Nové nástroje pro zachycení reality, vylepšené sady aplikací a rozšířená cloudová funkcionalita poskytují vyšší hodnotu architektům, projektantům a stavitelům

PRAHA, 27. března 2013 – SpolečnostAutodesk představila Autodesk Building Design Suite 2014, ucelené softwarové portfolio kombinující procesy informačního modelu budovy (BIM) a funkcionality CAD nástrojů, které pomáhá profesionálům ve stavebním odvětví navrhovat, simulovat, vizualizovat a stavět lepší budovy. Autodesk Building Design Suite 2014 je, jako již dříve, k dispozici ve třech edicích – Standard, Premium a Ultimate – a umožňuje architektům, projektantům a stavitelům využívat bohatých výhod návrhového softwaru postaveného na inteligentním modelování a možnostech cloudových služeb.

„Vzhledem k plánovanému růstu globálního stavebního trhu až na hranici 12 bilionů dolarů do konce roku 2020, potřebují profesionálové v oblasti navrhování, projektování a výstavby nejlepší nástroje pro návrh a výstavbu i těch nejspecifičtějších staveb. Autodesk v posledním roce zaplnil mezeru mezi procesy návrhu a výstavby tím, že poskytl zákazníkům ucelené portfolio desktopových aplikací společně s novými cloudovými službami a mobilními aplikacemi. Nabídl tak všem přístup k projektovým informacím kdekoliv a kdykoliv,“ řekla Lisa Campbell, viceprezidentka strategického marketingu pro odvětví AEC a ENI ve společnosti Autodesk. „Autodesk Building Design Suite 2014 nyní ještě více urychluje procesy navrhování a výstavby za využití inteligentního modelu od nejranějších fází. Našim zákazníkům umožňuje efektivní odevzdávání projektů v požadovaném termínu a rozpočtu.

Novinky v sadě Autodesk Building Design Suite 2014

Díky flexibilnímu přístupu k softwaru prostřednictvím sady Autodesk Building Design Suite mají uživatelé k dispozici širší paletu nástrojů. Mohou si nyní vybrat to nejlepší z možných řešení a rychle reagovat na měnící se obchodní požadavky. Mezi nové produkty sady patří:

 • Autodesk ReCap: je k dispozici všem uživatelům této aplikační sady, tj. architektům, projektantům a stavitelům, kterým umožňuje vytvářet inteligentní 3D data z laserových skenů a pořízených fotografií. Místo toho, aby uživatelé začínali s prázdnou obrazovkou, Autodesk ReCap jim nyní umožňuje přidávat, modifikovat, ověřovat a dokumentovat návrhové procesy v kontextu reálného prostředí.
 • Autodesk Raster Design: výkonný nástroj pro rastrovou úpravu a převod z rastrového do vektorového formátu a naopak, který pomáhá architektům, projektantům a stavitelům přidávat obrazové informace do stavební dokumentace.
 • Autodesk InfraWorks 2014 (dříve Autodesk Infrastructure Modeler): pro jednoduchou tvorbu, vyhodnocení a komunikaci stavebních projektů v kontextu širšího okolí – pomáhá architektům a urbanistům s rychlejším seznámením zainteresovaných stran s projektem a jejich rozhodováním.

Klíčové inovace sady Autodesk Building Design Suite obsahují:

 • Vylepšení softwaru Autodesk Revit 2014: Autodesk Revit 2014 specificky navržený pro práci s informačním modelem budovy (BIM) kombinuje funkcionality architektonického navrhování, projektování TZB, konstrukcí, a výstavby. Verze 2014 poskytuje rozšířenou funkcionalitu pro návrh, analýzu a tvorbu dokumentace ke zlepšení architektonických a konstrukčních procesů. Revit 2014 rovněž obsahuje nový nástroj Building Element Energy Analysis, poskytující pokročilé postupy pro energetickou analýzu za využití detailních modelů.
 • Lepší součinnost mezi technologiemi umožňuje efektivnější spolupráci, včetně využívaných formátů IFC, DWF, DWG/DXT a 3D solids. Vylepšená součinnost se týká také produktů AutoCAD a Revit, kde podnikům usnadňuje převod do informačních modelů budov (BIM).
 • Nové kvantifikační nástroje v produktech Navisworks Manage a Navisworks Simulate: umožňují zákazníkům ve stavebnictví jednoduchý převod údajů z agregovaného modelu do projektu.

Navíc cloudové služby v Autodesk 360

Architekti, projektanti a stavitelé mají nyní v rámci sady Autodesk Building Design Suite přístup k širokému výběru cloudových služeb Autodesk 360. Umožňují jim tak rychle a bezpečně navrhovat, vizualizovat, simulovat a sdílet nápady kdekoliv a kdykoliv a s téměř nevyčerpatelným výpočetním výkonem v cloudu. Zákazníci této sady mají přístup k následujícím službám jako součást licence typu Subscription (služby se liší podle typu edice):

 • Rendrování: Architekti, projektanti a stavitelé mohou vytvářet působivé, téměř fotorealistické vizualizace v kratším čase – bez zpomalování počítače nebo potřeby specializovaného rendrovacího softwaru. Služba je k dispozici pro všechny zákazníky sady s licencí Subscription.
 • Autodesk Green Building Studio: Návrháři, architekti a projektanti mohou optimalizovat energetickou spotřebu, snižovat zátěž životního prostředí a hodnotit jednotlivé návrhy z energetického hlediska. Uživatelé mohou snáze sdílet výsledky a data mezi více CAD softwary tak, aby docílili ještě efektivnějšího a nákladově výhodnějšího návrhu. Je k dispozici všem zákazníkům licenčního programu Subscription.
 • Energetická analýza pro Autodesk Revit: uživatelé mohou v cloudu provádět analýzy v mnoha návrhových iteracích, optimalizovat energetickou náročnost za současného zajištění minimálního dopadu na životní prostředí. Je k dispozici zákazníkům Subscription v sadách edicích Premium a Ultimate.
 • Strukturální analýza pro Autodesk Revit: umožňuje využívat funkcionalit na cloudu postavené statické strukturální analýzy. Modely jsou posílány do cloudu, přičemž desktopová aplikace není zatěžována intenzivními výpočty. Analýza je k dispozici pro zákazníky Subscription v sadě obou edic Premium a Ultimate.
 • Autodesk InfraWorks 360: rozšiřuje postupy softwaru Autodesk InfraWorks tím, že umožňuje architektům, projektantům a stavitelům publikovat, ukládat a řídit velké modely centrálně a bezpečněji na cloudu. Je k dispozici zákazníkům Subscription v edici Ultimate.
 • Optimalizace pro Autodesk Inventor: dovoluje architektům, strojírenským a elektrotechnickým inženýrům a projektantům TZB jednoduše integrovat stavební komponenty od výrobců do svých návrhových procesů. Je k dispozici pro zákazníky Subscription v edici Ultimate.

Sada Autodesk Building Design Suite 2014 je k dostání ve třech edicích: Standard, Premium a Ultimate.

Komentáře