K počátku dvacátého století se váže zjištění, že výborné funkční vlastnosti rychlořezných ocelí jsou dány přítomností tvrdých karbidických částic v jejich kovové matrici. Proto má výroba vyměnitelných břitových destiček a související prášková metalurgie za sebou dlouholetý vývoj. Podívejte se na zajímavé video výrobní procesu břitových destiček, která zachytila kamera významného producenta řezných nástrojů Sandvik Coromant.

Obecný postup výroby slinutých karbidů lze rozdělit do následujících operací:

  • výroba práškového wolframu,
  • výroba práškových karbidů,
  • příprava směsí uvedených práškových kovů,
  • formování směsi,
  • předslinování zformovaných směsí při teplotě okolo 1000 °C,
  • úprava tvaru předslinutého tělesa,
  • slinování při teplotě 1350–1650 °C,
  • vysokoteplotní izostatické lisování (HIP – Hot Isostatic Pressing),
  • dodatečné úpravy povrchu (broušení a povlakování).

Podívejte se, jak vyrábí vyměnitelné břitové destičky producent řezných nástrojů Sandvik Coromant (anglicky, české titulky, 6,5 minuty):

Komentáře