Vývoj výrobků je dnes již ve většině firem realizován s pomocí 3D CAD systémů. Jen v některých z nich si však uvědomují potenciálu skrytého ve 3D datech a naplno ho využívají – například pro odvozování obchodně technické dokumentace.

Nedílnou součástí dodávky výrobku je také návod k použití, katalog náhradních dílů, servisní manuál, návod k údržbě a další dokumenty, které obecně označujeme jako obchodně technickou dokumentaci (OTD). Neměli bychom zapomínat ani na interní dokumentaci, která slouží při výrobě výrobku – návod k montáži, návod na oživení stroje, různé školicí materiály atd.

Všechny tyto dokumenty mají společnou jednu věc: obsahují návodné obrázky a textový popis. Obvykle se pro ilustrativní obrázky používají fotografie, nebo v horším případě části výrobních výkresů. Fotografie zobrazují přesný stav, mají ale řadu nevýhod. Třeba tu, že je můžeme pořídit až v okamžiku, kdy výrobek fyzicky existuje. Fotografie se také pořizují většinou v montážních dílnách, což se odráží na jejich kvalitě. Části výrobních výkresů v návodech snižují pochopitelnost a názornost dokumentace. Navíc zahrnutí výrobních výkresů do technické dokumentace může pomoci konkurenci k rychlejšímu zkopírování výrobku.

Katalog odvozený z digitálního prototypu

Vraťme se tedy zpět k 3D digitálnímu prototypu – proč k vytvoření názorných ilustrací v obchodně technické dokumentaci nevyužít existující 3D modely? Vedle přesných ilustrací získáte oproti fotografiím velkou výhodu: dokumentaci můžete zpracovávat souběžně s dokončováním výrobní dokumentace a máte možnost připravit precizní podpůrnou dokumentaci (např. návod k montáži) ještě před zahájením výroby. V případě katalogu náhradních dílů lze připravit zákazníkovi názorný materiál pro usnadnění výběru a objednání náhradního dílu.

Creo Illustrate umožňuje načíst 3D CAD data včetně struktury sestavy a vytvořit z nich požadovanou ilustraci ve 3D. Třeba perokresbu.
Creo Illustrate umožňuje načíst 3D CAD data včetně struktury sestavy a vytvořit z nich požadovanou ilustraci ve 3D. Třeba perokresbu.

S rozvojem elektronických médií se také mění požadavky zákazníka na vzhled a obsah obchodně technické dokumentace. Tlak na její názornost a srozumitelnost je umocněn požadavkem zákazníků na přesnost. To je ale v přímé kolizi s trendem dodávat výrobky v různých úpravách, konfiguracích a variantách.

Řešením v oblasti obchodně technické dokumentace je přechod od tištěné podoby (knihy, brožury) k dynamické, elektronické dokumentaci. Dokumentace je generována ke konkrétnímu provedení výrobku, jsou používány hypertextové linky nebo propojení kusovníku s ilustrací, případně s objednávkovým systémem náhradních dílů (e-shop).

Softwarové nástroje od PTC

Společnost PTC, známá jako dodavatel špičkového CAD/CAM/CAE systému Creo (dříve Pro/Engineer), nabízí řadu vzájemně provázaných nástrojů pro tvorbu OTD. Jedná se o aplikace Creo Illustrate, Arbortext IsoDraw, Arbortext Editor & Styler a Arbortext Content Manager.

Všechny mají jedno společné: pro tvorbu grafických částí obchodně technické dokumentace, tedy 2D a 3D ilustrací, využívají konstrukční 3D modely a umí vázat grafické i textové části na digitální model výrobku. Tato vazba zajišťuje dohledatelnost, aktuálnost, tedy soulad mezi konstrukčním modelem výrobku a jeho podobou v návazné dokumentaci. Vazba je navíc základním předpokladem pro vytváření dokumentace v minimálním čase.

Creo Illustrate

Creo Illustrate umožňuje načíst 3D CAD data včetně struktury sestavy a snadno z nich vytvořit požadovanou ilustraci ve 3D. Mimo nativní Creo data lze načítat data ve výměnných formátech. Creo Illustrate dovolí uživateli také použít konstrukční kusovník a přetvořit jej na tzv. servisní kusovník.

Pokud je ilustrace vytvářena jako rozpad pro katalog náhradních dílů, je automaticky vytvářen také interaktivní kusovník.
Pokud je ilustrace vytvářena jako rozpad pro katalog náhradních dílů, je automaticky vytvářen také interaktivní kusovník.

Představme si jednoduchou situaci: pro utěsnění hřídele navrhne konstruktér dvě těsnění a prachovky z obou konců hřídele. Servis vyžaduje výměnu těsnění i prachovek najednou. V servisním kusovníku proto vytvoříme jednu položku (sadu) obsahující obě tato těsnění a prachovky. Zatímco v konstrukčním kusovníku vystupují jako čtyři samostatné položky, v servisním kusovníku (popř. v objednávacím systému) pak vystupují jako jedna sdružená položka.

Creo Illustrate také nabízí vše potřebné pro tvorbu ilustrací. Rychlé nastavení vzhledu ilustrace, rychlou změnu barvy modelu, 3D dynamické řezy, měření vzdáleností, úhlů, průměrů atd. Pro rychlé vyškolení pracovníků výroby, montáže, servisu atd., lze vytvořit názorná videa a montážní kroky. Ilustrace lze doplnit různými symboly (varování, upozornění) nebo 3D objekty (nářadí, přípravky, různé šipky atd.). Výstupem jsou jak 3D ilustrace v grafických formátech ISO, PVZ nebo SVG, tak i v obvyklých 2D formátech jako TIFF, JPEG a další.

