Švýcarská společnost Osterwalder nahrazuje v nejnovějších slinovacích lisech hydraulické pohony elektrickými servopohony osazenými kuličkovými šrouby řady HTF od firmy NSK. Přínosy této inovace jsou snížení spotřeby elektrické energie o 80 % a zpřesnění rozměrů výlisků.

Slinovací lisy se používají pro výrobu vyměnitelných břitových destiček práškovou metalurgií. Tato technologie zahrnuje naplnění kovového prášku do formy a jeho stlačení na požadovaný tvar. Vyrobený polotovar se následně spéká (sintruje), aby dosáhl požadované pevnosti a tvrdosti. Výrobci obráběcích nástrojů požadují, aby byl na konci výrobní operace výrobek s tvarem blížícím se požadovanému, protože dodatečné dokončovací operace jsou drahé a náročné.

Švýcarská společnost Osterwalder inovovala zařízení, aby procesu lisování práškového polotovaru dodala větší přesnost. Rozhodla se použít nové pohony: CA SP Electric a CA HM Electric. Jde o přímo řízené pohony (DDT – Direct Drive Technology) se servomotory a kuličkovými šrouby NSK, které nahradily dříve používané hydraulické pohony, jež se nyní používají jen u lisů vyžadujících zvlášť velkou lisovací sílu.

Kuličkové šrouby NSK se používají na nových slinovacích lisech pro simultánní pohon spodní a horní části formy. Velmi důležitá je přesná synchronizace pohybů, protože jakékoliv přerušení nebo nepravidelnost pohybu mohou vést k odchylkám rozměrů, nebo dokonce k prasknutí destičky při následném spékání. Kuličkové šrouby HTF také umožňují dosahovat velké rychlosti posuvu, a tím zkracují dobu výrobního cyklu. Navíc odolávají velmi velkým axiálním silám, protože mají patentovanou geometrii zajišťující rovnoměrné rozložení zatížení všech kuliček za provozu. V kombinaci se speciálním separátorem kuliček to snižuje opotřebení a zajišťuje velkou spolehlivost.

Kuličkové šrouby NSK se používají na nových slinovacích lisech pro simultánní pohon spodní a horní části formy. Foto: NSK
Kuličkové šrouby NSK se používají na nových slinovacích lisech pro simultánní pohon spodní a horní části formy. Foto: NSK

Současně s velkou přesností a dobrou ovladatelností ocení uživatelé lisů od firmy Osterwalder také fakt, že nové pohony snižují spotřebu energie přibližně o 80 %. Slinovací lis s hydraulickým pohonem a lisovací silou 160 kN měl příkon až 15 kW. Ve srovnání s tím potřebuje lis s elektrickými servopohony jen 2,5 až 3,5 kW. Protože typický zákazník firmy Osterwalder provozuje 10 a 70 slinovacích lisů, potenciální úspory rozhodně nejsou malé.

Technologie práškové metalurgie je použitelná jak pro slinuté karbidy, tak pro železné prášky, slinutou keramiku nebo magnetické materiály. Kuličkové šrouby řady HTF mohou být použity také například výrobci vstřikovacích lisů pro plastikářský průmysl.

Zdroj: NSK

Komentáře