Platforma 3D Experience od Dassault Systèmes představuje naprostou špičku mezi softwarovými nástroji pro vývoj výrobků. Úspěšnou implementací tohoto robustního řešení se může pochlubit slovenský výrobce strojů pro výrobu pneumatik.

Počátky společnosti Konštrukta-Industry sahají do první poloviny padesátých let, kdy byla založena jako vývojové centrum pro československý obranný průmysl. Podnik se postupně rozrůstal o další specializace se zaměřením na vývoj prototypů a zkušebnictví. V osmdesátých letech se jeho činnost transformovala směrem k civilní sféře a s nástupem kapitalismu dospěl v důsledku privatizace ke zcela novým výrobním programům. Tím klíčovým je dnes produkce strojů a zařízení pro výrobu pneumatik.

S cílem zvýšit kvalitu vlastních produktů a jejich úspěch na trhu, kde Konštrukta-Industry čelí silné světové konkurenci, firma na přelomu let 2011 a 2012 změnila své řízení z klasicky liniového na produktové, přičemž nadále se opírá o silnou součinnost svých vývojových a výrobních kapacit. V důsledku tohoto kroku došlo k vytvoření čtyř divizí, specifických svým zaměřením. Vedle divize, jež obstarává vývoj střihacích a vytlačovacích linek pro výrobce pneumatik, je to také divize Explozia, nesoucí dědictví původního zaměření podniku oddaného obrannému průmyslu a dále divize výroby a ekonomiky, jež poskytují příslušné zázemí inženýrským úsekům.

Ve světové konkurenci

Trendy v oblasti výroby pneumatik jsou charakteristické postupnou konsolidací trhu, kdy velcí světoví dodavatelé pohlcují menší lokální výrobce, na což Konštrukta-Industry reaguje úsilím prosadit se mezi předními producenty pneumatik, jako jsou značky Brickstone, Continental, Pirelli nebo Michelin. V rámci zdokonalování vnitrofiremních procesů podnik přistoupil k jejich rozsáhlému auditu.

Konštrukta Industry v současnosti využívá takřka sto licencí systémů na platformě 3D Experience.
Konštrukta Industry v současnosti využívá takřka sto licencí systémů na platformě 3D Experience.

Jedním z úkolů jeho zpracovatelů bylo napravit situaci, kdy konstrukční pracoviště využívalo celkem pět různých 3D CAD aplikací. První konstrukční software zavedla Konštrukta-Industry na počátku devadesátých let. Jednalo se o klasický AutoCAD, který nedlouho poté doprovodil parametrický Pro/Engineer, následovaly Catia V5, Solid Edge a Autodesk Inventor.

Rostoucí množství elektronické dokumentace vedlo v roce 2001 k úvahám o zavedení informačního systému, který by pokrýval potřeby v předvýrobních etapách. Z původní ambice vytvořit elektronický archiv a správu technické dokumentace postupně vyplývaly další požadavky směřující k řízení obchodních případů, plánování zdrojů, vedení změnových řízení atd. V této věci byla oslovena společnost Technodat, CAE-systémy, která v Konštruktě předtím úspěšně zavedla CAD systém Catia V5.

Volba tehdy logicky padla na software Enovia SmarTeam, který následně posloužil jako páteřní PLM řešení pro další rozvoj. Do rutinního provozu tato aplikace, používaná zejména v oblasti konstrukce, postoupila zhruba rok po zahájení implementace.

Jeden proti pěti

V roce 2010 byl Technodat osloven Konštruktou jako jedna z několika společností poptávaných za účelem provedení zmiňovaného auditu, jehož smyslem mělo být zjednodušení konstrukčních procesů a omezení různorodosti používaných CAD softwarů. Tento audit Technodat spojil s důkladnou analýzou tzv. business value assessment (BVA), vycházející z metodiky Dassault Systèmes, která vyhodnotila hlavní obchodní proces nad výrobkovými daty v Konštrukta-Industry.

Komunikaci mezi spolupracovníky usnadňují nástroje pro komentování a poznámky integrované přímo do CAD prostředí.
Komunikaci mezi spolupracovníky usnadňují nástroje pro komentování a poznámky integrované přímo do CAD prostředí.

