Konference věnovaná technologiím optického měření Optical Metrology 2013, kterou v německém Braunschweigu organizovala společnost GOM, přilákala více než šest stovek účastníků.

Program rozprostřený do čtyř dnů nabídnul zhruba čtyři desítky prezentací věnovaných špičkovému využití digitalizačních zařízení a softwaru společnosti GOM v různých průmyslových oblastech. Ve výčtu prezentujících uživatelů převažovala důvěrně známá jména firem, jako je Boeing, Lamborghini, Volkswagen, Audi, Miele nebo Adidas. Zařazeno bylo taktéž několik akademických příspěvků, jejichž autoři využívají optickou metrologii v oblasti vědy a výzkumu na světových univerzitách.

Obrázek 1. Produktivnímu využití optické digitalizace v průmyslu nahrává rostoucí složitost výrobků i čím dál vyšší nároky na rychlost při jejich uvádění na trh.
Obrázek 1. Produktivnímu využití optické digitalizace v průmyslu nahrává rostoucí složitost výrobků i čím dál vyšší nároky na rychlost při jejich uvádění na trh.

Našince potěší, že nemalý prostor na konferenci Optical Metrology 2013 patřil také českým firmám. V rámci přednáškového bloku zaměřeného na energetiku vystoupili Lucie Červenková a Michal Skovjasa z Doosan Škoda Power s přednáškou o digitalizaci turbín v mexické elektrárně, která byla nejen poučná, ale přítomné zároveň do jisté míry pobavila svým cestovatelským, skoro až dobrodružným přesahem (viz obrázek 3).

Obrázek 2. Software GOM Inspect Professional poskytuje ve verzi V8 podporu pro 3D skenování (Atos), fotogrammetrii (Tritop) a pro bodové (Pontos) i plošné (Aramis) měření deformací.
Obrázek 2. Software GOM Inspect Professional poskytuje ve verzi V8 podporu pro 3D skenování (Atos), fotogrammetrii (Tritop) a pro bodové (Pontos) i plošné (Aramis) měření deformací.

Češi ovládli také slavnostní vyhlášení nejúspěšnějšího distributora roku. Tím se stala kuřimská společnost MCAE Systems, významný a dlouholetý partner firmy GOM, který jeho technologie úspěšně implementoval a podporuje v mnoha českých i slovenských podnicích (více v rozhovoru na předchozích stranách).

Obrázek 3. Fotografie z prezentace Lucie Červenkové a Michala Skovjasy z Doosan Škoda Power ukazuje náročnou digitalizaci turbínových komponent v mexické elektrárně systémem Atos Triple Scan.
Obrázek 3. Fotografie z prezentace Lucie Červenkové a Michala Skovjasy z Doosan Škoda Power ukazuje náročnou digitalizaci turbínových komponent v mexické elektrárně systémem Atos Triple Scan.

Optická metrologie nabrala na významu spolu s rozvojem digitálních technologií a jejich snadnou dostupností, přičemž 3D skenování a optické měření se dnes využívá v obrovském množství zcela různorodých aplikací. Od 3D digitalizace průmyslových výrobků, mnohdy i značné velikosti, přes zkušebnictví, jež zahrnuje například i testování při vývoji sportovní obuvi, až po analýzy biomechaniky lidského pohybového aparátu nebo srdečních chlopní v medicíně. Všude tam jsou využívány produkty firmy GOM, s názvy jakoby inspirovanými v dílech Alexandra Dumase – Aramis, Argus, Atos, Pontos a Tritop.

Důkazem zpřístupňování těchto technologií čím dál širšímu okruhu uživatelů byly i dvě novinky, prezentované ve velké míře na konferenci Optical Metrology 2013. První z nich, Atos Core, je v současnosti cenově nejdostupnějším 3D skenerem značky GOM, jenž navzdory maximální miniaturizaci poskytuje velmi zajímavý výkon. Druhou je nová generace obslužného softwaru V8, jež do prostředí pro zpracování naskenovaných dat vnáší mnoho užitečných funkcí – vedle těch opravdu zásadních uživatelé jistě ocení získání funkce „Zpět“, na kterou jsou zvyklí z mnoha jiných programů, v této kategorii však dosud chyběla.

Připravil Jan Homola na konferenci GOM Optical Metrology 2013 v Braunschweigu. Obrazový doprovod: (1) autor článku, (2) GOM, (3) Doosan Škoda Power.

www.caxmix.cz

Komentáře