CAD systém SolidWorks se letos konečně dočká dlouho očekávaného rozšíření. Informace o všech novinkách jeho stávající i nové generace jsme vám přivezli z konference SolidWorks World 2013.

Uvodni obrazekMístem dění konference SolidWorks World 2013 byl po několika letech opět hotelový resort Walt Disney World Swan and Dolphin na Floridě. Přes tu sice právě přecházela studená fronta a teploty přes den klesaly i pod patnáct stupňů Celsia nad nulou, pro většinu účastníků to však proti domácím lednovým mrazům představovalo vítanou změnu.

SolidWorks World je pořádán již patnáct let a jeho návštěvnost každým rokem rostla. Letos však pořadatelé zaznamenali pokles, byť na stále velmi slušných čtyři a půl tisíce návštěvníků. Na nižší zájem o SolidWorks si ale nikdo stěžovat nemůže – počet jeho legálních uživatelů nedávno překročil dvoumilionovou hranici, což z tohoto softwaru dělá jeden z nejúspěšnějších strojírenských CAD systémů na světě. Dle interních průzkumů v posledních letech výrazně stoupla také spokojenost uživatelů s používáním SolidWorksu, a to až na 94 %.

Nová funkce pro rozšířenou realitu v prohlížeči eDrawings s pomocí QR kódu promítne vaše 3D modely do reálného světa.
Nová funkce pro rozšířenou realitu v prohlížeči eDrawings s pomocí QR kódu promítne vaše 3D modely do reálného světa.

Od doby, kdy otěže SolidWorksu pevněji převzala francouzská Dassault Systèmes, je v jejím chování směrem k jeho uživatelům patrná snaha o zvláštní zdůrazňování podpory této značky. Prezident celé korporace Bernard Charlès přitom zdůraznil, že SolidWorks je pevně zakotvenou součástí rodiny aplikací Dassault Systèmes, která poskytuje řešení všem významným průmyslovým odvětvím a slouží pro navrhování takřka jakýchkoliv produktů, „od lahve na šampón, po největší dopravní letadlo“.

SolidWorks na nové platformě

O tom, že DS SolidWorks pracuje na nové generaci CAD systému, který využívá softwarovou platformu Dassault Sytèmes V6, víme už tři roky. Až letos jsme se však dočkali představení vývojové verze softwaru, který vychází z této vize. V tuto chvíli se jedná o aplikaci, která je koncipována jako doplněk k desktopovému SolidWorksu, určený pro rychlou tvorbu koncepčních strojírenských návrhů.

Nese název SolidWorks Mechanical Conceptual, pohání jej stejné grafické jádro CGM, jakým disponuje špičkový systém Catia V6 a využívá mnoha příležitostí vycházejících z nových nástrojů platformy 3D Experience z portfolia Dassault Sytèmes.

SolidWorks Mechanical Conceptual poskytuje nástroje pro digitální skicování s důrazem na výběr nejvhodnější návrhové varianty z jejích iterací, umí tyto skici převádět do 3D a dále rozvíjet metodami přímého i parametrického modelování. Obsahuje základní kinematické simulace a měl by hladce komunikovat s desktopovou verzí SolidWorks.

Komunikace je jeho další rozměr i z hlediska samotných uživatelů. Ti se spolu mohou domlouvat při práci v týmu prostřednictvím on-line chatu přímo v okně s rozpracovaným modelem, mohou si posílat 3D snapshoty, aby upozornili na právě řešený problém a výsledky svojí práce dále poskytnout do profesionální sociální sítě, jež do procesu zatahuje další účastníky, včetně investorů, kteří se svým rozhodnutím podílejí na vyvíjených produktech.

Ukázky pracovního prostředí aplikace SolidWorks Mechanical Conceptual zachycují nástroje pro 2D skici s kinematikou (A), 3D modely využívající katalogové prvky (B), vyhodnocování kinematických simulací v prostoru (C), komunikaci mezi spolupracovníky, kteří se na tvorbě modelu podílejí přímo v CAD prostředí (D) a nakonec sdílení informací o vyvíjeném modelu v profesionální sociální síti (E).
Ukázky pracovního prostředí aplikace SolidWorks Mechanical Conceptual zachycují nástroje pro 2D skici s kinematikou (A), 3D modely využívající katalogové prvky (B), vyhodnocování kinematických simulací v prostoru (C), komunikaci mezi spolupracovníky, kteří se na tvorbě modelu podílejí přímo v CAD prostředí (D) a nakonec sdílení informací o vyvíjeném modelu v profesionální sociální síti (E).