Díky zapojení velkého množství spolupracujících osob z této firmy mohl následně Technodat prezentovat vrcholnému managementu Konštrukty objektivní zprávu, poukazující na klíčové příležitosti ke zlepšení interních procesů, což doprovodil nabídkou sjednoceného řešení na platformě 3D Experience. V důsledku toho se v Konštrukta-Industry rozhodli implementovat systémy Catia V6 a Enovia V6 se zvážením dalších příležitostí rozvoje v oblasti PLM. Projekt implementace byl na základě BVA analýzy rozdělen na tři etapy.

V etapě první došlo k instalaci systémů, zaškolení prvních uživatelů a spuštění pilotního projektu v softwaru Catia V6. Druhá etapa přinesla rozšíření implementace do projektového a obchodního oddělení a propojení se stávajícím ERP systémem. Všechny nové zakázky již byly zahajovány na platformě V6. Třetí etapa se nesla v duchu optimalizace nasazeného systému a řešení dodatečných požadavků vzešlých z dosavadních zkušeností. Systém se začal používat napříč firmou ve všech jejích odděleních.

Catia V6 umožňuje simulovat kinematiku komplexních strojních zařízení i celých provozů.
Catia V6 umožňuje simulovat kinematiku komplexních strojních zařízení i celých provozů.

Pracovníci Konštrukta-Industry si v průběhu těchto etap vyzkoušeli postupně několik verzí používaných systémů. Začínali na verzi 2012x, v průběhu druhé etapy přešli na 2013x v konfiguraci pro průmyslová zařízení, kterou používají dosud. Plánována je současně migrace na nejnovější verzi 2015x.

3D Experience v celé firmě

Firma dnes využívá takřka stovku licencí řešení na platformě V6. Z toho je pětatřicet licencí Catia V6 na oddělení konstrukce s jednou licencí pro správce, jenž připravuje parametrické modely, katalogy a šablony. Patnáct licencí využívají projektoví manažeři. Zbylé licence se nacházejí na odděleních výroby, servisu a obchodu. Součástí všech je integrace s kancelářskými aplikacemi od Microsoftu, přístup k projektům a možnost zobrazování 3D dat v aplikacích Enovia nebo 3D Live. Využití zde nachází také 3Dvia Composer pro virtuální katalogy a servisní manuály.

Úzká spolupráce všech zúčastněných vedla ke společné výstavě na Hannover Messe, kde byla na expozici Dassault Systèmes prezentována vytlačovací hlava výrobní linky pro pneumatikářský průmysl, vyvinutá již na platformě V6.
Úzká spolupráce všech zúčastněných vedla ke společné výstavě na Hannover Messe, kde byla na expozici Dassault Systèmes prezentována vytlačovací hlava výrobní linky pro pneumatikářský průmysl, vyvinutá již na platformě V6.

V červnu letošního roku byla třetí etapa završena, když skončil tzv. monitorovací provoz a všechny poptávky, nabídky a projekty jsou již řízeny v systému Enovia V6. Úzká spolupráce mezi Konštruktou, Technodatem a Dassault Systèmes vedla ke sblížení zainteresovaných stran, jež vyústilo společnou účastí na strojírenském veletrhu Hannover Messe a návštěvou zástupců Konštrukty v pařížském sídle Dassault Systèmes, kde se seznámili s možnostmi dalšího pokroku v oblasti vývoje strojů a zařízení na platformě V6.

Ten se může odebírat například směrem k rozšíření používaných nástrojů o aplikace pro podporu modularizace a modularizovaných nabídek strojů, pro tvorbu katalogů a jejich propojení s PLM systémem, anebo o nástroj Exalead OnePart, umožňující efektivně vyhledávat ve starší projektové dokumentaci, která ještě nebyla zavedena do PLM.

Zkušenosti, které Technodat při implementaci systémů V6 na platformě 3D Experience nasbíral, znamenají pro něj i společnost Konštrukta-Industry nemalou konkurenční výhodu, jíž obě strany bezesporu zúročí při rozvoji dalších vzájemných aktivit.

Více informací o platformě 3D Experience pro strojírenský průmysl a o jejím praktickém nasazení v Konštrukta-Industry můžete získat osobně na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v pavilonu P na stánku 01, kde Technodat tradičně vystavuje a prezentuje inovativní řešení společnosti Dassault Systèmes.

Připravil Jan Homola na základě podkladů od společností Technodat, CAE-systémy a Konštrukta-Industry.

www.technodat.cz

Komentáře