Třetí nejstarší automobilka na světě chce vyvinout vzduchem chlazený motor splňující emisní předpis Euro 6 – a zároveň se posunout do kategorie high-tech podniků. K tomu by měla pomoci i dotace ve výši 65 milionů korun z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) na dobudování vývojového a zkušebního centra. Jedná se o dosud nejvyšší dotaci, o jakou společnost Tatra Trucks požádala.

Díky evropským dotacím pro podnikatele se společnost Tatra Trucks může posouvat z kategorie medium-tech podniků mezi podniky s high-tech projekty. Tato skutečnost navíc nahrává spolupráci se špičkovými českými odborníky, pro něž jsou vytvářena dobře placená pracovní místa.

Tatra Trucks díky Operačnímu programu Podnikání a inovace (OPPI) v programu Potenciál získala na rozšíření vývojového a zkušebního centra už bezmála 18 milionů korun, které byly mimo jiné využity na vybavení dynamické zkušebny, zkušebny vozidel či prototypové dílny. V současnosti je realizován projekt z programu Potenciál v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), kde jsou investice rovněž směrovány do vývojového a zkušebního centra Tatra Trucks.

Tatra Trucks má s motory splňující emisní normu Euro 6 zkušenosti. Takové motory pohání stávající modelovou řadu vozidel Tatra Phoenix. Foto: Tatra Trucks
Tatra Trucks má s motory splňující emisní normu Euro 6 zkušenosti, pohánějí stávající modelovou řadu vozidel Tatra Phoenix. Foto: Tatra Trucks

Hlavními přínosy obou projektů jsou snížení nákladů a závislosti na externích dodavatelích, rozvoj spolupráce s vysokými školami i zvýšení kapacity rozvojového a vývojové centra, díky čemuž se mohou urychlit inovační procesy a rozšířit produktový sortiment. Nyní společnost podala žádost o dosud nejvyšší dotaci. Celková investice se bude pohybovat okolo 131 milionů korun, dotace by pak měla tvořit 50 procent, tedy přes 65 miliónů korun.

Z těchto prostředků budou financovány moderní technologie pro zkušebnu motorů, která je jednou z klíčových součástí vývojového a zkušebního centra. V návaznosti na to bude možné dokončit vývoj originálního vzduchem chlazeného motoru, jenž má splňovat nejnáročnější emisní normu Euro 6 a i nadále zvyšovat užitné a kvalitativní parametry stávajících motorů společnosti Tatra Trucks.

Zdroj: Tatra Trucks

Komentáře