úlohou pražské kanceláře Dassault Systèmes je pokrývat největší české a mezinárodní zákazníky působící v Česku, zároveň tým pražské kanceláře spolupracuje na obchodních aktivitách v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku. Za ty odpovídám také jako ředitel prodeje velkým zákazníkům v těchto zemích. Vedle strategických zákazníků pro nás samozřejmě hrají velkou roli a malé a střední podniky, o které pečují kolegové z Value Sales ve spolupráci s našimi partnery.

Rozsah nabídky Dassault Systèmes se v posledních letech ohromným způsobem rozrostl. Do jaké míry jsou produkty zařazované do jejího portfolia nad rámec klasických systémů Catia a spol. atraktivní pro české firmy? Nabízíte i na našem trhu aktivně řešení, jako 3Dswym nebo Geovia?

Rapidní nárůst spravovaných dat, synchronizace verzí, spolupráce více lidí nebo týmů na projektech nebo řízení dat a zálohování jsou fenomény, se kterými se dnes musí vyrovnávat i malé a velké společnosti v Česku. Už samotný koncept řízení životního cyklu výrobku – PLM – si vyžádal desítky dalších aplikací, které jsou dnes v našem portfoliu. V průběhu uplynulých let se na nás naši zákazníci obraceli s požadavky, na které jsme museli reagovat v našem vývoji, ale také akvizicemi osvědčených a stabilních řešení. Tímto způsobem jsme získávali i zákazníky z jiných průmyslových oblastí, a tak jsme se dopracovali k širokému portfoliu řešení pro dvanáct odvětví. Přiznávám, že přítomnost řešení typu podnikové sociální sítě v našem portfoliu je pro řadu našich českých zákazníků překvapením, ale například řešení Geovia využívá zákazník v Polsku jen pár desítek kilometrů od českých hranic a potenciál pro něj vidím také v Česku.

Nabídka aplikací Dassault Systèmes dalece přesahuje nástroje pro samotný vývoj produktů a slibuje poskytnutí realistického zážitku z virtuálního světa.
Nabídka aplikací Dassault Systèmes dalece přesahuje nástroje pro samotný vývoj produktů a slibuje poskytnutí realistického zážitku z virtuálního světa.

Velkým tématem je v současnosti inteligentní vyhledávání v rozsáhlých objemech dat. Vy pro tyto účely nabízíte excelentní produkt Exalead. Podařilo se vám ho již prosadit v některé z českých firem? Řešení Exalead je opravdu pro řadu odvětví velmi efektivní, využívá totiž jinou architekturu systému vyhledávání. Prohledává nejen řetězce, ale i další metadata, jako například obrázky nebo grafické záznamy z diagnostických zařízení. Také pro nás je to relativně nová akvizice, v tuto chvíli ale i v Česku probíhá řada obchodních případů. Čeští zákazníci už nyní využívají Exalead v rámci řešení Enovia a jejich reakce jsou velmi pozitivní. Řešení na bázi Exaleadu se zatím objevují u našich tradičních zákazníků a pomalu otevíráme dveře dalších odvětví. České firmy jsou podle mých zkušeností v našem regionu nejflexibilnější a nejprogresivnější ohledně akvizice nových řešení, takže jsem optimistou.

Marketing a komunikace Dassault Systèmes na globální úrovni zastřešuje již delší dobu termín 3D Experience. Jelikož většina uživatelů, s nimiž jsem měl dosud možnost mluvit, prakticky příliš nechápe, co si má pod tímto pojmem představit – máte vy osobně na takový dotaz nějaký recept, či názor, jak srozumitelně vysvětlit, co znamená 3D Experience a k čemu pak může být prospěšná?

Před nastartováním přímého prodeje znala většina našich zákazníků jen jména našich produktů, to je třeba případ řešení Catia. My nyní už nechceme profilovat produkty samostatně, ale poukazovat na naši zkušenost – proto 3D Experience – na základě které dokážeme nabídnout odpovídající řešení na míru danému odvětví a klientovi. Zákazníky dnes nezajímají jména produktů, ale kompletní řešení. Pro velké zákazníky není důležité, že od nás mají třicet řešení, požadují konkrétní zkušenost, kterou máme a kterou umíme naimplementovat. Tak já osobně chápu pojem 3D Experience.

Jsou vaši zdejší zákazníci spíše konzervativní, a tedy lpí na samotném CADu a klasické správě dat, nebo již mají nakročeno k nejmodernějším technologiím, jaké Dassault Systèmes nabízí ve své nejnovější platformě V6R2014, zahrnující cloudovou spolupráci, sociální sítě apod.?

Nasazení nejmodernějších technologií není problém jen českých zákazníků, ale i ostatních velkých společností v regionu. Přechod na nový systém je pro firmy, jež často zaměstnávají stovky inženýrů, vždy organizačně náročný. Vyžaduje investice do hardwaru, změnu návyků a postupů, úpravu infrastruktury. Velké podniky navíc pracují na více projektech najednou, vše je potřeba načasovat. Jde zkrátka o komplexní úlohu, proto si firmy nemohou dovolit změny během krátkého časového intervalu. Z vlastní zkušenosti vím, že zákazníci v Česku chápou potřebu zavádění nejnovějších nástrojů pro navrhování, správu dat a dalších aplikace. Český trh informačních technologií v porovnání se sousedy dobře přijímá nové trendy. V Česku tak máme několik zákazníků využívající technologii V6, je mezi nimi například společnost Tebeco.

Na globální úrovni je v rámci Dassault Systèmes patrný důraz na silnější integraci značky SolidWorks a s ní souvisejících aktivit přímo pod DS. Ovlivňují tyto tlaky také dění na místním trhu?

SolidWorks je součástí naší společnosti už od roku 1997 a všechny licence SolidWorks byly v Česku prodané v rámci SolidWorks Channel, nyní nazývaný Professional Channel, který vlastní Dassault Systèmes. Jde o organizaci zajišťující nepřímý prodej prostřednictvím VAR partnerů (Value Added Reseller). Na odpovědnostech ani na vztazích se zákazníky se nic nemění, protože Professional Channel bude nadále jediným prodejním kanálem Dassault Systèmes odpovědným za portfolio SolidWorks. Podle potřeb zákazníků budou moci uživatelé SolidWorksu využít výhod dalších technologií Dassault Systèmes a reagovat na případné další technologické požadavky. Zároveň zpřístupní Professional Channel zákazníkům SolidWorksu také další nové doplňkové aplikace založené na platformě 3D Experience.

Blíží se konec roku a s ním i nezbytné bilancování o tom, co se povedlo a co nikoliv. V čem podle vás letos Dassault Systèmes na českém trhu zabodovala? A na druhou stranu, kde vidíte rezervy a prostor pro váš další růst?

Za největší úspěch považuji skutečnost, že zákazníci nás už vnímají nejen jako partnera pro navrhování, design, ale i pro řešení automatizace výroby, optimalizaci výrobních technologií a přípravu výroby. Prostor pro další růst vidím v uplatnění našich řešení v oblastech mimo naše tradiční odvětví.

Připravil Jan Homola, fotografie poskytla společnost Dassault Systèmes. Zápis názvů zmiňovaných produktů odpovídá konvencím používaným v našem časopise – v oficiálních materiálech se setkáte se zápisem 3DEXPERIENCE apod.

www.caxmix.cz

Komentáře