KBH10 je nepovlakovaná PKNB soustružnická břitová destička, která nabízí významnou odolnost proti opotřebení a velmi nízké složky řezných sil. Podle prvních experimentů se výrazně zvýšila kvalita obrobeného povrchu a životnost nástroje – až dvojnásobně.  

Soustružení doznalo za poslední desetileté velmi významného pokroku s ohledem na kvalitu obrobeného povrchu. V mnoha případech může nahradit nebo dokonce eliminovat broušení na kulato. Společnost Kennametal nabízí nákladově efektivní sortiment řezných nástrojů, které lze aplikovat na těžkoobrobitelné tvrzené oceli, superslitiny a tvrzené litiny. Vzhledem k tomu, že odvětví leteckého a kosmického průmyslu, automobilový průmysl, výroba elektřiny a další průmyslové odvětví stále vyvíjejí ještě odolnější materiály, musí výrobci řezných nástrojů rovněž vyvíjet nové, vysoce výkonné nástroje pro řešení těchto materiálů.

Vyměnitelné břitové destičky Kennametal KBH10 jsou vhodné pro tvrdé operace soustružení a vyznačují se unikátní úpravou řezné hrany. Foto: Kennametal

Firma Kennametal uvedla KBH10, nový materiál polykrystalického nitridu bóru (PKNB) pro tvrdé soustružení, navrženou speciálně s ohledem na výzvy současného náročného trhu. Tyto břitové destičky doplňují již dostupné KBH20 a KB5630 a tím poskytují extrémní odolnost proti opotřebení potřební pro úspěšné soustružení kalených materiálů o tvrdosti až do 65 HRC a zvláště tam, kde je požadována vysoká kvalita povrchu.

Substrát KBH10 je zcela nový a jeho složení je navrženo pro řezné rychlosti vyšší o 20 procent při shodné, nebo v některých případech mnohem větší životnosti nástroje. Při prvotních experimentech bylo dosaženo parametru drsnosti povrchů Ra 0,2 a Rz 1 při trvalém dodržování tolerancí tvaru a rozměrů. KBH10 je vhodný pro jemné dokončovací operace, avšak je dostatečně houževnatý na to, aby obrobil lehké přerušované řezy s proměnnou hloubkou.

Komentáře