Přibližně před rokem jsme poprvé informovali o projektu „létajícího kola“ F-bike, který s pomocí softwarové platformy 3D Experience skupina českých konstruktérů. Letos v květnu jeho prototyp konečně bezpečně vzlétl.

F-bike reprezentuje unikátní koncepci tzv. kvadroptéry. Jedním z cílů projektu, který byl dokonán již vloni, bylo ověřit možnosti platformy 3D Experience pro tvorbu virtuálního prototypu. Již půl roku po zahájení vývoje jste mohli na vlastní oči vidět létající kolo v celé jeho kráse na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2012 v Brně a od té doby také při dalších příležitostech.

Od 29. května 2013 můžeme si F-bike konečně zaslouží označení „létající kolo“.
Od 29. května 2013 můžeme si F-bike konečně zaslouží označení „létající kolo“.

Ve středu 29. května se autoři F-biku dočkali satisfakce při prvním uspokojivém vzletu, který manuálně na dálku řídil Jan Špatný, mistr republiky v modelářském akrobatickém létání. Testování již od loňského listopadu probíhá v hale výstaviště PVA Letňany, jelikož tyto pokusné vzlety je nutno realizovat v zavřeném prostoru.

Za tu dobu bylo odhaleno a napraveno množství nedostatků původního návrhu. Jak říká Jan Cinert, hlavní konstruktér F-biku, první letové zkoušky příliš nadšení nevyvolaly. Pro případ, že by došlo k náhlé a nečekané reakci, bylo kolo připoutáno k zemi s pomocí dřevěného rámu. Jeho reakce při řízení vysílačkou byly velmi pomalé a prakticky nebylo schopno vzletu. Jako příčiny byly odhaleny příliš velké reakční doby na regulátorech, velký pokles napětí v akumulátorech a taky vyšší, než projektovaná hmotnost celého stroje.

Poctivá ruční práce

Po provedení konstrukčních úprav, jež si mj. vyžádaly náhradu designově vytříbených kompozitových ochranných košů kolem vrtulí za provizorní ochranné rámy z duralu a přidání baterií, se již kolo naučilo „skákat“. Při jednom z testů se dostává dokonce do třímetrové výšky, jindy vydrží ve vzduchu až půl minuty – jeho chování je však značně nestabilní a rizikové. Před třetí a konečně již úspěšnou fází zkoušek je opraven regulátor a nakonec se upouští od používání autopilota, protože vychází najevo, že použitá řídicí jednotka je vhodná pouze pro mnohem menší modely. Řízení se tak dostává do rukou již zmíněného pilota Jana Špatného a od té chvíle F-bike bez problémů létá, podpěrný kříž je dokonce možné vyměnit konečně za kola a vzlet uskutečnit v plné parádě, byť zatím ještě s figurínou.

Spoustu problémů během vývoje způsobovalo řešení napájení létajícího kola.
Spoustu problémů během vývoje způsobovalo řešení napájení létajícího kola.

Když se na dosavadní práci podívá s odstupem, vidí hlavní konstruktér z Technodatu jako nejnáročnější problémy, s nímiž se museli vypořádat, řešení elektrické a elektronické části, vzájemné propojení komponent, jež dosud nikdy předním nespolupracovaly a jejich správné nastavení.

Náročné bylo také zajištění koordinace kooperací mnoha zapojených specialistů z různých firem (mj. Evektor, Duratec, WalkerJet, FreeAir, MGM Compro, SmarTech a M. Rusiňák).

Premiérový vzlet před veřejností můžete zažít na semináři společnosti Technodat PLM Forum 2013, pořádaném 13. a 14. června v Luhačovicích, případně také na semináři „Přínosy 3D Experience řešení pro průmysl výroby strojů a strojních zařízení“ 14. června tamtéž. Další informace o tomto projektu najdete na webu www.designyourdreams.cz.

Připravil Jan Homola na základě podkladů poskytnutých společností Technodat, CAE-systémy.

www.technodat.cz

Komentáře