Společnost Siemens se již několik let zabývá vývojem hlavic hořáků, lopatek plynových turbín a směšovacích jednotek, při nichž používá 3D tisk. Tato technologie umožnila konstruktérům aplikovat moderní technologicko-konstrukční zásady. Díly musí ve spalovacích turbínách odolat extrémním podmínkám při provozu elektrárny a první testy ukázaly slibné závěry: snížil se výrobní čas dílů a moderní konstrukce plynových turbín má pozitivní dopad na ekologické prostředí.

Aerodynamické tvary a konstrukce dílů využívaná ve 3D tisku přináší společnosti Siemens první ovoce. Konstruktéři uplatňují v návrzích odlehčení prostřednictvím miniaturních příhradových konstrukcí a stěnami dílů vedou speciální kanálky, jejichž úkolem je odvádět teplo. První výsledky ojedinělého výzkumu ukazují pozitivní dopad na ekologické prostředí. Například konstrukční provedení hlavice hořáků výrazně snižuje emise oxidu uhličitého.

Hlavice hořáku vyrobená 3D tiskem (vlevo) a tradičním způsobem obráběním a svařováním. Foto: Siemens

V Siemensu se rovněž podařilo najít další praktické uplatnění 3D tisku kovů s krátkou dobou vývoje. V případě hlavic hořáků se jedná přibližně o sedm měsíců vývoje, což je velmi pozitivní s ohledem na rozměrovou přesnost, pracovní teploty a provozní zatížení plynových turbín. V případě směšovací jednotky, která je velmi složitá a konvenční metodou je vyráběna z 20 dílů, se podařilo použitím 3D tisku z niklové slitiny snížit tento počet pouze na dvě komponenty. Doba výroby se snížila přibližně o 70 procent.

Zmiňované komponenty jsou určeny pro DLE směšovací jednotky, které se tisknou ve Švédském Finspangu. První testy ukazují pozitivní výsledky a pravděpodobně nebudou prováděny žádné velké konstrukční zásahy. Nebyl zaznamenán zvýšený hluk, přičemž se snížily výsledky škodlivých emisích za plného výkonu.

Nasazení 3D tisku kovů ve společnosti Siemens dokumentuje video (anglicky, 2 minuty):

Komentáře