Aleš Kobylík má za sebou velmi úspěšný rok. Skupina firem Technodat, kterou řídí, dosáhla rekordních tržeb, což z ní momentálně dělá nejsilnějšího dodavatele strojírenských PLM řešení na českém trhu.

Podíváte-li se na výsledky hospodaření Technodatu (viz detaily na str. 8), snadno pochopíte optimismus, který jeho ředitel vnímá v českém průmyslu, jenž je dosud jinak prezentován jakoby se nacházel v přetrvávající recesi. V našem interview jsme se pokusili odhalit, v čem spočívá úspěch této společnosti, které se v posledních letech zjevně daří vše, na co její lidé sáhnou.

Úspěchy Technodatu za loňský rok ohodnotila společnost Dassault Systèmes hned dvěma oceněními, která z rukou jejích zástupců převzal Aleš Kobylík na konferenci v Berlíně.
Úspěchy Technodatu za loňský rok ohodnotila společnost Dassault Systèmes hned dvěma oceněními, která z rukou jejích zástupců převzal Aleš Kobylík na konferenci v Berlíně.

Obrat vaší společnosti se během posledních čtyř let téměř zdvojnásobil na loňských 260 milionů korun. Můžete alespoň zhruba poodhalit, v čem spočívá za takový růst?

Aleš Kobylík, Technodat: Za náš růst vděčíme našim zákazníkům a českému průmyslu, obojí patří k tomu nejzdravějšímu v české ekonomice. Reálná situace u našich zákazníků zdaleka neodpovídá „strašení“, které vidíme v televizi nebo čteme v novinách. Druhým faktorem je síla řešení našeho dodavatele Dassault Systèmes, který patří k lídrům na trhu a k nejvíce inovativním společnostem na světě. Ale určitě by to nešlo bez trvalého zlepšování a nemalých investic Technodatu.

Znamená to, že odpovídajícím způsobem rozšiřujete také váš obchodní a technický tým, nebo jste prostě produktivnější?

Aktivity Technodatu v oblasti 3D PLM řešení prošly v posledních pěti letech významnou transformací směrem do společnosti zaměřené na vybraná průmyslová odvětví s hlubokým porozuměním procesům v těchto odvětvích. Nejde o to, že bychom pracovali rychleji nebo intenzivněji. Pracujeme jinak a vychováváme k tomu náš tým. V době, kdy slyšíme o propouštění a stagnaci mezd, tak v našich podmínkách trvale rozšiřujeme a obměňujeme naše personální obsazení. Většina lidí vydělává více než v minulých letech.

Které vaše činnosti se profilují jako nejziskovější?

Jednoznačně nejúspěšnější jsou aktivity související právě s 3D PLM řešením, jednak související s jeho prodejem respektive s jeho implementací, ale také s inženýrskými službami, při nichž využíváme systém Catia.

V porovnání s rokem 2012 jste vloni utržili o 44 % více za prodej licencí softwaru od Dassault Systèmes. Je to díky novým zákazníkům, nebo spíše poptávkou po více produktech z řad těch stávajících?

Větší část tohoto významného růstu je tažena existujícími zákazníky a patří jim za to dík. Jedná se o rozšiřování o další pracoviště, ale také o rozšiřování o nové funkcionality a směrem ke komplexnímu řešení. Nevěřím tomu, že je v Evropě mnoho prodejců 3D PLM řešení, kteří v loňském roce dosáhli srovnatelného růstu.

Portfolio Dassault Systèmes se během posledních let značně rozrostlo o zcela nové produkty, z nichž mnohé cílí zcela jinam než na čistě strojírenské obory. Zabýváte se také těmito systémy?

Technodat se zaměřuje především na automobilový, letecký a strojírenský průmysl, přičemž rozšiřujeme portfolio našich aktivit o nové produkty, které mohou našim zákazníkům přinést přínosy právě v těchto odvětvích. Jedním takovým produktem je Exalead v oblasti Search Based Applications. Nová aplikace Exalead OnePart umí unikátním způsobem prohledávat „big data“ s konstrukční a výrobkovou dokumentací s cílem minimalizovat nově vytvářené díly. Každý výrobce s komplexním výrobkem ví, že nově vytvářený díl s sebou nese nezanedbatelné a dlouhodobé náklady. Exalead One Part umí prohledat existující datové zdroje firmy s cílem najít podobný nebo shodný díl, což může pomoci eliminovat výrobu úplně nových dílů. Exalead je unikátní v tom, že u zákazníka v podstatě nic neinstalujeme. Vše spočívá v licencovaném indexování a sofistikovaném prohledávání velkých objemů dat. Totéž, co může probíhat v datových strukturách firmy, si můžeme představit na webu. Správným indexováním a prohledáváním je možné dospět ke strukturovanému pohledu na obrovský nestrukturovaný celosvětový web. Je možný přístup k cenám konkurenčních výrobků, jejich dostupnosti atd.

Ekonomická recese poznamenala celý průmysl a některé jeho oblasti se z ní doposud zcela nevymanily. Jak vnímáte vývoj v konkrétních odvětvích na českém trhu vy?

Většina našich zákazníků je v trvalém vytížení, které je mnohdy daleko větší než před rokem 2009. Změna je však v tom, že toto vytížení je často spojeno s daleko větším tlakem na cenu a kvalitu, než tomu bylo před pěti lety. Česko a Slovensko jsou přesyceny subdodavateli automobilového průmyslu, přitom ze zahraničí stále přicházejí nové firmy. Technodat zaznamenal docela významné oživení v leteckém průmyslu, jak u velkých zavedených firem, jako jsou Evektor nebo Aircraft Industries, tak i u celé řady menších zákazníků. Také v oblasti strojírenství máme celou řadu nových zajímavých zákazníků. Velmi pozitivně hodnotím naše projekty, kdy firmám využívajícím SolidWorks dodáváme a implementujeme PLM řešení Enovia V6, oboje od stejného výrobce Dassault Systèmes.

