Dassault Systèmes, světový lídr v oblasti 3D a PLM řešení, oznámila dohodu se společností BMW, která si vybrala PLM řešení V6 pro vývoj elektrické, elektronické a vestavěné softwarové (E/E) architektury svých automobilů.

BMW vybrala řešení V6 od firmy Dassault Systèmes pro tisíce inženýrů kvůli jeho flexibilní páteři PLM a vysokému stupni kreativní, specializované funkčnosti pro systémové inženýrství.

Pomocí projektu Architecture, Integration and Design for Automotive (AIDA) bude moci BMW realizovat proces spolupráce, ve kterém se spojí různé složky a činitelé procesu E/E a do centra inovačního procesu se postaví hodnoty zákazníků firmy BMW. Použitím V6 od Dassault Systèmes k vytvoření jediného IP rámce, propojí BMW požadavky zákazníků s proveditelnými funkcemi v automobilu. Definovat bude logickou architekturu systémů a uvede na trh jejich fyzické vyjádření v hardwarové a softwarové podobě.

Uplatnění řešení V6 umožní BMW řídit složité vestavěné systémy a zajistí pro všechny odvozené modely originální architekturu. Zároveň usnadní neustálou modernizaci vestavěných funkcí. Opakované použití funkcí a oddělení hardwarových a softwarových komponentů v rozvojovém procesu pomůže BMW získat značné nákladové úspory v oblasti E/E.

Systémové návrhové řešení V6 PLM bude propojené se stávajícím podnikovým prostředím BMW, což svědčí o otevřenosti platformy V6. Implementace V6 je prvním krokem v desetiletém partnerství, které BMW a Dassault Systèmes uzavřely za účelem vybudování špičkové infrastruktury a aplikací pro oblast E/E.

„Auto budoucnosti není možné postavit pomocí postupů a nástrojů minulosti,“ komentuje Dominique Florack, viceprezident pro výzkum a vývoj společnosti Dassault Systèmes. „Platforma V6 je strategickým řešením Dassault Systèmes k vytváření a digitální simulaci těch nejsložitějších vestavěných systémů. Jsem potěšen, když vidím, že BMW podpořila naši vizi a podařilo se jí uvést V6 do výroby za méně než osm měsíců od rozhodnutí.“

O společnosti Dassault Systèmes

Dassault Systèmes je světový lídr v 3D a PLM (Product Lifecycle Management) řešeních, která dodává více než 115 000 zákazníků v 80 zemích světa. Na trhu softwarových aplikací působí už od roku 1981. Dassault Systèmes nabízí trojrozměrnou vizi celého životního cyklu produktu od návrhu přes údržbu po recyklaci. Společnost je také průkopníkem na poli 3D marketingových řešení.

Portfolio Dassault Systèmes zahrnuje tyto produkty: CATIA pro virtuální navrhování, SolidWorks pro trojrozměrný mechanický design, DELMIA pro virtuální výrobu, SIMULIA pro virtuální testování, ENOVIA pro management životního cyklu produktů a 3DVIA pro trojrozměrnou “živou zkušenost”.

Více informací o Dassault Systèmes najdete na stránce

http://www.3ds.com/company/regional-spotlights/czech/.

CATIA, DELMIA, ENOVIA, SIMULIA, SolidWorks a 3D VIA jsou ochrannými známkami společnosti Dassault Systèmes a jejích dceřiných společností ve Spojených státech a dalších zemích.

Komentáře