Ve spolupráci s klienty, jako je společnost Samsung, řešila polská firma Hannex dosažení vysoké úrovně lakování, přičemž se potýkala s rostoucími nároky na kvalitu a kapacitu. S ohledem na výhody automatizační techniky se rozhodla pro zvýšení produktivity lakovny. Z dostupných robotických zařízení si firma zvolila robota KUKA KR AGILUS. Výhody tohoto řešení pozitivně ovlivnily celou firmu.

Společnost Hannex byla založena v roce 1996 jako rodinná firma v polské vesnici Ordzin. Nejprve se specializovala na lakování automobilů, ale brzy rozšířila rozsah svých služeb a zákazníků. V roce 2010 se korejská společnost Samsung stala jejím klientem a požadovala nadstandardní úroveň kvality a také větší výrobní kapacity. Výsledkem bylo rozhodnutí automatizovat lakovny, ale vysoké počáteční náklady a nejasný výhled na návratnost investic byly překážkami tohoto cíle.

Na veletrhu ITM v Poznani firma uzavřela dohodu mezi Hannexem a firmou KUKA. Bohaté zkušenosti společnosti KUKA v automatizaci, pozitivní hodnocení referenčních zákazníků, jednoduché programování a integrace do výrobní linky byly hlavními faktory pro toto rozhodnutí. Důležitým faktorem byla i technická podpora, která se opírá o kvalitní poprodejní servis a také o zkušenosti kompetentních integrátorů, kteří spolupracují se společností KUKA.

Robot KUKA pomohl zvýšit produktivitu práce a rozšířil počet pracovních míst

Společnost KUKA nabídla do provozu lakovny malý robot KR Agilus, který má největší dosah mezi konkurenčními produkty a umožnil tak efektivní řešení pracovní stanice. Zákazník je spokojen hlavně s vysokou účinností a přesností robota. V lakovně se používá robot s nejvyšším zatížením 10 kg – nemanipuluje však s touto maximální hmotností a tím se také prodlužuje jeho životnost. Robot pracuje se zatížením asi 3 kg a pohybuje se plnou rychlostí. Po uplynutí jednoho roku práce nejsou viditelné žádné známky opotřebení nebo změny kalibrace. To znamená, že minimální náklady na servis přinesou také rychlejší návratnost investice.

Automatizace přinesla více pracovních míst

Zpočátku se zaměstnanci obávali robotů, které je nahradily ve výrobních linkách. Místo toho si však zkušení lakýrníci rozšířili svou kvalifikaci a absolvovali kurzy v oblasti robotiky. Stali se supervizory automatizovaného lakovacího procesu, kontrolovali kvalitu výroby a zajišťovali řádnou údržbu pracoviště. Intuitivní rozhraní robota usnadnilo kódování a volbu správného lakovacího programu. Zavedení robotů se promítlo do zvýšené kapacity výroby. Výsledné produkty splnily kvalitativní očekávání klientů a přiměly je zadávat větší objednávky. Roboty tak vytvořily potřebu nových pracovních míst ve společnosti. Výsledkem byl opak toho, čeho se obávali pracovníci. Nikdo nebyl propuštěn, část zaměstnanců získala vyšší kvalifikaci, vznikla nová pracovní místa a v neposlední řadě Hannex získal stabilní pozici na trhu s velmi zajímavým výhledem do budoucnosti.

Integrace robotu KUKA v lakovně

Výhody řešení pozitivně ovlivnily celou firmu, nejenom výrobní linku

Vedení společnosti je velmi spokojeno s krátkou dobou návratnosti investice (RoI), zvýšením kvality a výrobních kapacit a také s tím, jak přijali roboty pracovníci firmy. Je to první krok k dosažení podobného úspěchu, kterého se dopracoval rodinný podnik z Ordzinu.

Zdroj: Seteva

Foto: archivu KUKA CEE

Komentáře