Aditivní technologie již byla s úspěchem začleněna do leteckého průmyslu. Společnost Renishaw, která se mimo hlavních aktivit v metrologii zaměřuje právě i na vývoj aditivní výroby, začala spolupracovat s výrobcem letadel Airbus na revolučním projektu Wind Design Methodology Validation (Windy). Cílem je uplatnit výhody 3D tisku kovů při vývoji a výrobě křídel letadel.

Sídlem centra pro vývoj aditivních technologií a výrobu strojů Renishaw AM je Velká Británie. Ta nabízí silné zázemí výrobci letadel Airbus, který s konstrukčními kancelářemi po celém světě odpovídá za kvalitu všech součástí letadel. Projekt Windy má velkou politickou podporu, o čemž svědčí i zavedení finančního programu pro průmysl, do něhož proudí vládní investice Velké Británie. Projekt podporují Ministerstvo pro podnikání, energetiku a průmyslové strategie i Letecký technologický institut (ATI). Jedním z hlavních cílů ATI je udržet a rozvíjet celosvětové vedoucí postavení při výrobě křídel letadel ve Velké Británii.

Na vývoji a výrobě křídel letadel Airbus se bude podílet anglická firma Renishaw. Foto: Airbus
Na vývoji a výrobě křídel letadel Airbus se bude podílet anglická firma Renishaw. Foto: Airbus

Vedení týmu bude řízeno ze sídla Aribusu ve Filtonu (Bristol) a Renishaw poskytne odborné znalosti v oblastech 3D tisku kovů a měření. Renishaw chce zároveň upozornit na potenciál 3D tištěných komponent a možnost inovativního ovládání letadla za letu.

Dopravní letadlo se skládá z osmi miliónů součástí a přibližně 1800 se dnes vyrábí 3D tiskem. Výrobní postup je u křídel časově náročnou operací, jedním z hlavních cílů je tak snížit výrobní čas a hmotnost dílů. Jelikož Airbus plánuje v další dekádě výrobu desetitisíce nových letadel, které nahradí stávající modely v provozu, dává smysl optimalizovat tvary křídel s ohledem na aerodynamiku, tuhost, pevnost, hmotnost a design. Aditivní výroba pomůže s výrobou prototypů pro testování, topologickou optimalizací i se sériově vyráběnými díly. Pro společnost Renishaw je taková zkušenost významnou příležitostí rozvíjet procesy a prakticky ověřit výhody aditivní výroby.

Komentáře