Společnost Dormer Pramet pořádá odborný seminář se zaměřením na ekonomiku výroby při obrábění. Akce se koná ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava.

Dne 24. května 2018 se koná půldenní akce, v rámci níž představí zástupci společnosti Dormer Pramet novou generaci vysokoposuvových fréz, PPH frézy, broušené destičky pro tvarové a kopírovací frézování, výkonné a univerzální materiály s PVD povlakem a nová katalog s příklady naszaení monolitních vrtáků v praxi. Závěr akce se bude věnovat problematice frézování, monolitním nástrojům pro trochoidní frézování a soustružení korozivzdorných ocelí a těžkoobrobitelných materiálů.

Akce se koná v Nové aule NA2 na půdě VŠB-TU Ostrava v Ostravě-Porubě. Uzávěrka přihlášek je do 17. května 2018 a přihlásit se můžete u Hany Ruprichové prostřednictvím e-mailové adresy hana.ruprichova@dormerpramet.com.

Komentáře