Kuřimská firma MCAE Systems stojí v čele českých průkopníků digitálních technologií pro 3D tisk, aditivní výrobu, prostorovou digitalizaci atd. Že ve svém byznysu vsadili na správnou kartu, potvrzuje její ředitel Miloslav Drápela.

Tento článek je součástí seriálu rozhovorů, v nichž ředitelé českých firem působících v oblastech CAD/CAM/PLM hodnotí vývoj trhu v roce 2012. Články publikujeme postupně, aktuální přehled všech již zveřejněných najdete pod tímto odkazem.

CAXMIX: Co vás osobně vloni ve vašem profesním životě nejvíce potěšilo?

Miloslav Drápela, MCAE SystemsMiloslav Drápela, MCAE Systems: Osobně mě potěšil stále vzrůstající zájem odborné technické veřejnosti o 3D technologie tisku a aditivní výroby. Myslím, že to má velký význam do budoucnosti a to nejen pro oblast strojírenství. Rovněž oblast 3D skenování, inspekce a reverzního inženýrství se progresivně vyvíjí a vidím za velmi důležité, aby se prostřednictvím právě vašeho časopisu nabídla zájemcům o 3D digitální technologie odborná pomoc pro výběr vhodných digitálních řešení a jejich dalšího využití.

Co považujete za největší úspěch vaší společnosti za rok 2012?

Rok 2012 byl pro nás nejen významný tím, že jsme udrželi nárůst obratu který jsme zaznamenali v roce 2011, ale byl rovněž významný zajímavými projekty, kde se nám podařilo integrovat hned několik 3D digitálních technologií do řešení pro koncového zákazníka. V tomto duchu jsme se snažili prezentovat i na strojírenském veletrhu v Brně, kde si myslím zaujal náš workshop ve spolupráci 3D technologií 3D Face Scanner – CAD/CAM Tebis – robot Kuka a kde po několika minutách si mohli návštěvníci odnést zmenšenou fyzickou kopii své tváře. Rovněž nás potěšilo ocenění vašeho časopisu CAXMIX Inovace 2012 pro 3D tiskárnu Mojo našeho dlouholetého partnera firmu Stratasys.

Na jaká témata a oblasti se bude vaše společnost zaměřovat letos?

Letos se budeme snažit ještě intensivněji vstoupit do podvědomí zájemců a uživatelů 3D tisku a aditivních technologií a informovat je o nové rozšířené nabídce 3D tisku. Tato rozšířená nabídka 3D tisku je výsledkem fúze firem Stratasys a Objet, která byla realizována minulý rok.

Rovněž v oblasti 3D optického skenování se zaměříme nejen na dodávku řešení pro manuální 3D skenování, ale i na dodávku plně automatizovaných pracovišť 3D optického skenování. Rádi bychom se více v naší nabídce více zaměřili na vertikální (oborové) členění nabídky 3D digitálních technologií.

Jak hodnotíte vývoj českého trhu s digitálními technologiemi pro strojírenství za loňský rok a co očekáváte v roce letošním?

Myslím, že vývoj českého trhu se softwarem pro strojírenství následoval a bude následovat světové trendy. V souvislosti s progresí nabídky 3D tisku a 3D skenování odhaduji, že budou vznikat pro tyto 3D technologie nová softwarová řešení, moduly a funkcionality, které budou nabízet efektivnější práci s 3D polygonálními daty.

Komentáře