Současný stav a aktuální trendy v oblasti servisní robotiky představí 9. ročník sympozia International Expert Days on Service Robotics. Společnost Schunk jej pořádá 24. a 25. února 2016 v kompetenčním centru pro uchopovací systémy v Brackenheim-Hausenu.

Lze předpokládat, že již za pár let bude spolupráce člověka s robotem samozřejmostí. Podle odhadů Mezinárodní robotické asociace IFR bude do roku 2018 celosvětově využíváno 35 miliónů servisních robotů. Společnost Schunk na toto téma pořádá dvoudenní sympozium, kde se mj. dozvíte, u kterých technologických řešení se osvědčila spolupráce člověka s robotem, jak je to s bezpečností i jak je možné dosáhnout vysoké míry akceptace.

Spolupráce člověka s robotem bude brzy samozřejmostí. Foto: Schunk
Spolupráce člověka s robotem bude brzy samozřejmostí. Obr.: Schunk

Akce proběhne v centru pro uchopovací systémy v Brackenheim-Hausenu poblíž Heilbronnu. Podrobný harmonogram konference naleznete na stránce sympozia. Přihlásit se můžete vyplněním elektronického formuláře. Účastnický poplatek činí 490 eur.

Komentáře