Ačkoliv za celou dobu prezentace této novinky nikdy nezaznělo slovo „cloud“, jedná se o aplikaci provozovanou on-line prostřednictvím desktopového klienta. Je za ní možná víc, než pět let vývoje, během něhož musela firma DS SolidWorks přehodnotit svoji strategii, jelikož její prvotní snahy o představení cloudové verze CAD systému v roce 2010 uživatelé přijali s nemalými rozpaky.

 

Bez obav z cloudu

Z podoby, v jaké byl nyní předveden SolidWorks Mechanical Conceptual, však nemusí mít nikdo obavy. Jak již bylo řečeno, uváděn je jako doplněk k zavedenému SolidWorksu, který na rozdíl od něj poskytuje mnohem větší volnost při tvorbě prvotních návrhů. S tímto úkolem se potýkají průměrně tři ze čtyř konstruktérů, přičemž desktopový parametrický CAD systém je pro takovou potřebu zbytečně komplikovaný a neflexibilní.

Novinka by měla nenásilně naučit uživatele jak zacházet s cloudem a využívat toho nejlepšího, co taková platforma nabízí. Do konstrukčního procesu přitom zavádí přímé modelování, k němuž ještě nedávno vedení SolidWorksu zachovávalo chladný postoj.

Při tom by se SolidWorks Mechanical Conceptual mohl jevit jako zárodek plnohodnotného cloudového CAD systému. Již nyní disponuje mnoha funkcemi, na něž jsou strojírenští uživatelé zvyklí, ač ve zjednodušeném provedení. Umí pracovat ve 2D i 3D, obsahuje kinematické simulace, zvládá přímé úpravy, ale zároveň dokáže vnést do modelu organizační strukturu, a vestavěné nástroje pro spolupráci napovídají, jak by mohla vypadat budoucnost správy dat.

Jestliže se další vývoj nezdrží, mohl by být SolidWorks Mechanical Conceptual uveden na trh letos na podzim. Přispět k tomu má také testování ze strany uživatelů, kteří v případě zájmu o zapojení do testovacího programu mohou již nyní oslovit DS SolidWorks.

Jaký bude SolidWorks 2014?

Vývoj systému SolidWorks zůstává v zajetých kolejích směrem k verzi s číslovkou 2014. V duchu evoluce, nikoliv revoluce, se tak můžete těšit na mnohá vylepšení při práci s výkresy, pokročilejší práci s prvky v modelu, i na praktická propojení specializovaných nástrojů mezi systémy SolidWorks, CircuitWorks, SolidWorks Flow Simulation a SolidWorks Electrical 3D.

Inspirace nejen pro konstruktéry

Vedle zde popsaných novinek přinesla konference SolidWorks World 2013 tradičně velmi bohatý doprovodný program a představila několik unikátních projektů, za nimiž stojí výjimečné osobnosti současné vědy a techniky.

Mnohatisícové publikum doslova zvedl ze židlí obří robotický racek od společnosti Festo, který se (řízen operátorem s vysílačkou), proletěl přítomným přímo nad hlavami v přednáškovém sále. Ředitel oddělení bionických projektů ve firmě Festo s sebou přivezl také další působivé exponáty zpracované pod jeho vedením, jejichž vzorem jsou biologické struktury – například funkční robotické ruce.

Stejnou pozornost si zasloužil profesor Vijay Kumar, který na Pensylvánské univerzitě spolu se svými studenty vyvíjí miniaturní létající roboty schopné vzájemné komunikace a týmové spolupráce. Jejich uplatnění vidí například při průzkumu nebezpečných lokalit, třeba v budovách vážně staticky poškozených zemětřesením nebo požárem. Tato „inteligentní“ vznášedla, vybavená senzory a kamerami, se dokážou samostatně přizpůsobit situaci, například natočit své tělo ve směru díry, kterou hodlají proletět. Asi není třeba zmiňovat, že je dr. Kumar navrhuje v SolidWorksu.

