Přední automobilový dodavatel Visteon Corporation začal používat cloudovou sociální aplikaci 3DSwYm, která je součástí platformy 3DEXPERIENCE společnosti Dassault Systèmes. Aplikace 3DswYm umožnila Visteonu rychlejší vývoj konceptu e-Bee zejména v oblasti interiéru a elektroniky.

Visteon díky použití řešení 3DSwYm výrazně zvýšil efektivitu vývojového procesu a zároveň podstatně snížil náklady na výrobu prototypů. Aplikaci společnost také použila ke komunikaci se strategickými klienty, dodavateli a partnery, kteří se na projektu e-Bee podíleli.

„Transformace stávajícího kreativního prostředí byla jedním z primárních cílů projektu e-Bee,“ uvedl Tim Yerdon, ředitel pro inovaci a design společnosti Visteon. „Naši designéři z různých regionů teď mohou spolupracovat stejně, jako kdyby spolu byli v jedné místnosti a mluvili jedním jazykem 3D. Mají možnost v reálném čase sledovat průběh návrhu, což vede k efektivnější interakci a významně to urychluje vývoj produktu.“

Projekt e-Bee propojuje partnery společnosti Visteon z celého světa i její oddělení, která se obvykle na procesu inovace nepodílejí. U většiny vývojových řešení má možnost sdílet a prohlížet si data v reálném čase vedle konstruktérů jen minimum osob. Sociální aplikace Dassault Systèmes 3DSwYm umožňuje jednoduše sdílet myšlenky na sociální síti a dělat lépe informovaná rozhodnutí. Všichni zúčastnění jsou přitom průběžně informováni, aniž by bylo nutné generovat četné zprávy nebo elektronické soubory o změnách.

Právě možnost „vyzkoušet a předvést“ (experience and demosntrate), již nabízí sociálně sdílené 3D prostředí, umožnila společnosti Visteon představit první návrh během několika vteřin namísto týdnů. Visteon navíc mohl získávat od svých zákazníků, partnerů a dodavatelů zpětnou vazbu v reálném čase.

Komunity 3DSwYm lze v prostředí cloudu vytvářet velice rychle. Uživatelé si nemusejí kupovat a instalovat hardware nebo si pořizovat specializované aplikace. Celosvětově má Dassault Systèmes v cloudu více než tisícovku komunit 3DSwYm.

Komentáře