Skupina Höft & Wessel optimalizuje vývoj výrobků s pomocí řešení SolidWorks CAD a SolidWorks Enterprise PDM.


Haar u Mnichova, 5. srpen 2010 – Skupina Höft & Wessel nasadila software SolidWorks CAD a SolidWorks Enterprise PDM jako standard v rámci podnikové divize Almex. Kromě lístkových systémů a řešení elektronického přenosu dat vyvíjí Almex také systémy odbavování pasažérů pro aerolinky. S technologií od Dassault Systèmes SolidWorks Corp. (DS SolidWorks) dosáhla společnost Almex významných úspor času v rámci celého vývojového procesu, uzavřeného životního cyklu dokumentace i ve zlepšení souběžné inženýrské práce.

„Naše vysoce komplexní, technická zařízení musejí být vyvíjena na nejvyšší možné kvalitativní úrovni, což vyžaduje motivovaný a efektivní tým návrhářů, ale také inovativní nástroje,“ řekl Frank Begemann, vedoucí týmu návrhářů společnosti Höft & Wessel. „Naše předchozí PDM řešení už zdaleka nebylo nejmodernější, navíc nebylo kompatibilní s nejnovější verzí CAD softwaru. Nedisponovalo ani dostatečnou funkčností, proto jsme se rozhodovali o změně. S CAD a PDM řešeními od společnosti DS SolidWorks dnes máme výbornou pozici a jsme připraveni na budoucí rozvoj.“

Klíčovým faktorem ve vývojovém procesu je týmová spolupráce. „Funkce řešení SolidWorks Enterprise PDM velmi dobře podporují pracovní postupy naší firmy. Například u schvalovacího procesu, který je založen na interním návrhovém postupu, jsou jasně strukturovány řídicí orgány pro každou danou součást a aktuální stav vývoje je jasně znázorněn a zdokumentován,“ uvedl Dipl. Ing. Daniel Frels, systémový administrátor společnosti Höft & Wessel. „Kromě toho jsou generovaná data integrována s naším ERP systémem a využívají se při zasílání oznámení, tvorbě kusovníků a automatizaci řízení verzí a revizních procesů. Pomocí protokolovacích funkcí aplikace SolidWorks Enterprise PDM lze také sledovat časový průběh projektu a stanovovat průběžné výsledky vývoje.“

„Intuitivní ovládání a dokonalé začlenění řešení SolidWorks Enterprise PDM do Průzkumníka Windows a CAD softwaru SolidWorks umožnilo rychle přejít na nový PDM systém,“ uvedl Dipl. Ing. Stephan Wirries, systémový administrátor společnosti Höft & Wessel. „Dříve měl k PDM systému přístup pouze tým návrhářů. Dnes mají konstruktéři a návrháři přístup ke čtení a zápisu a oddělení projektového řízení, nákupu a výroby mají přístup omezen na čtení. Usnadňuje to týmovou spolupráci a poskytuje požadovanou transparentnost.“

K dnešnímu dni firma používá ve všech svých odděleních téměř automatickou jednosměrnou výměnu dat ze systému PDM do řešení SAP ERP. Zaměstnanci mohou přistupovat ke všem datům CAD aplikace SolidWorks, výkresům, tiskovým datům, produktovým listům a dalším návrhovým informacím pro určité části, jako jsou výrobní poznámky. Inženýři Frels a Wirries také plánují obousměrnou výměnu kusovníků mezi systémy, od níž očekávají lepší přenos informací a další časovou úsporu.

Poradenství, implementaci a školení k řešením DS SolidWorks zajišťuje autorizovaný prodejce SolidLine AG.

SolidLine AG je německá poradenská a softwarová firma. Zabývá se optimalizací procesů vývoje produktů ve výrobním průmyslu. Více než 3 500 zákazníků v oblasti výroby strojů, zařízení, nástrojů a forem, zdravotnické techniky, spotřebního a průmyslového návrhu dosahuje se službami společnosti SolidLine účinné konkurenční výhody díky lepším produktům a efektivnějším procesům. Od roku 1996 se firma stala největším partnerským prodejcem Dassault Systèmes SolidWorks Corp. v Evropě, nyní má 160 zaměstnanců. www.solidline.de

Höft & Wessel Group je přední německá IT a inženýrská skupina, výrobce technologicky špičkových mobilních, lístkových a parkovacích řešení. Skupina byla založena v roce 1978 podnikateli, jejichž jména nese. Dnes generuje tržby ve výši téměř 100 milionů eur a má 500 zaměstnanců. www.hoeft-wessel.de

Dassault Systèmes SolidWorks Corp., dceřiná společnost koncernu Dassault Systèmes S.A., je světovým lídrem v oblasti 3D řešení. Milionům inženýrů a návrhářů pomáhá uspět prostřednictvím inovací. Naše produkty poskytují intuitivní prostředky pro navrhování výrobků, simulaci, publikování, správu dat a posuzování dopadu na životní prostředí. Nejnovější zprávy, informace a online ukázky najdete na našem webu www.solidworks.cz, případně nám můžete zavolat na telefon +420 543 216 642.

CATIA, DELMIA, ENOVIA, SIMULIA, 3DVIA a SolidWorks jsou registrované ochranné známky společnosti Dassault Systèmes nebo jejich dceřiných společností ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. Další názvy značek a výrobků jsou ochranné známky jejich příslušných vlastníků. Copyright © 2010 Dassault Systèmes SolidWorks Corp.

Zdroj: SolidWorks

Komentáře