Bertrand Sicot: Krátký rozhovor se šéfem SolidWorksu

Přivádíte na trh CAD aplikaci nové generace SolidWorks Je to první CAD produkt pod značkou SolidWorks Mechanical Conceptual. Jak bude fungovat?

Je to aplikace, přes kterou jsou uživatelská data ukládána on-line na serveru v naší cloudové infrastruktuře.

Co se stane v případě, že dojde k výpadku internetu?

Pracujeme na vývoji off-line módu, který by to vyřešil.

SolidWorks Mechanical Conceptual kombinuje přímé a parametrické modelování. Lze si pod tím představit obdobu synchronní technologie, kterou vyvinul Siemens?

Neřekl bych, že to lze srovnat se synchronní technologií. V našem případě tomu říkáme „jednotné modelovací prostředí“ a vzhledem k tomu, že se zde jedná o nástroj pro rozvoj konceptů, může se uživatel rozhodnout pro jeden nebo druhý způsob modelování a následně je kombinovat. Nemůžeme totiž dopředu vědět, jakou cestou se bude chtít zpočátku vydat.

Je to první produkt pod značkou SolidWorks postavený na technologii V6. Jaké používá datové formáty?

Je to specifický formát vycházející ze systému Catia.

Plánujete lokalizaci této aplikace i do dalších jazyků?

Různé jazykové verze budou k dispozici v okamžiku uvedení tohoto produktu na trh v podobném rozsahu jako u SolidWorksu.

Jaký hodláte nastavit pro cloudový SolidWorks Mechanical Conceptual obchodní model?

Cenovou politiku jsme v tomto případě ještě nedefinovali, ale cena bude obdobná jako u SolidWorksu, který znáte nyní. Zde je to celé složitější i z hlediska licence, protože data u takové aplikace jsou uložena na našich serverech. Když pak někomu skončí Subscription a on jej neobnoví, je potřeba nějakým způsobem mu ta data „vrátit“. To je jen jedna ze záležitostí, které musíme vyřešit.

Odtajněné novinky ze SolidWorks 2014

Pravděpodobně jako jediné české médium vám díky naší účasti na konferenci SolidWorks World 2013 nabízíme stručný přehled funkcí a rozšíření, jež budou letos do SolidWorksu přidány:

odtajnene-novinky» Možnost změnit referenci vybraného pohledu v rámci výkresu se zachováním kót a anotací.

» Do palety pohledů přibude indikátor, který značí, zda je daný pohled umístěn ve výkrese.

» Bude zdokonaleno vykreslování stínovaných pohledů a práce s flexibilními úhlovými kótami.

» Možnost nastavit automatické dělení tabulky (např. kusovníku).

» Přibude snadné nastavení průhlednosti částem modelu.

» Nasvícení modelu simulací reálného slunečního světla dle zadaného času a lokality.

» Bude zavedena podpora tepelných vlastností při navrhování elektroniky v CircuitWorks (obr. A).

» Předávání informací o tepelných vlastnostech z CircuitWorks do SolidWorks Flow Simulation.

» Vytvoření elektrických drátů mezi prvky v SolidWorks Electrical 3D jedním kliknutím s možností následného zobrazení schématu přímo v SolidWorksu (obr. B).

» Do Průvodce dírami (angl. Hole Wizard) přibude funkce pro zadání drážky s možností nastavení.

» Řízení rozměru skici uzavřené smyčky její délkou, např. řetěz bicyklu (obr. C).

» Spline křivka s fixní délkou a nástroje pro přesnější práci se spline křivkami (obr. D).

» Nahrazení entit skici nově vygenerovanými entitami s automatickou aktualizací referencí.

» SolidWorks Simulation dokáže detekovat šrouby v modelu a automaticky mapuje spoje pro potřeby simulačních studií.

» U zcela symetrických modelů je možné provést nastavení simulace pouze na jedné polovině a výsledek pak promítnout do celku.

» Simulační studie v SolidWorks Simulation dokážou převzít informace o zbytkových napětích ze SolidWorks Plastics (obr. E).

» Možnost vložit do plechových dílů rohová vyztužení s plnou kontrolou jejich tvaru a rozměrů (obr. F).

Text a fotografie Jan Homola.

www.caxmix.cz

Komentáře