Série mezinárodních seminářů GOM na téma „Průmyslové 3D měřicí techniky ve slévárenství“ se bude konat v 42 pobočkách v 29 zemích od ledna do dubna 2018. Jedním z pořadatelů je také česká společnost MCAE Systems.

Globální síť partnerů GOM vytvořila tuto sérii seminářů, aby podpořila sdílení poznatků a procesních znalostí konstruktérům, modelářům, výrobcům lisovacích a tvářecích forem, stejně tak i odborníkům z oblasti zabezpečování jakosti a výroby.

V oblasti slévárenství 3D metrologie podporuje a urychluje všechny fáze v procesech odlévání do písku, přesného i tlakového lití – od modelování a lisování přes výrobu forem a jader, až po první kontrolu a optimalizaci CNC obrábění.

Optické 3D souřadnicové měřicí systémy od firmy GOM měří bezkontaktně kompletní povrch modelů, nástrojů, odlitků, pískových jader, pískových forem a odlitých i kovaných dílů bez ohledu na velikost objektu. Foto: GOM

Tyto bezplatné semináře jsou průmyslovou platformou pro výměnu znalostí a sdílení zkušeností. Ve 29 různých zemích ukazuje GOM spolu s jeho lokálními partnery a vybranými přednášejícími, jak povrchová celoplošná měření zaručují rychlejší kontrolu prvního výrobku a cílenou korekci nástrojů, čímž se snižuje doba výroby. Jak při výrobě, tak i při doprovodné kontrole kvality, mohou být procesy měření a vyhodnocení plně automatizovány. Síť partnerů GOM navíc představuje nejnovější vývoj v oblasti 3D metrologie, ale také softwarové novinky pro měření a kontrolu.

Seminář, který pořádá společnost GOM se společností MCAE Systems v Kuřimi, se koná 21. března 2018. Podrobnější Informace a registrační formulář jsou dostupné on-line.

Komentáře