Při příležitosti veletrhu AMB ve Stuttgartu prezentovala DMG Mori stroje určené pro různé obráběcí technologie. Jako společnost s největší zastavěnou plochou vystavovala celkem 46 zařízení.

Na ploše 2000 m2 představila společnost DMG Mori stroje v novém designu, devětadvacet z nich s prostředím Celos. Světovou premiéru si zde odbylo vertikální obráběcí cen-trum DMC 1450 V, čtvrtá generace pětiosého univerzálního stroje DMU 125 P DuoBlock a stroj LaserTec 45 Shape pro vysoce přesné 3D laserové obrábění a texturování.

Vertikální obráběcí centrum DMC 1450 V

Vertikální obráběcí centrum DMC 1450 V.
Vertikální obráběcí centrum DMC 1450 V.

DMC 1450 V představuje novou konstrukční velikost vertikálních obráběcích center. Pojezdy 1450 × 700 × 550 mm a velký pevný stůl s upínací plochou 1700 × 750 mm a nosností dva tisíce kilogramů umožňují obrábět rozsáhlé spektrum obrobků. Stejně jako ostatní zástupci této řady je DMC 1450 V již v základním provedení vybavené vřetenem se 14 tisíci otáčkami za minutu a krouticím momentem 121 Nm. Rychloposuv dosahuje až 36 m/min a zásobník nástrojů má 20 pozic. Jako vrcholný zástupce této řady nabízí DMC 1450 V nejen největší pojezdy. Četné opce dělají z tohoto vertikálního obráběcí-ho centra produktivního pomocníka v každé výrobě. K dispozici je například vřeteno SK50 s krouticím momentem 303 Nm pro těžké obrábění a zásobník nástrojů lze rozšířit až na 120 míst.

Univerzální centrum DMU 125 P DuoBlock

Univerzální centrum DMU 125 P DuoBlock.
Univerzální centrum DMU 125 P DuoBlock.

Nejmladší generace obráběcího centra DMU 125 P DuoBlock vykazují o třicet procent větší tuhost než jeho předchůdce, aby byl zvýšen výkon a sníženy vibrace. Současně byla stejnou měrou snížena spotřeba energie, za což stroj vděčí použití inteligentních agregátů přizpůsobujících se aktuálním potřebám. Pro zvýšení flexibility pětiosého frézovacího stroje a redukci obráběcích časů přepracovali vývojáři také osu B. Rychlý a inteligentní kotoučový zásobník nástrojů se chlubí půlsekundovým časem výměny a v závislosti na provedení se do něj vejde až 453 nástrojů při minimální ustavovací ploše. Zdokonalené systémy chlazení pak zajišťují lepší teplotní stabilitu.

Pro obrábění jsou k dispozici rychloposuvy až 60 m/min u všech os a standardní vřeteno s 12 tisíci otáčkami za minutu, výkonem 35 kW a krouticím momentem 130 Nm při čtyřicetiprocentním zatížení, které lze nahradit jinými vřeteny z modulárního systému řady DuoBlock. Od výroby forem až po produktivní výrobu součástek lze použít také nové motorové vřeteno s 15 tisíci otáčkami za minutu o výkonu 52 kW a s krouticím momentem 400 Nm. Vedle velkého upínače HSK-A100 obsahuje základní provedení také tzv. spindle growth sensor (SGS), který rozpozná axiální posuv rotoru vůči sta-toru, jenž se pak kompenzuje řídicím systémem.

LaserTec 45 Shape pro laserové obrábění

Centrum LaserTec 45 Shape pro laserové obrábění.
Centrum LaserTec 45 Shape pro laserové obrábění.

LaserTec 45 Shape spojuje nejmodernější laserovou technologii s osvědčenými obráběcími funkcemi, což z něj dělá mnohostranný nástroj pro výrobu náročných vstřikovacích forem či razníků. Přidanou hodnotou je přesná optika s nejnovější technologií skenování s CCD kamerou. V závislosti na technologii a materiálu lze úhly stěn zredukovat až na minimální hodnotu 5°. Volitelně dodávaná S-optika umožňuje díky dokončování paralelně ke kontuře optimalizovanou kvalitu povrchů. Obrábění laserem probíhá po horizontálních vrstvách, jejichž síla se v závislosti na laseru a materiálu pohybuje od 0,3 do 10 mikrometrů. Výhodou obrábění laserem je také široká paleta obrobitelných materiálů, jako je tvrdokov, nástrojová ocel a měď. Hliník a titan lze obrábět stejně dobře jako grafit, PKD, CBN nebo keramiku. Drahé kovy jako zlato, stříbro nebo bronz toto spektrum aplikací završují.