Máte poznatky o tom, že by uživatelé PLM řešení vnímali tyto nástroje při dnešním rozložení sil jako konkurenční výhodu, která jim umožňuje být efektivnější, nebo na nich teď spíše šetří?

Před několika lety jsem se setkal s pejorativním názorem, že PLM zajímá především prodejce a mnohem méně firmy, které by měly PLM využívat. Dnes se jasně prokazuje, že se jednalo o nesprávný a zavádějící názor. Většina výrobců dnes ví, proč potřebují PLM, směřují k výběru a zavedení nějakého 3D PLM řešení. Vše je podmíněno přínosy a zlepšením konkurenceschopnosti. Výrobek, jeho konkurenceschopnost a inovace jsou v popředí zájmu všech výrobních firem. V dnešní době „nadprodukce“, kdy je možné vyrobit cokoliv a kdekoliv, rozhoduje zákazník a jeho vnímání výrobku. Zdánlivě se to týká jen výrobků pro koncové uživatele, ale podobně to platí i v B2B byznysu.

Máte za sebou první implementace softwaru na platformě V6. Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti – zejména pokud jde o náročnost přechodu na tuto novou generaci řešení z V5 nebo V4?

Technodat podepisoval první významnou smlouvu ohledně řešení na platformě V6 ve firmě Konštrukta Industry v prosinci roku 2011, od ledna 2012 jsme toto řešení implementovali. Dnes patří Konštrukta Industry k největším strojírenským zákazníkům v Evropě, kteří využívají kompletní platformu V6. Nejde však jen o platformu V6, protože předchozí V5 je stále více obohacována novými funkcemi z nové generace. Vzniká tak smíšená platforma V5-6, kdy je datový model plně kompatibilní s platformou V5 a rozsah řady nových funkcionalit je blízký platformě V6. Existují konkrétní plány, jak budou na tuto platformu V5-6 postupně přecházet automobiloví výrobci. Náročnost přechodu z V5 na V6 je nesrovnatelně vyšší, než jsme znali v rámci přechodu z V4 na V5. Platforma V6 je robustní informační PLM systém s celou paletou 3D nástrojů a řešení zaměřených na jednotlivá průmyslová odvětví. Firma Dassault Systèmes integrovala do platformy V6 všechny softwarové produkty, které postupně vyvíjela a získávala akvizicemi. Většinu hlavních konkurentů tento krok „konsolidace“ teprve čeká.

Od letošního února jsou zákazníkům Dassault Systèmes k dispozici také zcela nové cloudové nástroje na platformě R2014x. Jste již připraveni na podporu a nabídku těchto cloudových aplikací?

Technodat spolu s našimi zákazníky Evektor a Duratec dostal možnost vyzkoušet řešení na cloudu v rámci našeho projektu létajícího kola F-Bike. Dojmy i praktické zkušenosti jsou překvapivě pozitivní. Především pro malé zákazníky bude řešení na cloudu znamenat velký přínos. Díky cloudu se nebudou muset starat o počítačovou infrastrukturu.

Projekt létajícího kola, který jste zmínil, byl velmi ambiciózním marketingovým experimentem. Jak tuto kampaň hodnotíte s odstupem – z hlediska jejích efektů pro Technodat a možná taky z hlediska investic do ní vložených?

Jsem velice hrdý, čeho se nám podařilo v rámci projektu létajícího kola F-Bike dosáhnout. Technodat demonstroval trhu a našim zákazníkům, že nejsme „jen“ prodejci. Jasně jsme prezentovali naši kreativitu, inženýrské schopnosti a vytrvalost, která nás dovedla od zajímavého nápadu až k úspěšnému vzletu. Zviditelnění Technodatu a našich partnerů – firem Evektor a Duratec – bylo obrovské. Komu se to podaří, aby byl opakovaně v České televizi, v reportáži na CNN nebo na ruském Channel 1? O létajícím kole F-Bike se psalo nebo mluvilo po celém světě – v Německu, Rakousku, Francii, Španělsku, Japonsku atd. Můj známý letěl s maďarským přepravcem Malév a našel dvoustranu o létajícím kole F-Bike v jeho firemním časopisu. Naši přátelé v Dassault Systèmes trvale hledají atraktivní témata, jako byla například 3D rekonstrukce historické Paříže nebo přeprava ledovce jako zdroje pitné vody k pobřeží saharské Afriky. Při diskusi s manažerem, který měl oba obrovské projekty na starosti, se nám dostalo velkého uznání. Náš projekt byl údernější a efektivnější než výše uvedené a přitom finančně velice náročné projekty. Všechno krásné však musí jednou skončit, aby mohl nastat nový začátek. Nejinak je to i s projektem létajícího kola F-Bike. Spolu s našimi partnery jsme se rozhodli nepokračovat v certifikaci směrem k pilotovanému letu. Náklady pro zajištění potřebné bezpečnosti pilota by byly extrémní. Celý projekt přechází do nové fáze s úplně jinou architekturou vznášedla a pod management firmy Evektor. Technodat a technologie Dassault Systèmes budou při tom.

Připravil Jan Homola. Autorem fotografie je Reiner Freese.

www.technodat.cz

Komentáře