Produktivita obrábění často spočívá ve zvýšení řezné rychlosti a snížení strojního času. Řada firem se v praxi dostává do situací, kde není nejdůležitějším kritériem řezná rychlost, ale životnost a spolehlivost nástrojů.

Veletrh AMB 2014 ve Stuttgartu přinese ve třetím zářijovém týdnu dosud neviděnou novinku v oblasti technologie vrtání. V rámci představení nejnovějších trendů ve vrtání, frézování, soustružení a řezání závitů tuto představí společnost Walter Tools.

Vrtací nástroje DC150 jsou určeny pro obrábění různých materiálů.
Vrtací nástroje DC150 jsou určeny pro obrábění různých materiálů.

Odborníci z vývojového centra společnosti Walter Tools, pracující na vývoji obráběcích nástrojů, představí inovace v celém spektru svých produktů. Budou jimi závitové frézy TC610/TC611 s vyšším výkonem, větší spolehlivější a až o čtyřicet procent delší životností. Vysoce výkonné frézy MC326 a MC726 jsou nástupcem nižší třídy a nabídnou zákazníkům dvojnásobnou produktivitu. Nejvyšší priorita při inovaci byla kladena na drážkovací nože a vnitřně chlazené držáky pro jednobřité drážkovací systémy Walter Cut SX. Ty jsou vyráběny ve dvou rozměrových provedeních. Vrták DC150 rozšíří produktovou řadu vrtacích nástrojů určené pro obrábění různých materiálů v malosériové výrobě.

Efektivní vrtání v malosériové výrobě

Technické a ekonomické parametry řezného materiálu ovlivňují přesnost a spolehlivosti řezného procesu. Produktová řada Walter Titex se rozšířila o nástroj DC150 určený pro všestranné vrtací aplikace. Nástroje jsou určeny do výrobního prostředí, kde se zpravidla často mění obráběný materiál a výrobní dávka. V takových případech není určujícím kritériem řezná rychlost.

K novým vrtákům DC150 se vyjádřil produktový manažer Helmut Gschrey: „První klíčovou vlastností nástroje je doplnění mezery v produktové řadě vrtáků. Mnohostranné využití ve strojírenství s sebou nese riziko krátké životnosti nástrojů. Tento nástroj byl vyvinut právě do výrobního prostředí, kde se často mění materiál a pracuje se na starších strojích, které nedosahují vysokých otáček. Za takových výrobních podmínek nelze využívat plného výkonu vrtáku, pro který byl vyvinut. Druhou významnou vlastností je univerzálnost a velmi snadná výměna. Vrtáky DC150 jsou určeny pro obrábění různých materiálů používaných ve všech průmyslových odvětvích a to zejména ve strojírenství. Efektivitu má nástroj díky použití v malosériové výrobě. Obsluha stroje má v takových případech menší čas na ověření životnosti a zvyšuje se riziko zlomení nástroje. Nástroj DC150 je snadno vyměnitelný a zaručuje spolehlivější proces obrábění. Třetí zásadní výhodou nástroje je široký výběr rozměrů. Z počátku bude k dispozici 400 základních rozměrů, které se budou dále rozšiřovat pro všechny adaptéry jako varianty 3xD s vnějším chlazením a 5xD s vnitřním chlazením.“

Monolitní vrtací nástroje ze slinutého karbidu DC150 jsou konstruovány dle normy DIN6537 s úhlem nastavení hlavního ostří 140 stupňů. Rozsah velikosti průměru je od 3 do 16 mm s délkou od 3xD do 5xD. Stopka nástroje je v souladu s normou DIN 6535 HA a HE. Je určen pro skupiny ISO P, M, K, N, S, H, O. Při procesu obrábění je možné používat procesní kapaliny jako je olej a emulze. Nástroj najde využití pro všeobecné technologie ve strojírenství, při výrobě forem a zápustek, v automobilovém a energetickém průmyslu.

Druhou inovovanou řadou budou nástroje DC170, vrtáky se speciálními radiálními drážkami. Detailní informace o těchto nástrojích však nebyly před uzávěrkou tohoto vydání magazínu Konstruktér dostupné.

Nástroje pro vrtání hlubokých otvorů

Walter Tools se mimořádně věnuje vývoji vrtání hlubokých otvorů mnoho let. Ty se vyskytují převážně při výrobě forem, zápustek a klikových hřídelí. Řadu vrtacích nástrojů Walter Titex rozšířila o nástroje pro vrtání hlubokých otvorů malého průměru s vyšší produktivitou a vysokou pevností. Vrták Walter Titex Xtreme 180 ze slinutého karbidu, s kanálky pro vnitřní vedení procesní kapaliny a úhlem nastavení hlavního ostří 180 stupňů, bude uveden na trh s rozsahem velikosti průměru od 3 do 20 mm.

Aplikace vrtáku Xtreme pilot 180 při obrábění materiálu se šikmým a kulovým povrchem.
Aplikace vrtáku Xtreme pilot 180 při obrábění materiálu se šikmým a kulovým povrchem.

Walter Titex XD (extremely deep) představují nejnovější řadu vrtáků ze slinutého karbidu s vnitřním chlazením. Tyto vrtáky jsou k dispozici standardně v rozsahu průměrů 2 až 16 milimetrů a poměrem délky k průměru 8, 12, 16, 20, 25, 30 a 40. Nejnovějším nástrojem je Xtreme D50, který je určen pro vrtání otvorů do hloubky rovnající se padesátinásobku svého průměru. Tento nástroj je určen výhradně pro použití s emulzí nebo olejem např. při obrábění bloků motorů. D50 je dostupná v rozměrech 4,5 až 9 mm. Při aplikaci nástroje není nutné použití vysokotlaké chladicí jednotky. Dostačující je tlak procesní kapaliny o velikosti 20 barů, který je dostupný u mnoha obráběcích center.

„Nástroj Xtreme pilot 180 je určen pro vrtání přesných otvorů s plochým dnem u nejpoužívanějších obráběných materiálů. Xtreme D50 pracuje s vysokou přesností a produktivitou, která je až desetkrát vyšší než ve srovnání s dělovými vrtáky. Dosáhli jsme vynikajících výsledků při experimentech a to zejména při obrábění příčných a šikmých otvorů,“ vysvětlil Helmut Gschrey.

Vrtání hlubokých otvorů malého průměru je velmi sotisfi kovaný proces. Jako obecné pravidlo pro společnost Walter Tools platí: čím menší a hlubší díry, tím větší výzva. Důvodem je tedy to, aby každá aplikace v této oblasti obrábění byla pečlivě koordinována mezi uživatelem a dodavatelem nástroje. Výsledkem je individuální řešení požadavků zákazníků. Vedle strategie aplikace a řezných podmínek je také zapotřebí speciálních nástrojů na zakázku. Walter Tools stále nabízí speciální nástroje DC70, kde je dálka nástroje rovna sedmdesátinásobku jeho průměru.

Připravil Marek Pagáč podle zdrojů Walter Tools.

www.walter-tools.com/cs-cz

Komentáře