Horizontální obráběcí centrum I 50

Flexibilní centrum I 50 zvyšuje produktivitu velkosériové výroby komponentů motorů, např. bloků a hlav válců. Maximální stabilitu stroje garantuje kinematika vřetene v ose Z se dvěma bočními vedeními uspořádanými do úhlu. Toto řešení minimalizuje vibrace při přesném obrábění a prodlužuje tak životnost nástrojů. Lineární osy se nacházejí v prostoru vřetena. Pohybující se hmoty u všech os jsou redukovány na minimum. V kombinaci s uplatněním principů lehkých konstrukcí je tím umožněno vysokorychlostní obrábění a enormní dynamika pro nejkratší časy od řezu k řezu. Navíc leží všechna vedení mimo pracovní prostor, což eliminuje tepelné vlivy a přispívá k ještě vyšší přesnosti. Všechny osy dosahují v této třídě jedinečného rychloposuvu 62 m/min, zrychlení u os X a Y je až 0,7 g. Osa Z nabízí cyklus pro vrtání a řezání závitů s maximálním zrychlením 1 g. Vřeteno dosáhne maximálních 12 tisíc otáček za minutu během jedné sekundy. Také osa A je koncipovaná s vysokou akcelerací, pomocí přímého pohonu dosahuje čas indexace o 90 stupňů pouhých 2,5 sekundy včetně zpevnění. Obráběcí centrum I 50 se nabízí ve dvou verzích, s kinematikou osy A nebo B. Stůl stroje měří 640 × 500 mm při nosnosti 250 kg. Díky poloměru naklápění 620 mm lze frézovat obrobky o šíři až 640 mm. Verze s kinematikou osy B má stůl velikosti 500 × 500 mm, který lze zatížit hmotností až 400 kg. Při poloměru naklápění 700 mm činí maximální šířka obrobku 700 mm.

Druhá generace NHX 4000 a NHX 5000

Kompaktní a přitom dynamické horizontální obráběcí centrum NHX 5000 je určeno pro výrobu náročných součástek až po vysoce efektivní sériovou výrobu v automobilovém průmyslu nebo do výroby strojů a zařízení. Spolu se svým menším, rovněž novým sourozencem NHX 4000, nabízí druhá generace této řady již v základním pro-vedení stůl s přímým pohonem Direct Drive (technologie DDM) s až 100 otáčkami za minutu a přímé odměřovací systémy MagneScale u všech os. Navíc byla konstrukce optimalizována pro použití kratších nástrojů. Zredukovaná vzdálenost 70 mm od čela vřetene po střed palety zajišťuje delší životnost nástrojů a vyšší stabilitu procesu. Nové stroje NHX mají všechny výhody nového designu s prostředím Celos.

Obráběcí centra NHX navazují na úspěchy stroje NHX 4000, který se na trhu již dávno osvědčil díky kombinaci funkčnosti, produktivity a přesnosti. Koncepce strojů NHX vychází s úspěšné řady NH s více než šesti tisíci instalovanými stroji po celém světě. Spektrum použití centra NHX 4000 druhé generace s paletou 400 mm zahrnuje obrobky do průměru 630 mm a výšky 900 mm. Ve svém pracovním rozsahu 560 × 560 × 660 mm obrábí toto horizontální obráběcí centrum extrémně přesně a efektivně. Jeho větší provedení s paletou 500 mm nabízí ve svém pracovním prostoru 730 × 730 × 880 mm místo pro obrobky o výšce až 1000 mm a šířce až 800 mm.

Vysoké nároky na přesnost horizontálních obráběcích center jdou ruku v ruce s působivými hodnotami rychlosti a dynamiky. Lineární osy dosahují rychlosti až 96 m/min (60 m/min v základním provedení) při zrychlení až 1,2 g.

Soustružnicko-frézovací centrum NTX 1000

NTX 1000 druhé generace se prezentuje jako centrum pro rozsáhlé soustružnické i frézovací operace. Navzdory minimální ustavovací ploše nabízí překvapivě velký pracovní prostor. Při maximálním točném průměru 430 mm na straně nástrojového vřetena má oběžný průměr hodnotu 680 mm. Délka soustružení dosahuje až 800 mm při pojezdech v oblasti nástrojového vřetena 455 × ±105 × 800 mm. Především pojezd v ose Z zvětšený na 800 mm a 210 mm dlouhá osa Y pro mimoosé obrábění jsou rozhodujícími charakteristickými znaky odlišujícími tento stroj od konkurentů v oblasti kompaktních soustružnicko-frézovacích center.

K uvedeným přednostem je nutno přičíst výkonnost osy B s rozsahem naklápění ±120 stupňů a upínáním Capto C5 (HSK–A50) jako základ pro komplexní pětiosé simultánní obrábění s až 12 tisíci otáčkami za minutu v základním provedení (volitelně až 20 tisíc otáček za minutu). Spodní revolver BMT jako druhý nosič nástrojů nabízí svými přímo poháněnými nástroji mnoho možností pro zvýšení produktivity, např. čtyřosé obrábění nebo současné obrábění na hlavním vřetenu a na protivřetenu. Právě kratší kusové časy díky současnému obrábění dvěma nosiči nástrojů predestinují centrum NTX 1000 druhé generace k nasazení do sériové výroby. Totéž platí i pro další možnosti použití druhé-ho nosiče nástrojů. Revolver lze například osadit otočným hrotem jako oporu pro obrábění dlouhých obrobků.

Ze zdrojů společnosti DMG Mori připravil Marek Pagáč.

cz.dmgmori.com

Komentáře