Agentura Gartner zařadila společnost Fujitsu mezi celosvětové ekologické lídry. Studie zpracovaná ve spolupráci s organizací WWF hodnotila omezování emisí uhlíku a ekologicky zodpovědné chování v odvětví ICT.

Společnost Fujitsu oznámila, že v dosud nejpodrobnějším nezávislém hodnocení „zeleného“ chování firem, realizovaném agenturou Gartner a organizací WWF, byla zařazena mezi celosvětové lídry. Toto hodnocení zkoumalo iniciativy výrobců zaměřené na omezování emisí skleníkových plynů způsobených informačními a komunikačními technologiemi a ocenilo společnosti, které se zaměřují na globální ekologickou udržitelnost.

Nová zpráva zveřejněná výzkumnou agenturou Gartner a organizací WWF pod názvem Low-Carbon and Environmental Leadership in the ICT Industry by Gartner and WWF, 2010 (žebříček společností z ICT odvětví z hlediska omezování emisí uhlíku a zodpovědného chování k životnímu prostředí, 2010) poskytuje na základě rozsáhlého průzkumu komplexní hodnocení výrobců informačních a komunikačních technologií. Výzkum sledoval devatenáct předních světových poskytovatelů technologií a služeb a jejich reakce na poptávku zákazníků po omezování emisí skleníkových plynů. Společnost Fujitsu se umístila na prvním místě ve dvou z pěti kategorií, jimiž jsou Transformace IT a Interní chování ve vztahu k životnímu prostředí.

Fujitsu klade maximální důraz na ochranu životního prostředí více než dvacet let a snaží se dodržovat ekologická hlediska v průběhu celého životního cyklu ICT produktů – od základního výzkumu a vývoje technologií přes návrh a provoz až po provozování recyklačních služeb po celém světě. Cílem globální ekologické iniciativy společnosti Fujitsu pod názvem Green Policy Innovation je snížit celosvětové emise CO2 v souhrnu o více než 15 milionů tun během čtyř let od začátku fiskálního roku 2009 do konce fiskálního roku 2012. Ve fiskálním roce 2009 se společnosti Fujitsu podařilo v globálním měřítku omezit emise o 2,37 milionu tun, čímž překročila svůj původní plán 2,13 milionu tun.

Na snižování emisí uhlíku u většiny vyvíjených technologií zaměřila v rámci globální ekologické aktivity Green Policy Innovation podstatnou část své činnosti také výzkumná a vývojová divize Fujitsu Laboratories. I díky tomu získala v posledním fiskálním roce více než polovina nových produktů uvedených společností Fujitsu status Super Green, neboli tři hvězdičky podle schématu známkování Green IT. Výrobky Fujitsu tak splňují nejvyšší kritéria ekologické zodpovědnosti.

Důraz na ekologii potvrzuje Fujitsu také unikátními funkcemi koncových zařízení. Praktickým příkladem je např. řada monitorů, počítačů a serverů s nulovou spotřebou v pohotovostním režimu nebo cloudový server PRIMERGY CX1000, který díky optimalizaci provozních nákladů na napájení, chlazení a prostor zcela nově definuje ekonomickou stránku provozu datových center.

Vedoucí pozice v iniciativách ekologického ICT

Fujitsu se dlouhodobě a aktivně účastní iniciativ v oblasti ekologického ICT (tzv. Green ICT) po celém světě. Zástupci společnosti působí ve všech významných světových organizacích, které se zabývají omezováním emisí uhlíku; mezi takové patří Green Grid, iniciativa Evropské unie ICT4EE, Climate Savers Computing Initiative, Kodaňské komuniké o změně klimatu, Japan Climate Leaders‘ Partnership (Japan-CLP), EPEAT, Energy Star, Blue Angel, Nordic Swan a německá aliance BITKOM.

„Díky závěrům výzkumu agentury Gartner a organizace WWF, jež jsou nezávislým potvrzením dlouhodobého důrazu Fujitsu na ekologické iniciativy, mohou naši zákazníci lépe pochopit, kteří výrobci ICT jsou skutečnými lídry na poli zelených technologií,“ řekl Atsuhisa Takahashi, prezident divize podnikové strategie pro životní prostředí ve společnosti Fujitsu. „Naším cílem v oblasti ekologie jsou technologie, které umožní v reálném čase snímat, měřit a zobrazovat údaje o emisích uhlíku, a lépe tak formovat naši činnost ve vztahu k životnímu prostředí.“

Se svými obchodními partnery po celém světě spolupracuje Fujitsu na vývoji a implementaci řešení, která přinášejí okamžité a dlouhodobé omezení produkce skleníkových plynů. Např. ve Finsku dodal Fujitsu pro Úřad sociálního pojištění (Kela) řešení pro národní centrum elektronických předpisů a záznamů pacientů. Cílem tohoto projektu bylo zajištění efektivní výměny informací mezi poskytovateli zdravotnické péče a zajištění elektronického přístupu občanům, díky němuž by mohli dostávat elektronické předpisy, prohlížet si své vlastní zdravotní informace a omezit návštěvy zdravotnických zařízení způsobené nedostatkem informací. Elektronické předpisy a přístup k záznamům pacientů omezují nutnost udržovat papírové archivy. Projekty elektronických zdravotních záznamů realizoval Fujitsu také v Kanadě a ve Španělsku.

„Jsme vděčni společnosti Gartner a organizaci WWF za uskutečnění tohoto rozsáhlého průzkumu, řekla Alison O’Flynn, výkonná ředitelka pro udržitelnost divize Fujitsu Global Business Group. „Díky němu mají zákazníci i firmy po celém světě lepší přehled o tom, jak daleko se dostalo IT odvětví v řešení udržitelnosti a v přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.“

O společnosti Fujitsu Limited

Společnost Fujitsu Limited (Fujitsu) je předním světovým poskytovatelem ICT řešení pro globální trh. Jeho tým tvoří přibližně 170 000 zaměstnanců, kteří nabízejí přímou podporu zákazníků v 70 zemích. Fujitsu poskytuje špičkové systémy a služby, nabízí vysoce spolehlivé produkty z oblasti počítačových a komunikačních řešení a vyrábí nejmodernější mikroelektronické součástky. Produkty Fujitsu vždy přinášejí nejmodernější technologie a přidanou hodnotu pro zákazníky. Sídlo společnosti Fujitsu Limited (TSE: 6702) je v Tokiu, konsolidované tržby za poslední fiskální rok, který skončil 31. března 2010, dosáhly výše 4,6 bilionu jenů (50 miliard amerických dolarů). Více informací je k dispozici na webu www.fujitsu.com.

O obchodní jednotce Fujitsu Technology Solutions

Divize Fujitsu Technology Solutions je součástí globální skupiny Fujitsu Limited a patří k předním dodavatelům IT infrastruktury na většině trhů v Evropě, na Středním východě, v Indii a v Africe. Mezi její zákazníky patří velké, střední i malé firmy, stejně jako koncoví uživatelé. Fujitsu Technology Solutions nabízí komplexní portfolio IT produktů, řešení a služeb od jednotlivých klientů až po velká datová centra, spravovanou infrastrukturu a řešení z oblasti infrastruktury-jako-služby (IaaS). Tým divize Fujitsu Technology Solutions tvoří přibližně 13 000 zaměstnanců. Další informace lze najít na webu ts.fujitsu.com/aboutus.

Komentáře