Pokud je ilustrace vytvářena jako rozpad pro katalog náhradních dílů, je automaticky během pozicování vytvářen interaktivní kusovník, který může být přenášen do dalších aplikací. Aplikace Creo Illustrate je také připravena na změny ze strany konstruktéra. Každá změna 3D konstrukčních modelů je automaticky promítána do technických ilustrací.

Arbortext IsoDraw

Arbortext IsoDraw pracuje sice na stejném principu jako Creo Illustrate, tedy převezme 3D konstrukční model a vytvoří z něj technickou ilustraci, je ale zaměřen více na klasické publikování dokumentace ve 2D.

Jako takový je určen především pro tvorbu podkladů pro tištěné publikace. Při tvorbě ilustrací respektuje všechna pravidla pro tento obor – tj. zjednodušení modelů, dodržování tlusté/tenké čáry atd. Opět zůstává zachována linka na zdrojová data a je umožněna automatická úprava ilustrace na základě změny vyvolané konstruktérem. Ilustrátor může také využít stávající 2D dokumentaci pro urychlení vytvoření ilustrací, pokud není k dispozici 3D model součásti.

Arbortext IsoDraw umožňuje dále dokreslovat do již hotových ilustrací, tzn. snadno doplnit komponenty, přidat různé symboly, popisky a takzvané „human“ prvky, jako je třeba ruka s klíčem. Hotové ilustrace je opět možné ukládat v běžných grafických formátech.

Arbortext Editor & Styler

Arbortext Editor & Styler je velmi výkonný textový editor založený na technologii XML. Autor může dokumentaci doslova rozmělnit na jednotlivé podkapitoly, uložit je jako samostatné soubory a opakovaně je používat v nové dokumentaci formou odkazů. Například kapitola „Úvod“ je shodná pro všechny dokumenty. V okamžiku změny sídla nebo legislativy je potřeba v úvodu změnit části textu. Změna je provedena pouze v jednom dokumentu a je automaticky promítnuta do všech dokumentů používající tuto kapitolu „Úvod“.

Navíc díky XML se může na vytváření jednoho dokumentu podílet více autorů – zodpovědný pracovník připraví strukturu dokumentu a jednotliví autoři se věnují psaní své části. Finální dokument pak doslova roste pod rukama. Stejná pravidla platí i pro použité ilustrace – na rozdíl od běžných textových editorů je ilustrace do textu vkládána jako odkaz, což automatizuje možnost výměny či aktualizace ilustrací a usnadňuje to jejich správu.

Uživatelé obchodně technické dokumentace vyžadují stále více interaktivní dokumenty. Arbortext na tento požadavek reaguje možností vkládat odkazy z textu na daný model či pozici v ilustraci a obráceně. To přináší lepší orientaci v dokumentaci a větší srozumitelnost pro finálního uživatele návodu či jiné dokumentace.

Zajímavou funkcí je tzv. profilování, které umožňuje na základě zadaného uživatelského profilu publikovat pouze relevantní části textů. Tuto funkci lze použít také pro výstup v různých jazykových mutacích, kdy jednotlivé odstavce, obrázky nebo tabulky mohou mít přiřazen jazyk, a toto nastavení (profil) se použije pro publikaci dokumentu ve vybraném jazyce.

Důležitou komponentou rodiny produktů Arbortext je Styler, pomáhající se stylováním výsledné podoby dokumentu. Autor tak snadno pomocí jednoho souboru řídí vzhled dokumentu. Výsledkem je, že jeden dokument – třeba návod pro použití – může být publikován pro černobílý tisk, současně pro web, dále jako barevný PDF dokument s hypertextovými odkazy, elektronická kniha nebo soubor pro CD. Tento princip zásadním způsobem šetří čas na tvorbu obchodně technické dokumentace a na její udržování v aktuální podobě.

Arbortext Content Manager

Arbortext Content Manager je systém pro správu dat určených pro publikování. Rozumí struktuře dokumentu a je schopen řídit verze a iterace dokumentu, a to jak XML souborů, tak grafických a textových souborů. Řídí souběžnou práci více autorů dokumentace, automatizuje a zrychluje změnové řízení.

Autoři mají přehled, kde jsou použity jednotlivé segmenty textu nebo ilustrace, mají nástroje pro rychlé odvozování podobné dokumentace v případě, že je expedována jiná než standardní varianta výrobku. Díky přehledu o změnách na dokumentu je tak snadné vyhledat pouze změněné části a odeslat například do překladatelské agentury jen skutečně nezbytné minimum textů.

Jak vyplývá z předchozích odstavců, PTC dodává ucelenou rodinu aplikací pro tvorbu obchodně technické dokumentace, jež nacházejí uplatnění nejen v oblastech strojírenství, letecké výroby nebo armády, ale také v bankovnictví nebo ve státní správě.

Distribuci a technickou podporu aplikací Creo a Arbortext zajišťuje v České republice společnost AV Engineering.

Prezentace společnosti AV Engineering, napsal Luděk Rektořík.

www.aveng.cz

Komentáře