Firma GOM představí na Euromoldu 2010 revoluční inspekční software GOM Inspect. Software je určený pro 3D inspekci mraku bodů a práci s polygonálním modelem. Zároveň slouží i jako prohlížeč dat ze softwaru GOM Inspect Professional.

Nabízí širokou škálu nástrojů pro komplexní analýzy dílů a komponent. Mimo jiné umožňuje také vytvoření polygonální sítě z mraku bodů včetně optimalizace jako např. vyhlazení povrchu, redukce počtu trojúhelníků, oprava chyb nebo křivostní interpolace chybějících oblastí. Z inspekčních nástrojů stojí za povšimnutí např. vícenásobné ustavení naměřených dat na CAD model v rámci jednoho projektu nebo vyhodnocování tolerancí tvaru a polohy (GD&T).

Základní přehled vlastností softwaru GOM Inspect:

 • CAD import (např. IGES, STEP, JT Open)
 • Import mraku bodů (ASCII, STL, POL, VDA, …)
 • Polygonizace mraku bodů do polygonální sítě
 • Optimalizace polygonální sítě (vyhlazení, redukce, zahuštění, regularizace a další)
 • Interpolace děr v polygonální síti
 • Změna měřítka polygonální sítě, offset
 • Extrahování křivostních čar a základních geometrických prvků (rovina, válec, …)
 • Ustavení na CAD (3-2-1, Plane-Line-Point, RPS, BestFit, Iterativní ustavení a další)
 • Porovnání vůči referenčnímu CAD modelu (barevná mapa ve 3D, v řezech nebo odchylky v definovaných bodech)
 • Rozměrové analýzy ve 3D nebo 2D řezech
 • Tolerance tvaru a polohy (GD&T) dle norem ISO 1101 a ASME Y14.5
 • Tabulkové nebo obrázkové reporty do PDF
 • Export mraku bodů (ASCII, STL, POL, …)

GOM Inspect je testovaný a certifikovaný měřicími laboratořemi PTB a NIST a klasifikovaný jako software třídy 1 kam se řadí softwary s nejmenšími odchylkami.

GOM Inspect je k dispozici zdarma na webu společnosti GOM, odkud jej můžete přímo stáhnout.

(Zdroj: MCAE Systems)

Komentáře