Nové sady umožňují využít pokročilé postupy digitálního prototypování za cenově dostupných podmínek

PRAHA, 27. března 2013 – Společnost Autodesk představila nový software pro digitální prototypování v průmyslové výrobě ve verzi 2014, který nabízí zcela nový přístup k softwarovému portfoliu Autodesk: desktopové a cloudové aplikace umožňující výrobcům efektivněji, rychleji a s nižšími náklady navrhovat, vyrábět a dodávat na trh lepší produkty.

Sady Autodesk pro výrobní odvětví zahrnují Autodesk Product Design Suite a Autodesk Factory Design Suite, které poskytují návrhářům a konstruktérům portfolio softwarových nástrojů a cloudových služeb pro podporu procesů navrhování, vizualizací a simulací – od fáze vývoje produktu až po jeho dodávku. Softwarové portfolio Autodesk Simulation 2014 navíc poskytuje rychlejší, přesnější a flexibilnější přístup k predikci, optimalizaci a ověřování návrhů v raných fázích návrhového procesu.

„Sady Autodesk 2014 zajišťují výrobním společnostem přístup k nejlepším nástrojům pro zvládnutí každodenních úkolů,“ řekl Robert „Buzz“ Kross, senior viceprezident skupiny Design, Lifecycle and Simulation společnosti Autodesk. „Našim zákazníkům nabízejí sady aplikací výhody v podobě vyšší produktivity a rychlejší návratnosti investic.“

Návrhové sady Autodesk 2014 jsou k dispozici jako v minulosti ve třech cenově výhodných edicích: Standard, Premium a Ultimate. Nejdůležitějšími novinkami sad jsou:

  • První uvedení Autodesk ReCap, nového softwaru a cloudových služeb pro zachycení reality, který vytváří inteligentní 3D modely fyzických objektů a prostředí a dovoluje zákazníkům vkládat reálná prostředí či objekty do procesu návrhu;
  • Softwarová vylepšení v řešení Autodesk Inventor, která vedle dalších výhod poskytují vyšší škálovatelnost pro navrhování extrémně komplexních produktů či návrhů výrobních závodů;
  • Propojení na návrhové řešení Autodesk Revit pro stavebnictví umožňující výrobním společnostem snadno transformovat sestavy z Inventoru do nativních souborů v Revitu a využívat je v informačních modelech budov (BIM).

Licenční předplatitelé mají nadále přístup ke cloudovým službám Autodesk 360, které rozšiřují funkčnost desktopových aplikací pro lepší spolupráci, optimalizaci a podporu sdílení návrhů a jejich opakované použití.

Autodesk Product Design Suite rozšiřuje procesy digitálního prototypování pro vývoj produktu

Sada Autodesk Product Design Suite v edici Premium nyní nově zahrnuje software Autodesk Inventor Professional poskytující strojírenským a elektrotechnickým inženýrům funkce pro kompletní digitální prototypování s integrovanými procesy pro simulaci, návrh řídicích systémů a obrábění.

Sada v edici Ultimate obsahuje nově software Autodesk Navisworks Manage poskytující podporu projektovému řízení včetně revize projektu, harmonogramu, rozpočtu, vizualizace a spolupráce. Poslední novinkou této sady je AutoCAD Raster Design, nástroj pro rastrovou úpravu a převod z rastrového do vektorového formátu a naopak. Během práce v AutoCADu umožňuje AutoCAD Raster Design uživatelům lépe využívat naskenovaných papírových výkresů, map, satelitních obrázků a obdobných dat.

„Díky použití sady Autodesk Product Design Suite vyhrála v roce 2012 naše společnost několik velkých projektů, a to jak na domácím, tak na mezinárodním trhu,“ řekla Tanya Bradford, generální ředitelka společnosti EnviroGuard, dodavatele kontejnerů a zařízení pro likvidaci úniku látek. „Díky této sadě jsme byli schopni navrhnout jedinečná zařízení podle požadované specifikace, vizualizovat návrhy ve 3D a prezentovat je klientům a konstrukčním firmám za použití onlinových nástrojů. Zákazníci v konečném důsledku naše řešení přijali a my jsme zakázky vyhráli.“

Autodesk Factory Design Suite integruje digitální prototypování do navrhování továrních prostor

Autodesk Factory Design Suite 2014 poskytuje zákazníkům z řad výrobních podniků kompatibilní postupy pro práci na prostorových návrzích, cloudové zdroje a výkonné vizualizační a analytické nástroje, které přispívají k vyšší přesnosti návrhů, lepší efektivitě a kvalitnější komunikaci.

Nové funkce sady 2014 obsahují rozšířenou knihovnu výrobních zařízení a vylepšené cloudové postupy pro zachycení aktuálního stavu továrny. Sada dále poskytuje rozšířenou integraci se softwarem Autodesk Vault pro správu návrhových dat a pro usnadnění správy majetku.

„S využitím 3D modelů se dokážeme vyhnout nedorozuměním a zlepšovat sdílení informací tak, že vše jde hladce a rychle,“ řekla Yuji Nonaka, ředitelka konstrukčního oddělení ve společnosti Hirata Corporation, dodávající výrobní technologii do továren v automobilovém, elektrotechnickém a spotřebitelském průmyslu. „Byli jsme schopni zkrátit revizní porady, kde nyní trávíme méně než polovinu času. Ušetřili jsme také mnoho cestovních výdajů na zahraničních projektech.“

Integrace produktů Autodesk Simulation 2014 do každé fáze vývoje

Řada Autodesk Simulation obsahuje produkty Autodesk Simulation Mechanical, Autodesk Simulation CFD a Autodesk Simulation Moldflow ve verzi 2014. Toto portfolio tvoří ucelenou sadu simulačních softwarových nástrojů, které mohou být integrovány do každé fáze procesu produktového vývoje. Novinky v portfoliu produktů 2014 pro simulaci zahrnují:

  • Autodesk Simulation Mechanical: dříve známá technologie Project Scout z projektu Autodesk Labs, přináší simulaci pádu výrobku a možnost parametrických návrhových studií.
  • Autodesk Simulation CFD – výkon aplikace se zvýšil až o 13 % a umožňuje simulovat proudění kapaliny po površích;
  • Autodesk Simulation Moldflow – nástroj pro simulaci vstřikování do plastových forem obsahuje nové efektivní funkce pro návrh účinného chlazení, díky kterému se snižuje doba cyklu formování a zvyšuje obecná kvalita výrobku. Funkce komprese forem je určena pro simulaci velkých a přitom lehkých komponent s požadavkem vysoké kvality z důvodu konečné úpravy povrchu, potřebné zejména v automobilovém průmyslu.

Komentáře