Britský výrobce strojů pro aditivní výrobu zahájil prodej nejnovějšího modelu pro 3D tisk prototypů z práškových kovů. Kompaktní stroj RenAM 500Q má pracovní komoru o velikosti 250 × 250 × 350 mm a jeho vysoký výkon zajišťuje čtyři výkonné 500W lasery. Do nejprodávanější kategorie kovových 3D tiskáren tak přináší vysokou produktivitu a významné snížení výrobních nákladů.

Čtyřnásobným zrychlením výrobního procesu umožňuje RenAM 500 aplikovat technologii 3D tisku z kovových prášků i do takových oblastí, v nichž byla tato technologie dosud cenově neefektivní. Otevření nových výrobních odvětví, které mohou profitovat z nižší ceny na jeden produkovaný díl bez kompromisu v přesnosti nebo kvalitě poskytuje nový impuls pro další rozšíření této perspektivní technologie.

Důležitou částí nového stroje RenAM 500 je inovovaný optický systém a řídící software. Čtyři laserové paprsky, které se uvnitř stroje pohybují nezávisle na sobě, mohou podle příkazů programátora pracovat každý ve svém kvadrantu a současně produkovat čtyři různé díly nebo mohou společně pracovat na stavbě jediného dílu. V konečném důsledku to znamená čtyřikrát vyšší rychlost výroby kovových prototypů.

Nejnovější typ stroje RenAM 500 od společnosti Renishaw má vysoký výkon díky čtyřem laserovým paprskům, které se uvnitř stroje mohou pohybovat nezávisle na sobě. Foto: Renishaw

Každý paprsek je dynamicky fokusován a všechny jsou nasměrovány do jediného tepelně řízeného galvanometrického bodu. V tomto bodě jsou umístěny čtyři páry digitálně řízených optických hranolů, které směrují jednotlivé laserové paprsky do libovolného místa v rovině připraveného kovového prášku.

3D tiskárny Renishaw pro tisk z práškových kovů jsou včetně sofistikovaného optického systému kompletně vyvinuty vlastními výzkumnými a vývojovými pracovníky a vyrobeny ve vlastních výrobních provozech. To společnosti poskytuje výjimečnou možnost kontroly nad všemi etapami vývoje a výroby. Díky tomu má společnost také perfektní přehled o možnostech a výkonu strojů a může svým zákazníkům poskytnout tu nejlepší podporu. Díky inovativnímu řešení optického systému a digitálnímu řízení jednotlivých kanálů lze dynamicky zaostřovat kterýkoliv z paprsků v reálném čase. Všechny čtyři lasery tak mohou pracovat simultánně na jednom dílci. Uživatel tak může profitovat ze zvýšené rychlosti, produktivity a technologických možností stroje.

Některé komponenty optického systému jsou vyráběny právě technologií 3D tisku z kovových prášků. Technologie se tak stává klíčem ke svému dalšímu vývoji. Díky 3D tisku je společnost schopna vyrobit mnohem kompaktnější tělesa optických hranolů. Navíc vybavená integrovanými konformními chladicími kanálky, které dále zlepšují přesnost teplotní stability optického systému.

Společnost Renishaw je inovátorem v oblasti stability prostředí výrobního procesu při 3D tisku. Příkladem může být řešení odvodu emisí vznikajících v pracovní komoře při využití vícepaprskových laserů. Systém recirkulace ochranného plynu zahrnující cyklónovou předfiltrační jednotku s mezichladičem plynu chrání pracovní filtr stroje a prodlužuje jeho životnost. Čistota pracovního filtru má přímý vliv na kvalitu stavby dílců.

Více informací o novém stroji RenAM 500Q jsou dostupné on-line (anglicky).

Komentáře