Při vývoji návrhu výrobku lze předcházet vadám a kolizím a ověřovat jejich záměr simulace. Jak, to vám prozradí krátký seminář.

Na výrobky jsou kladeny vysoké požadavky na pevnost a odolnost vůči vnějším vlivům. Z toho důvodu musí konstruktéři využívat výpočetní metody, které pomáhají odstranit kolizní stavy a předvídat, jak se bude součást deformovat a prostřednictvím hodnocení navrhnout patřičné konstrukční úpravy tak, aby model vyhovoval okrajovým podmínkám. Typické strojní úlohy z oblasti výpočtů v krátkém semináři prozradí Miloš Hrazdíra ze společnosti Dassault Systèmes SolidWorks.

Bezplatný seminář se koná v pátek 16. března od 10 hodin a předpokládaná délka je 22 minut. Registrovat se můžete prostřednictvím elektronického formuláře.

Komentáře