Haar u Mnichova, 22. září 2010 – Společnost Dassault Systèmes SolidWorks Corp. (DS SolidWorks) představila produktovou řadu SolidWorks® 2011. Přináší nové možnosti jak urychlit návrh výrobků, prohloubit spolupráci a posílit vazby mezi návrháři a výrobou.

Nová rodina produktů SolidWorks 2011 obsahuje stovky vylepšení, které požadovali zákazníci každodenně používající SolidWorks při navrhování nových výrobků, ověřování jejich parametrů, komunikaci s partnery, správě návrhových dat a minimalizaci dopadu výrobků na životní prostředí.

Pracujte rychleji a chytřeji

Čím rychleji dokážete dostat nový, důležitý výrobek na trh – přičemž tlak okolí neustále roste – tím většího úspěchu dosáhnou všichni zúčastnění. SolidWorks se na tuto naléhavou potřebu vždy zaměřoval – a platí to nadále. I proto SolidWorks 2011 zahrnuje následující, významné funkce:

 • Nové funkce kreslení kót a popisů v CAD softwaru SolidWorks eliminují čas a úsilí potřebné k ručnímu kótování. Uživatelé mohou automaticky zarovnávat, překlápět a centrovat kóty jedním kliknutím myši – bez jakéhokoli překrývání. Výkresy vypadají čistší a profesionálnější než kdy dříve, vše po pouhých několika kliknutích myší.
 • Nové zjednodušení 2D pomáhá zrychlit analýzu součástí. Uživatelé jednoduše vyberou protínající se plochy a aplikují zatížení a omezení k provedení statických, nelineárních, tlakových a tepelných studií. SolidWorks Simulation okamžitě počítá výsledky a zobrazuje je v plném 3D modelu – ihned a bez čekání.
 • Nový modul chlazení elektroniky umožňuje uživatelům nastavit a provést tepelné simulace rychle a snadno. Pomáhá zaručit, že nedojde k roztavení elektronických součástí výrobků teplem. Nový modul HVAC pracuje obdobně pro vytápění, ventilaci a klimatizaci. Rozšířená knihovna součástí nyní zahrnuje ventilátory, materiály, dvourezistorové součásti a balíčky integrovaných obvodů. Nové proměnné pro analýzu zahrnují kvalitu místního ovzduší, teplotu prostředí či odporové zahřívání.
 • Nová lišta v menu softwaru pro správu produktových dat – SolidWorks Enterprise PDM – zrychluje přístup ke klíčovým návrhům. Tato lišta menu, která se integruje přímo do Průzkumníka Windows, spojuje jednoduchost prostředí operačního systému Windows s výhodami podnikové strategie nakládání s daty. Přispívá ke zlepšení spolupráce, řízení a opětovnému využívání cenných návrhových informací.

Všechny produkty řady SolidWorks 2011 nabízejí vyšší rychlost a spolehlivost díky efektivnějšímu využití paměti při práci s velkými sestavami a během dlouhých pracovních sezení.

Prohloubení komunikace a spolupráce

Čím lépe klíčoví investoři pochopí záměr a směřování návrhu, a to od samotného počátku projektu, tím plynulejší bude cesta k hotovému výrobku. To je důvod, proč společnost DS SolidWorks soustavně zlepšuje výkonné funkce softwaru SolidWorks pro spolupráci a vizualizaci:

 • Novinkou v SolidWorksu 2011 je například schopnost snadněji vytvářet přesvědčivé fotorealistické vizualizace v aplikaci PhotoView 360. Ta je nyní plně integrována do CAD softwaru SolidWorks a vytváří jediné, jednotné prostředí pro návrh a renderování.
 • Pro dosažení dokonalého zážitku mohou uživatelé SolidWorksu provádět své zákazníky projekty díky novým možnostem procházení návrhu. Uživatelé mohou snadno procházet vizualizaci návrhu s pomocí myši nebo konzole na obrazovce – žádné přednastavené cesty nejsou nutné.
 • Zákazníci SolidWorksu rovněž mohou úžeji spolupracovat s partnery prostřednictvím zasíláním podrobných návrhů – ale bez přílišných detailů. Nový nástroj Defeature usnadňuje odstranění nepotřebných detailů nebo citlivého duševního vlastnictví ještě před sdílením návrhu.
 • Pro zlepšenou komunikaci nad rámec konstrukčního týmu je k dispozici 3DVIA Composer, software pro technickou komunikaci, který představuje dynamickou ainteraktivní schopnost „scénáře“.Pomáhá zprostředkovat zákazníkům procesní pokyny formou interaktivních snímků. Uživatelé mohou vytvářet návod krok za krokem – pro kolegy z výroby, potenciální zákazníky zvažující velký kontrakt, stávající uživatele výrobku a další příjemce. Jednoduše myší přetahují jednotlivé pohledy (metodou drag and drop), čímž získávají interaktivní postupy, které jsou jasné a přehledné. Magnetické linie představují další inovativní funkci, která zvyšuje produktivitu pečlivým organizováním obsahu s minimálním počtem nutných kliknutí.

