Maximum bezpečnosti cestování vysokorychlostní vlaky vede společnost NSK již půl století k inovacím. Právě před 50 lety baly uvedena do provozu první souprava japonských expresů Šinkansen.

Od šedesátých let minulého století zajišťují vysokorychlostní dopravu v Japonsku vlaky Šinkansen. Podporují tak jednu z největších a nejdůležitějších ekonomik na světě. V posledních letech došlo k rozšíření sítě o linku Hokuriku Šinkansen, otevřenou v roce 2015, a Hokkaido Šinkansen, otevřenou v roce 2016, které pomáhají při revitalizaci těchto oblastí. Pokrok v Japonsku navíc přiměl k následování i mnohé další státy, které chtějí využívat tento způsob dopravy šetrný k životnímu prostředí.

V souladu s rychlým pokrokem dopravy podporuje firma NSK neustálý vývoj svých ložisek určených pro užití v železniční dopravě. Nikde jinde to není jasnější než u vlaků Šinkansen. Například v roce 1964, kdy se objevily vlaky řady 0, se ložisko nápravy o hmotnosti 81 kg skládalo z kombinace válečkových a kuličkových ložisek od firmy NSK zkonstruovaných zejména s ohledem na spolehlivý provoz těchto vlaků při rychlostech až 210 km/h. Radiální zatížení, vyvolané hmotností celého železničního vagónu, bylo přenášeno dvěma řadami válečkových ložisek, zatímco boční síly, včetně axiálních sil vznikajících v zatáčkách, byly zachycovány jedním kuličkovým ložiskem. To byla v té době optimální metoda uložení.

Sestava nápravy vlaku Šinkansen s hlavními ložisky. Foto: NSK

Na cestě od vlaků řady 300 v roce 1992, kde byla použita válečková ložiska NSK s žebry, jež umožňovala dosáhnout cestovní rychlosti až 270 km/h, k vlakům řady N700, uvedeným na koleje v roce 2007, je jasně vidět velký pokrok. S ještě větším důrazem na rychlost (až 300 km/h), menší hmotnost a komfort používají vlaky N700 kuželíková ložiska nápravy o hmotnosti jen 23 kg – téměř čtyřnásobně lehčí ve srovnání s ložisky náprav používanými ve vlacích série 0. Při vysoké rychlosti může mít nadměrná hmotnost ložisek velký vliv na hluk a vibrace, a proto je požadována co nejlehčí konstrukce.

V souladu s rychlým pokrokem dopravy podporuje firma NSK neustálý vývoj ložisek určených pro užití v železniční dopravě. Vývoj ložisek jde ruku v ruce s vývojem rychlostí vlakových souprav, která se od samotného spuštění prvního vlaku zvýšila. To ovšem klade vysoké nároky na konstrukční díly a sestavy železničních vozidel. Týká se to i oblastí servisu a dodávek náhradních dílů. Cílem je zvýšit bezpečnost, komfort, snížit hmotnost a náklady. Nejnovějším trendem je systém, který je schopen detekovat abnormality ložisek za provozu, a tím ulehčuje stále žádanější přechod od časově podmíněné údržby k údržbě podmíněné skutečným stavem zařízení.

Zdroj a fotografie: NSK

Komentáře