Jubilejní sympozium servisní robotiky pod synonymem Expert Days on Service Robotics pořádá společnost Schunk. Desátý ročník s podtitulem Smart Future with Cobots and Co-acts se odehraje na přelomu února a března.

Celosvětově vůdčí komunikační platforma pro aplikovanou servisní robotiku se uskuteční ve dnech 28. února až 1. března 2018. V rámci akce se budou zkoumat technologické vývoje, výzvy a příležitosti servisní robotiky. Spektrum témat sahá od využití kolaborativních robotů v logistice a distribuci přes komplexní řídicí a monitorovací technologie pro komplexní robotické systémy až po vytváření přidané hodnoty pomocí datově podporovaných metod, jako jsou strojní učení, vizuální vnímání nebo rozpoznávání řeči.

Odborníci budou debatovat na sympoziu Expert Days on Service Robotics o spolupráci lidí s roboty bude. Foto: Schunk

Kromě jiných se letos zúčastní profesor Sami Haddadin, ředitel Institutu pro regulační techniku na univerzitě v Hannoveru, profesor Torsten Kröger z Technologického institutu v Karlsruhe a Melonee Wise, CEO manažer firmy Fetch Robotics ze San Jose. Setkání odborníků se koná v sídle společnosti Schunk v Lauffen am Neckar. Podrobnější informace o sympoziu jsou dostupné on-line.

Komentáře