Na plastikářském veletrhu K 2016 konaném v říjnu minulého roku v Düsseldorfu představila společnost Kuka Robotics uplatnění automatizace na konkrétních aplikacích v praxi. Ve spolupráci s partnery vyvinula řešení k okamžitému použití, která prezentovala na ukázce výroby mobilních telefonů.

Pro plastikářský průmysl jsou charakteristické krátké životní cykly, jelikož jsou produkty a modelové řady obměňovány i během několika měsíců. Automatizační řešení pro výrobu musí mít velmi krátkou dobu návratnosti nebo musí být navrženo tak, aby se dalo použít i pro další aplikace. S tím je spojena složitost plastových komponentů a stupeň integrace.

Výrobci by měli pokrýt rostoucí škálu modelů a účinně kompenzovat výkyvy ve velikosti výrobní šarže, což vyžaduje vysoký stupeň flexibility. Vzrůstající požadavky na přizpůsobivost a účinnost jsou hlavní hnací silou Průmyslu 4.0. Být flexibilním znamená reagovat rychleji, individuálně a umět se přizpůsobit – ideálně s automatickými postupy a řízením procesů založeným na IT bázi.

Společnost Kuka prezentovala řešení k okamžitému použití na veletrhu K 2016. Foto: Kuka
Společnost Kuka prezentovala řešení k okamžitému použití na veletrhu K 2016. Foto: Kuka

Plastikářský průmysl vyžaduje řešení, která jsou určena pro bezprostřední použití a jednoduchá na provoz a integraci. Tento důvod vedl společnost Kuka s několika partnery k vyvinutí tzv. okamžitého řešení (Ready to Use), které bylo k vidění na veletrhu K 2016. Partneři hrají významnou roli ve strategické orientaci a definici balíčků řešení.

Jednoduché ovládání obsluhy a integrace

Řešení pro rychlé použití představuje inteligentní kombinaci robotů Kuka a doplňkových produktů, například aplikačních řešení s dalšími komponenty – od široké nabídky robotů a volitelného softwaru přes kombinaci robotů s nástroji a softwarem až k plně vybaveným robotům s nástroji, kabeláží, řídicím systémem procesů a technologickým softwarem.

Zdroj: Kuka

Komentáře