Výrobce a dodavatel řezných nástrojů Dormer Pramet plánuje odborný seminář, ve kterém představí nový sortiment nástrojů a poradí, jaké nástrojové vybavení zvolit s ohledem na výrobní náklady. Partnerem akce je společnost Nexnet, která obohatí program prezentací o moderních trendech v CAM obrábění.

Šumperský výrobce nástrojů pořádá odborný seminář na půdě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V rámci tří bloků představí zástupci firmy novinky v sortimentu řezných nástrojů s ohledem na náklady výroby. Společnost Nexnet se zaměří na novinky a strategie obrábění v Edgecamu. Partnerem a hostitelem akce je Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, Fakulta strojní.

Seminář se koná v pátek 26. května 2017 od 8.30 v Nové aule NA2. Přihlásit se můžete do 22. května 2017 zasláním kontaktních údajů Janě Pěkné na e-mail jana.pekna@dormerpramet.cz nebo telefonicky +420 605 947 677.  Podrobný program je dostupný on-line.

Komentáře