 

Spojení s výrobou

Aktivní komunikace mezi konstrukčním a výrobním týmem pomáhá zajistit, že tyto týmy skutečně vytvářejí propracované výrobky a v rámci organizace jsou minimalizovány nákladné prostoje, zmetkovost či přepracovávání projektů.

Příklady:

 • SolidWorks 2011 zahrnuje nové výkonné funkce, které automatizují umístění a dokumentaci svaru. Uživatelé si vyberou a vizualizují trasu svarové housenky pomocí nástroje Smart Weld, určí typ svaru a připraví spoje díky vylepšeným funkcím koutových a kořenových svarů. SolidWorks automaticky shromažďuje data o počtu, délce a druhu svarů v nových tabulkách svarů, což umožňuje podrobné rozčlenění pro analýzu nákladů a přípravu nabídek. Uživatelé mohou pro zajištění zdárného provedení svarů využít nových, viditelných mezer svarů při spojích tvarovka-tvarovka, trubka-trubka a tvarovka-trubka.
 • Návrháři zachytí chyby při výběru plechu včas díky novým tabulkám výpočtu ohybu, se kterými rychle spočítají délku rozvinutých částí.
 • Nová integrace řešení SolidWorks Design Checker a SolidWorks Enterprise PDM pomáhá zjednodušit zavedení návrhu do výroby.
 • Vytvoření potrubního, vodorovného i svislého vedení (zejména používají-li se závěsy a podpěry) je jednodušší díky novým možnostem trasování. Uživatelé nyní mohou sledovat stávající geometrii, například ocelového nosníku nebo segmentu stěny, pro usměrnění trasy. SolidWorks přiřazuje geometrii vnější průměr (nikoli středovou osu) potrubí, vedení, kabelu nebo průchodu.

Kdo se spolehne na tyto a další funkce rodiny produktů SolidWorks 2011, zjednoduší úspěšné předávání návrhů do výroby.

„Jsme pevně zavázáni poskytovat nástroje pro navrhování, které budou intuitivní i výkonné. SolidWorks 2011 je ztělesněním tohoto závazku,“ říká Austin O’Malley, výkonný viceprezident výzkumu a vývoje DS SolidWorks. „Kromě zlepšení produktivity při tvorbě návrhů jsme navíc zefektivnili komunikaci návrhů, maximalizovali hodnotu duševního vlastnictví a zkrátili dobu dodání výrobku.“

 

Pro více informací o rodině produktů SolidWorks 2011 – včetně ukázkových videí – navštivte web www.solidworkslaunch.com/cs nebo kontaktujte svého prodejce.

 

Dostupnost a ceny

Produkty SolidWorks 2011 jsou k dispozici formou licencí prostřednictvím autorizovaných prodejců společnosti SolidWorks po celém světě. Kontaktujte autorizovaného prodejce SolidWorks pro stanovení ceny. Chcete-li vyhledat prodejce ve své oblasti, navštivte web www.solidworks.com/locateVAR/.

 

***

 

Dassault Systèmes SolidWorks Corp., dceřiná společnost koncernu Dassault Systèmes S.A., je světovým lídrem v oblasti 3D řešení. Milionům inženýrů a návrhářů pomáhá uspět prostřednictvím inovací. Naše produkty poskytují intuitivní prostředky pro navrhování výrobků, simulaci, publikování, správu dat a posuzování dopadu na životní prostředí. Nejnovější zprávy, informace a online ukázky najdete na našem webu www.solidworks.cz, případně nám můžete zavolat na telefon +420 543 216 642.

CATIA, DELMIA, ENOVIA, SIMULIA, 3D VIA a SolidWorks jsou registrované ochranné známky společnosti Dassault Systèmes nebo jejich dceřiných společností ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. Další názvy značek a výrobků jsou ochranné známky jejich příslušných vlastníků. Copyright © 2010 Dassault Systèmes SolidWorks Corp.

Komentáře