První plnohodnotné on-line CAD řešení Onshape nabízí volně dostupné zásuvné moduly pro simulace, renderování i přípravu dat k výrobě obráběním nebo 3D tiskem. V březnových novinkách se objevila zajímavá, modulárně stavěná řešení, za jejichž vývojem stojí ve světě uznávané společnosti.

Společnost Onshape nabízí v on-line prodejně App Store Onshape rozšiřující aplikace, které pomohou malým firmám nebo studentům bezplatně připravovat, ověřovat a vylepšovat konstrukční návrhy.

Nově jsou pro řešení Onshape dostupné:

  • Řešení Intact Solutions nabízí volně dostupné nástroje pro simulace a pevnostní analýzy.
  • On-line CAM řešení OnCreate3D načítá data ve formátech STL, IGES a STEP a NC programy můžete připravit pro dvouosé a tříosé obrábění. Upravit můžete i přímo G-kód nebo postprocessor.
  • Swift Calcs je intuitivní kalkulačka snižující časovou náročnost konstrukčních výpočtů, kterou si konstruktéři ulehčují přípravou tabulkových procesorů. Řešení obsahuje bohatou knihovnu matematických rovnic, kterou lze s řešením Onshape provázat napřímo.
  • Řešení Simscape Multibody obsahuje nástroje pro kinematické a dynamické analýzy, zjišťování požadavků na výkon sestavy a funkce pro optimalizaci elektrického a hydraulického ovládání navrhovaného zařízení. Za vývojem modulu stojí společnost MathWorks, která je po světě známí vývojem řešení Matlab a Simulink.
  • CAD/CAM řešení Esprit se hojně využívá pro přípravu NC programů pro CNC obráběcí stroje. Esprit nabízí produktivní strategie obrábění ve 2 až 5 osách a tento doplňkový modul pracuje přímo s daty vytvořenými v řešení Onshape. Tím nedochází k problémům s importem dat. Podobně lze Onshape propojit i s nejrozšířenějším CAM řešením Mastercam.
  • 3D tiskaři uvítají zajímavé řešení STLWorkbench pro přípravu a opravu dat určených k výrobě 3D tiskem. Pro předběžnou kalkulaci ceny pak můžete použít řešení x3D Print.
Přípravu NC programů v řešení Onshape zajistí rozšiřující aplikace OnCreate3D, která je volně dostupná v on-line prodejně Onshape App Store. Obrázek: Onshape
Přípravu NC programů v řešení Onshape zajistí rozšiřující aplikace OnCreate3D, která je volně dostupná v on-line prodejně Onshape App Store. Obrázek: Onshape

Všechny dostupné rozšiřující aplikace najdete v on-line prodejně Onshape App Store.

Zdroj: Onshape

Komentáře