V polovině února se v Kunovicích uskutečnil seminář na téma „Rapid prototyping a reverzní inženýrství ve společnosti Evektor a možnosti hladké migrace z Catia V5 na platformu V6“.

Seminář navazoval na společnou akci obou prezentujících organizací z listopadu 2011: Možnosti a přínosy 3D/PLM řešení při vývoji a realizaci moderního výrobku, kdy část tohoto semináře týkající se právě technologií „rapid prototyping“ a reverzního inženýrství ve firmě Evekto z kapacitních důvodů nemohla uspokojit všechny zájemce.

Především pro ně pracovníci z Evektoru své atraktivní téma zopakovali a pracovníci z Technodatu představili zcela nové a aktuální téma, a to možnosti hladké transformace z produktové řady V5 (Catia, Enovia SmarTeam) na platformu V6.

Zahájení semináře se opět ujali oba ředitelé: Václav Zajíc, výkonný ředitel společnosti Evektor, přivítal účastníky a Aleš Kobylík pak představil společnost Technodat, CAE-systémy, její dvacetiletou historii i úspěchy v roce 2011 na poli 3D/PLM v České republice i na Slovensku.

Poté se ujal slova Michal Jakšík, který představil svého zaměstnavatele, společnost Evektor, podrobněji a zejména z hlediska jejích výrobků a služeb. Po něm převzal slovo Jozef Dráb a prezentoval hlavní téma Technodatu na tomto semináři: klíčové hodnoty platformy V6 společnosti Dassault Systèmes, její přínosy pro výrobní organizaci a možnosti hladké transformace ze stávající řady V5 (Catia, Enovia SmarTeam) právě na novou platformu V6.

Igor Mega (Evektor) se věnoval tématu nasazení a zkušenosti s technologiemi pro rychlou a efektivní výrobu 3D prototypů v podmínkách Evektor, Vojtěch Táborský (rovněž Evektor) pak na závěr „teoretické“ části semináře představil 3D optické skenování a měření a jejich praktické využití v průmyslu.

Po této „teoretické“ dopolední části následovalo v pravé poledne tradiční občerstvení (raut na kterém opět nechyběly dobroty z domácí zabíjačky), po obědě se účastníci rozdělili do dvou skupin a následovala odpolední „praktická“ část semináře, návštěva pracovišť 3D tisku, vakuového lití a 3D optického skenování v areálu společnosti Evektor.

Opět povedená akce se zajímavým programem a kvalitním zázemím v prostorách reálného výrobce špičkového výrobku, která bude pokračovat v podobném stylem u dalších výrobních organizací, kde Technodat úspěšně implementoval 3D/PLM.

(Zdroj: Tisková zpráva)

 

Komentáře