Nové sady účinně propojují svět desktopových aplikací s cloudem pro ucelenější odvětvové postupy

PRAHA, 26. března 2013 – Společnost Autodesk uvádí na trh nové sady aplikací pro navrhování a kreativní tvorbu s přístupem k softwaru Autodesk ve verzi 2014 jak prostřednictvím tradičních desktopových aplikací tak i cloudových služeb, umožňující profesionálům v odvětvích stavebnictví, výroby, výrobních zařízení, výrobních závodů, konstrukce, výstavby, infrastruktury a zábavy dosáhnout větších inovací. Poprvé v historii sady aplikací 2014 obsahují také nový software pro zachycení reality a služby, které zjednodušují integraci laserových skenů a digitálních fotografií fyzického světa do 3D návrhů a konstrukčních procesů.

Sady Autodesk Suites poskytují přístup k softwaru, který nabízí návrhářům a konstruktérům ještě větší výběr ze široké palety nástrojů pro svoji práci a mohou lépe reagovat na měnící se obchodní požadavky. Zákazníci využívající sad aplikací v rámci licenčního programu Autodesk Subscription mají nyní také přístup ke cloudovým službám Autodesk 360, které rozšiřují návrhové a konstrukční procesy, umožňují zkoumání většího množství navržených variant, zajišťují efektivnější spolupráci a větší mobilitu. Zákazníci programu Subscription mají nyní možnost zakoupit si další cloudovou kapacitu navíc.

„S portfoliem našich produktů ve verzi 2014, mohou být velké i malé organizace z jakéhokoliv odvětví inovativnější,“ říká Andrew Anagnost, senior viceprezident společnosti Autodesk, oddělení Industry Strategy and Marketing. „Demonstrujeme tím neměnné odhodlání společnosti Autodesk zpřístupnit portfolio 3D softwaru pro návrh, konstrukci a zábavu zákazníkům prostřednictvím aplikačních sad propojených s cloudovými službami s přidanou hodnotou.“

Ohlášené sady aplikací Autodesk 2014 obsahují:

Ucelené postupy se zachycením reality

Klíčovou novinkou v portfoliu sad aplikací 2014 je Autodesk ReCap, nová řada softwarových aplikací a cloudových služeb pro zachycení reality, která zjednodušuje proces tvorby inteligentních 3D dat fyzických objektů a prostředí za použití laserových skenů a fotografií. Autodesk ReCap zákazníkům umožňuje vkládat reálná prostředí či fyzické objekty do digitálních návrhů a konstrukčních procesů.

Místo toho, aby začínali s prázdnou obrazovkou, mohou nyní návrháři a konstruktéři přidávat, modifikovat, ověřovat a dokumentovat své návrhové procesy již v kontextu s realitou. Například, stavební inženýr může navrhnout obchvat existujícího mostu nebo digitálně rozšířit silnici pod ním a testovat proveditelnost na základě dat získaných v reálném terénu. Ve fázi projektování mohou stavitelé digitálně zjišťovat kolize tak, aby nenarušili existující inženýrské sítě. Urbanisté mohou nyní získat odpovědi na specifické otázky týkající se návrhů rozsáhlých oblastí, jako například jak velká část povrchu střech sledovaných budov je pokryta stínem či vegetací a podobně.

Provázanost produktů 2014 podporuje specifické postupy v různých průmyslových odvětvích a zároveň posiluje jejich kompatibilitu. Například sady obsahující produkty Autodesk Revit a software AutoCAD jsou mezi sebou více integrovány, což v případě importování návrhů z AutoCADu do produktů Revit znamená mnohem větší integritu návrhů. Nebo v případě potřeby vytvořit výkresy v AutoCADu, uživatelé mohou vytvářet 2D dokumentaci v rámci produktů Revit. Sady obsahující produkty Autodesk Revit a Autodesk Inventor využívají nově výhod užší integrace, která umožňuje zákazníkům z řad výrobních či stavebních společností zjednodušovat a exportovat modely z Inventoru do formátu souboru Revit, aniž by mohlo dojít k jakémukoliv narušení duševního vlastnictví.

Společně a lépe: aplikace na desktopu a v cloudu

Cloudové služby Autodesk 360 rozšiřují řadu výhod uváděných aplikačních sad a to propojením desktopových aplikací se zabezpečenou a téměř nevyčerpatelnou výpočetní kapacitou v cloudu, která pomáhá uživatelům v rychlém navrhování, vizualizaci, simulaci a sdílení nápadů kdekoliv a kdykoliv.

Důkazem výkonnosti vytvořené kombinací cloudu a desktopového softwaru jsou v rámci sad Autodesk Infrastructure Design Suite 2014 a Autodesk Building Design Suite 2014 nový software Autodesk InfraWorks a cloudové služby Autodesk InfraWorks 360. Tyto nové nástroje pomáhají urychlit implementaci metody práce s informačním modelem budovy (BIM – Building Information Modeling) a na cloudu založené procesy pro plánování, návrh, projektování a řízení infrastrukturních projektů. Tím, že software a cloudové služby zdokonalují procesy návrhu infrastruktury projektováním ve 3D od samého začátku, dovolují spolupracovat široké řadě zainteresovaných stran na mobilních i desktopových platformách a komunikovat novými a vizuálně přesvědčivými způsoby. Autodesk InfraWorks umožňuje stavebním inženýrům a plánovačům navrhovat v kontextu prostředí reálného světa, pomáhá jim připravovat malé i velké projekty efektivnějším způsobem, a to platí i pro řízení rozsáhlých infrastrukturních modelů.

Efektivní přístup

Každá ze sad aplikací poskytuje svému zákazníkovi efektivní způsob využívání svého klíčového návrhového softwaru – plus komplementárního softwaru a cloudových služeb, které potřebuje pro kvalitnější navrhování, konstruování nebo pro tvorbu v oblasti zábavy. Sady 2014, které jsou k dispozici v edicích Standard, Premium či Ultimate, poskytují nyní vyšší hodnotu než dříve:

  • Edice Standard všech sad obsahující AutoCAD doplnily software AutoCAD Raster Design.
  • Předplatitelé sady Autodesk Building Design Suite v edici Standard získávají přístup k softwaru Autodesk Green Building Studio a ke cloudové službě pro energetickou analýzu, stejně tak jako v edici Ultimate této sady získávají InfraWorks 2014 a cloudovou službu Optimization for Inventor.
  • Sada Autodesk Factory Design Suite nyní obsahuje více než 300 nových továrních zařízení.
  • Sada Autodesk Infrastructure Design Suite v edici Premium obsahuje Autodesk InfraWorks 2014, Autodesk Roads and Highway Module for InfraWorks, software Autodesk AutoCAD Utility Design a poprvé také samostatnou ucelenou verzi produktů Autodesk Revit, která kombinuje nástroje pro architektonický návrh, technické zabezpečení budov (TZB) a stavební konstrukce.
  • V sadě Autodesk Plant Design Suite edice Ultimate je přidán Autodesk Inventor se systémem Routed Systems, součástí sady Autodesk Plant Design Suite v edici Premium je nyní software Autodesk 3ds Max Design.
  • Autodesk Product Design Suite Premium obsahuje Autodesk Inventor Professional, v sadě Product Design Suite edice Ultimate byl pro detekci kolizí přidán Autodesk Navisworks Manage. Zákazníci obou edic této sady mají nyní přístup ke cloudové službě Optimization for Inventor.

Komentáře